BALKAN KÜLTÜR ESERLERİ  
 
  BULGARİSTANDA 600YILLIK KÜLTÜR TARİHİMİZ 19.12.2018 13:18 (UTC)
   
 

     BULGARİSTANDA 600YILLIK KÜLTÜR TARİHİMİZ

 

Balkanoloji Araştırmaları çalışmalarına göre yapılan inçelemelerde ,Balkan şehri bilinen Gabrova Osmanlı döneminde  PALANKA  adınını almaktaymış. Bu güzelim Balkan şehri

3 ilçeden  ibarettir. 1. servi/sevlievo/ 2 drenova ,3. Trevna şehirl.ile birlikte  ilin genel bünyesinde bilinen 12 adet cami ve mescidi vardır.Diğer yandan OSMANLIDAN KALMADA 15 Kilise olup kiliselerin tamamı 25 üzerindedir. Gabrova ilinde toplam muhtelif  okul sayısı 40 yakın bulunmaktadır. Bu Gabrova şehri şehrin içersinden geçen  ırmagın çevresine kurularak uzunluğu 1100metre kareyi bulmaktadır.Şehirde tarihi anlamı olan 4 köprü bulunmasınla,1 Tarihi müzesi, 1 kütüphanesi,1 okumaevi,1 otoğarı var.3 idari konagı 8 sanayi tesisi120 yakın işlik ve atölyesi, 280den fazla tiçari dükkanı ve güzel çarşısı olup, 66 adet  tarihi Türk evi,ilde 6 yakın saat kulesi bulunup 5 hamamı,20 yakın çeşmesi,il bazında 485adet tarihi Türk evi,, konagı, sarayı köşkü, sarayı, bulunmaktadır.

DRENEVO İLÇESİ/-İSE 2 KİLİS VE 1 MANASTIRI,6 OKULU, 1 SAAT KULESİ,25 ten fazlaTarihi Türk evi, 3 türk konagı, 5 köşkü,2 sarayı olan1 idari konagı, 3 köprüsü,1 Malkoçoğlu türbesi,ve şehitliği, 110 yakın dükkanı ve çarşısı olup okuma evi ve kütüphanesinle şiirin bir balkan şehridir.

SEVLİEVO/SERVİ/Şehri ise  temamen türk olup çevresindede birçok Türk köyleri vardır.

Şehirde 1 cami ve mesçit vardır,1 saatkulesi,2 köprüsü,6 okulu,1 kalesi,5 çeşmesi,1 otoğarı,1 belediye konagı,1 okuma evi, 1 kütüphanesi, ve 2sanayi tesisi olup25 tarihi türk evi, 3 konagı, 2 köşkü 1 sarayı vardır şehir Türklerin ve Bulgarların  varlığını teşkil etmektedir.

TREVNA ŞEHRİ/tipik bir Osmanlı balkan şehri iken 1815yıllarından itibaren burada yaşayan Türk ve Müslümanlara yoğun baskılar başlanmış bu durum 1878 osmanlı Rus savaşına kadar sürmüş. Burada yaşayan  şehir halkı 525adet haneden ibaret olup akan nehrin kıyısına TIPKI Gabrova  şehri gibi yapılaşarak  klasik stilde tarihi Türk mimarisini burada  Balkan  Bulgarlarının  DÜLGERÇİLİK VE Bina ustalığı yapan  halkınla birlikte  güzel Türk evleri, konakları, köşkleri, sarayları han ve okular kiliseler  köprüler kurmuşlardır. Osmanlıda burada yalnız 75 hane Bulgar yerlisi varken  bu ğün burada yalnız 3 hane Türk kalıp şehir tamamen Bulgar şehri olarak ZULÜM VE BASKINLARLAN, katledilen ve göç ettirilen,  şehirden kaçan 1825/78 yıllarında Türkler bu şehri tamamen terk ederek  ANADOLUYA SIĞINIRKEN BURADA YAPTIKLARI VE YAŞADIKLARI GÜZELİM EVLERİNİ, KONAKLARINI SARAY VE KÖŞKLERİNİ PARASIZ VE PULSUZ BIRAKARAK TERK ETMİŞLERDİR. Böylecede bu güzelim yrtlara mala ve mülke , konaklara saraylara köşklere bulgrlar yerleşerek  tapu ve belgesi olmadıklarından balkandan inip yerleşen Bulgarlar türk evlerinin kapıve duvarlarına kendi adını ve binanın yerleşim tarihini yazan kitabeler koyarak   zamanla sahiplenerek tapulaştırıp bu ğün isebu güzel Türk yapı mimarisi  ŞEHRİN TÜM TARİHİ EVLERİ RESTORE EDİLMİŞ VE YANILTIÇI OLARAK ESKİ STİL BULGAR MİMARİSİ DİYE BULGAR GRNÇ NESLİNE yuturulmakta ve Türklere karşıda yine nefret ve kin tohumları ekilmektedir. Güya demokrasi ve özgürlükve barış beklediğimiz halde yine saptırmalar yapılmaktadır.Ttevnada-3 köprü, 1 saat kulesi,3 kilise, şehrin merkezindeki  saat kulesinle bitişik olan köprü1844yılındaosmanlı  tarafından yapılarak , yanındaki kilisede yine Osmanlı eseridir., 6 okulu,1 hava tedavi sanatoryumu,1 adliye sarayı, 1 okuma,1 kütüphanesi,1 hamamı 1 brdrsteni,ufak ahşap biçiminde,5 pınarı, 7 çeşmesi,6 sokak portalı/kapısı/tarihi,460adet Türk kültür evitoplam650 yakın  eski tarihi eseri vardır..BU SAYDIĞIM VE GÖRÜP ARAŞTIRILAN BİLGİLERbALKANOLOJİ  ARAŞTIRMASINA GÖRE  HEPSİ BU OLAYLAR 1815YILINDANbaşlayarak1984 yııları arasında geçen tarihi gerçeklerin oluşumdan ileri gelmiştir.Trevnada balkan demiryolu garıo ve Oto garı vardır.

KAZANLIK/KIZANLIK Şehri tam bir Türk şehridir. Lakin göçlerin  muhtelif yılarda devam ederek Türkler burada çoğunluğu kaybederek azınlık durumuna düşmüşlerdir.

Açmax olmuş kızanlığın gülleri,

Biz neyledik  O Koskaça illeri.

Namı deger akça kızanlık

Şimdi kalmış  hristiyanlığa

Evet Evliya Celebiye göre şehrin ahalısi Yürük Türklerinden olup, hristiyanı azdır diye bize anlatıyorken, u ğün ise Türkleri azdır  deyimine düşürülmüştür. Eskiden burada 8 Cami varken bu ün yalnız 1 Cami kalarak oda yakında yakılmak istenmiştir. Lakin kurtarilmıştır.

2mederese,3 tekke,1 türbe,2 hamam1 han,1 mabuat,310 dükkan ve 1 çarşısı,1 beledie ve idari yapısı, 1 şehitliği ve Türk mezarlıkları, 1 islam çemiyeti, ve 73 vakıf eseri varmış.1 Gül yagı tesisleri vardır.Önemli camilerinden İskenderbey bin Ali Cami çoktaN TOTALİTER REJŞİMLERİN ZAMANINDA YIKILMIŞ. Şimdi  Saruçapaşa cami hızmet vermektedir. Demiryolu garı ve otogarı vardır. 5 sanayi tesisi olup 125 ten fazla atölye ve işlik vardır. OTOSANAYİSİVE GIDA SANAYİSİ GELİŞMİŞTİR..Kazanlık şehrinde1921 yılıBulgaristan Türk Ögretmenlerinin kongresi yapılmıştır.Bu kongreye Türk ordusundan Cafer Tayyarpaşa ordusundan ve Türk millrtvekileri, katılımını gören Bulgarlar1930 yılında burada Türklük ve Müslümanlığa karşı Misyonerliği hızlandırmıştır. Böyleçe Türk ahalisini aldatmak için ŞAHABDÜL HAK  adlı bir dergi çıkarmışlardır.LAKİN BU İŞİ YÜZLERİNE YAPIŞTIRDİLAR. HALK İNANMAMIŞTI.Kazanlık çamisinin  çumbalı süsleri ve ahşap süsyapısı  ve minarenin çıkışı altındaki  Çeşmesi,nazariye dikkat çekiçidir.Cami kesme taşlardan yapılmıştır.1 aslanlı çeşmesi var, 2 kilisesi, çarşısı, tarihi mekanları 2 KAplıçasıda vardır.bunlardan  Pavelbanya  kaplıçası çevrede ve yörede çok  çok ünlüdür.

STARAZAGORA/ESKİZAGRAŞehrini Lala şahin paşa  fethetmiştir.Evliya Celebiye göre bu şehirde3000haneden olup tam 17 Camisi,42 OKULU,, 5 HAMAMI,2 kaplıçasoı-Zagra ve Çanakçı ilıçaları olmak üzere,860 dükkanı,ve çarşısı,1 bedesteni,varlıgından bahıs ederken  Ayazma bahçesinden ve Köşklerinden, tarihi beşpınarları ve çeşmeleridemiryolu garı ve otogarı güney ve kuzeyi biribirine baglamaktadır. ÇOK SAYIDA Türk ve Müslüman olduğundan yapılan göçler ve kovulma ve sürgün baskınlarınla. Katliam gibi zoraki baskınların ve Türk-Rus harbinin netiçesinde Eskzagra Türk ve Müslüman  toplumu bakımından çok küçük bir azınlığa düşerek burada Türklerin hükmü geçmez olarak birçok tarihi eserleri yok edilmesinle Eskizagra şehitliği ve Türk mezarıklarıda zarar görmüşilerdir.

BURADA KIRIM HANLARI BULUNDUĞU, Osmanlıda çok gelişmiş tarihi ve kültürel açıdan çok gelişmiş bir kültür ve tiçaret merkeziydi.Şehirde eskiden Türkler çoğunlukta iken göçler sonrasıda azınlık duruma düştüğü çok iyi bilinmektedir.Çünkü orta ve koça balkanda yaşayan ihtilalçi ve komitacı Bulgarlar  şehre inerek Türklerin boşaltıkları ve beşparsız bıraktıkları mallara mülklere ve yurtlara yerleşmişlerdir.böylecede çogunluğu xzamanla saglamış oldular.Yıldırımın oğlu Süleyman Emir samanında büyük çamiler  şunlardı. Hamza bey cami,kubbeli ve ğüzel minareli olup şahane bir eserdi bu ğün minaresi jivkof döneminde yıkılarak cevreside  park ve bahçelerlen içki dükanlarına  çevrilmiştir. Tarihi şehitlik kabristanllıklarıda yok olmuş vaziyetedir.Yeni cami,Noktalı cami,Tekke cami, kubeli ve kahğir olup  eski eserler olmaklaminareleri merkezden görülmekteydi bunlarda yok oldu.Bu ğün yerinde yok olan birde Alipaşa Mederesesi vardı.. ESKİZAGRA BU DÖNEMDE TÜRKLÜĞE HIZMET VEREN  BÜYÜK BİR KÜLTÜR EGİTİM MERKEZİYDİ.Burada birçok alim, şair,hukukçu yetişti. Türkçü ve milliyetç, yazar ve hukukçu advukat Aliş Ekrem burada yetişmiş müstesna  milliyetçilerimizdendir.Son totaliter jivkof döneminde burada Türk PEDAGOJİ/ÖĞRETMEN/ OKULU AÇILMIŞTI.. Sonra birkaç senede bazı ırkçı şöven bulgarlarça kapatıldı.Vakıflara gelinçe alkanoloji araştırmalarımızda  ilde 24 cami ve mesçit5 mederese,42 mektep, 6 tekke,ve zaviye,1 imaret,1 han,5 hamam, 2 kaplıça,1 şehitlik, olup Türk mezarlıklarında asırlık önemli taşlar kırılmış.çok büyük saygısızlıkla 160 yakın Türk tarihi evi, 30yakın konak 6saray 15 köşk birçok idari binalar,  ve tarihi bira fabrikası dahil Osmanlı yapısı sayılmakla irçok tarihi mimari eserler vardır. Kütüphane ve okuma evi, müzesi  park ve bahçelerinle en planlı ve imarlı şehirlerden biridir.BU ĞÜN Bulgaristanda 5100köy vardır.Bu  köylerin 3250si Türk ve muslüman köyü bilinmektedir. 240şehir vardır. Bunlarda türk ve Bulgar karışımıdır. Bulgaristanda toplam1,265,875adetTürk hanesi ve Müslüman ailesi vardır.Bunlarda3,797625adetinsan Türklüğüne ve dinine sadık olarak yaşamaktadırlar.Balkanoloji araştırmasına göre şöyle bir cedvel meydana delmektedir.

1.-1878yılları4800Cami 4112 okul,682 tekke,ve zaviyevarmış400 adet kilise varmış.

2.-1900yıllar 3642 adet cami 3286Türk okulu  475 trekke-1125 kilise

3..-1945yılları 2536 adet cami2930 adet okul356 tekke1350 kilise  Türkçe gazete-dergi104.

4.1975 yılları2220 cami  1260 okul 175 tekke ve zaviye1575 adet kilise

5.-1985 yılları1860 cami okulyok edildi  75 tekke ve zaviyr1875 kilise  jivkof totaliteri vardı.

6..-1995yılları1400camiokular karmalaştı 3250 okul 360 tekke ve zaviye yeniden tespit edildi.

7.-2008 yllarında1660 cami yeni hızmete girenle360 tekke ve zaviye 3250 okul 2550 kilise.

               BULGARİSTAN KÜLTÜR MİMARİ ESERLER TABLOSU

Balkanolojiye göre1989 soykırımından sonra ayakta kalan kültür eserlerimizin tespitleri

1.Cami ve mesçitleryeni ve eskiler dahil1660adet.

2.OKULLAR İLK, ORTA,LİSEdahil.3550 adet.

3. sosyal yardım aşevleri  550 Adet

4. hamamlar-banyolar  425 adet

5. SIÇAK SULAR Kaplıçalar.600 adet

6. MEDERESELER   6 adet

7.- Tekkeler ve zaviyeler360 adet

8.Darulkura   bilinen    5 adet

9.-Türbeler          20 adet.

10. Saat kuleleri165 adet.

11.-Köprülerimiz   35 adet.

12.-Kaleler ve surlar   15 adet.

13.Kulelerimiz     10 adet.

14.-Kervansaraylar  16 adet

15.-Taş çeşmelerimiz   280 Adet.

16. SEBİL TATLI SU KAYNAKLARI.  20 ADET.

17.-Su kuyuları/pınarlar380 adet.

18.- BEDESTENLER  8 ADET

19.Çarşılar 250 ADET

20.-Dükkanlar- 55,000 adet.

21. Dersaneler   260 adet

22.Askeri kışlası  25 adet.

23.-Hangarlar ve hanbarlar   1675 adet

24.Mesire bahçesi ve köşkü 300 adet

25.İstihkamlarımız    10 adet

26.- Ordugahlarımız   3 adet.

27. Türk elçiliği ve temsilçiliği  4 adet

28. Türk İslam vakfı1021  -405 adet.kalmış.

29. Müftülüklrimiz   17 adet.

30. Kütüphanelerimiz -20 adet şimdi3450 adet

31.Tarihi Türk eski stil mimari   evlerimiz  170.888 adet.

32.-Türk konakları425 adet

33.Türk sarayları125 adet.

34.-Türk mezarlıkları eskiden 8760 adetmiş bozulan tarla olduktan sonra7250 adet

35.Türk şehitliği ve kabristanları  17 adet.

36. Askeri Türk tabyalarımız enmükemeli silistre toplam30 adet

37.- FIRINLAR EKMEK YAPANLAR  1785 ADET

38.-Degirmenler-su-ateş- yel olmak üzere  1250 adet

39.Sanayi tesisleri 1525 adet

40.-İŞLİK VE ATÖLYELER  6250 ADET.

41.Devlet demiryolu garları  125 adet

42.- Bulgar kiliseleri  2550 adet.

43. ManaSTIRLARI   15 ADET

44. Ziraat  bankası    3 adet.

45.- Emniyet sandığı –spestovna kasa 260 adet

46. PTT İşletme merkezleri3125 adet

47.Türk MUHTARLIĞI   657 ADET

48. Türk Milletvekileri 20 adet.

49. Türk valisi ve yardımcısı dahil 7 adet. 

50.- Türk bakan ve yardımcısı  5 adet.

51.- MÜZELEŞMİŞ VE KÜLTÜR EVİ OLAN Türk evleri15850 adet

52.-Toplanan resim belgeler 3750 adet

53.-Msüreli yayın belgeleri  toplam 50 çilt  halinde  balkanlara yöneliktir.

54.-Balkanoloji kütüphanesi balkan eseri olarak600 çilt eseri vardır.

55.-Bulgaristan Türklerinin  55586,756 dekar tarlası topragı var.

56.-Bahçelerimiz    20,725,355 dekar var.

57.- ORMANLARIMIZ  15.220.360 DEKAR.

58.-Meralarımız ve otlaklar  11.115,240 dekar.

Bulgaristanda ulunan alın terimiz hala kurmamıştır. Bıraktığımız bu topraklarda her adım başı ve her karış topagı ında Türk kültürü ve tarihimizin emeginin eserleri ve varlıkları hala dimdik ayakta olduğundan bu ata diyarları nasıl unutulur.SON GÜNLERDE DEMOKRASİNİN VE ÖZGÜRLÜĞÜN  VERDİĞİ BARIŞ YÖNLERİNLE BALKANLARA YÖNELİK YAKLAŞIMLAR VE TARİHİ KÜLTÜR ESERLERİMİZ TADİLATI VE  YENİLENMESİ ÇALIŞMALARIDA HIZLA YAPILMAKTADIR. Mesela.

Bulgaristanda 2 kültür eseri, Saraybosnada  5 kültür eserimiz,  Kosovada 4 kültür eserimiz,Macaristanda   2 kültür eserimiz, Makedonyada  3 kültür eserimiz  SIRBİSTANDA 2 ESKİ KÜLTÜR ESERİ, mostardada köprünün yenilenmesi aşagı yukarı 20 adet eski kültür eserimiz  restore edilip yenileşmesi yapıldığı gibi geri kalanları zamanla elverdiği halde yenileneçeginden hiç şüphemiz olmasın.Genel toplam olarak240520 adet toplam mimari kültür eserimiz vardır.Balkanolojiye göre  bu pyapılan çalışmalar ve araştırmalarçok geç kalınmıştır. Mühim olan, güzel bir başlangıçın yapılmasıdır.Balkanlardaki Türk ve Müslüman varlığını ve oradaki Tarihi kültür varlıklarımızı unutamayız.  Türkiyemizde bu konuda çok hasas davranmaktadır. Türkiyenin önemsemesinle birlikte biz balkan dernekleri ve sivil toplum kuruluşları tika ve üniversite vakıflar,  özel kuruluşlar v.s. bu konuda özel projeler geliştirmelidir. Yardımlarlan kültür iletişim agaları ve haber agaları kurarak çalışmalara ve araştırmalara büyük önçelik vermelidirler. İNTERNET SİTELERİNDE BU BİLİMSEL ARAŞTIRMALARA   SİTELER AÇARAK YENİ NESİL TEŞVİK EDİLMELİDİR. Bu konuda bir yıldan beri özel çalşışma yapan Balkanoloji tarih kültür araştırmaları merkez başkanı Nyazi AKKILIÇ YÖNETİMİNDE Gaziosmanpaşa/İstanbu çalışmaları Altaylardan Tunaya ve Balkan Türkleri  dernekleri çatısındavarolan üyelerimizin gayretli çalışmalarınla balkanlardaki tarihi  kültür varlıklarımızın  araştırılması  ile  tarihimizi ve kültür  varlığımızı zenginleştirerek hafızalarımızıda tazelemekteyiz.Bunun la birlikte  Türkiyemizde bulunan  milyonlarça  Balkan göçmenin bu  ülkeleri ziyaret etmeleri ile ilğili yeni köprülerin kurulmasına yön vermektedir.YENİ  KÜLTÜR AGALARI KURULMAKTADIR.Diğer yandan çekilen ve televizyonda dizi olan Elveda Rumeli  dizisi bu konuda balkanlara ait verdiği tarihi ve kültür birikimin bir önergesidir.

TIRGOVİŞTE/ESKİCUMA şehri özbeöztürk şehridir.Etraf köyleri de Türktür.CAMİSİ OLDUR, İLK,ORTA, LİSE, TEHNİK MESLEK OKULARI VARDIR.1912 yılında öğretmenler kongresi burada yapıldı. Burada irçok önemli kararlar alınmıştı.Ahmed Zihni ve

Mehmed Sait  membus seçilmiş olup halkına büyük hızmetler vermiştir.T.Mümtaz Göztepe

Rumeli adlı gazete çıkardı. Sportif faaliyetlerde önçelik etti.Göztepenin Türk halkını uyandırmasıBulgarları fena halde kızdırmıştı.Bu ğün  şehirde tek bir cami kalmıştır. Birde mescit vardır.1. müftülük, 1 islam cemiyeti,1 çarşısı, 125 yakın dükkanı, tarihi mimarda evleri,

Konakları, sarayı ve köşkleri vardır. Demiryolu garı ve otogarıda vardır. Köylerinle birlikte 70 cami ve mescidi vardır. 1 mederesesi varmış. 2 türbesi, SULTANANA VE  SAAT BABA TÜRBELERİ MEŞHURDUR. Gazeteci ve yazar şair Mehmed cavuş bu şehrin Tırnovası köyünde doğmuştur. Diğer bir edebiyarcı yazarımız ve ozanımızda Niyazi HÜSEYİN BAHTİYAR BURADA DOGUP TÜRKİYEMİZE GÖÇMÜŞLERDİR..

OMURTAK/OSMANPAZARI.-Bu şehirde Mehmed fikri doğup yazarlığı ve egitiminle türk milliyetciliğinle meşurlaşarak türk varlığı için çok çalışmıştır. Şehirde 1 cami, köylerinlebirlikte 9 çamisi vardır.1 hükümet konagı, 1 köprüsü, i saatkulesi, i okuma evi1 kütüphanesi, 5 okulu otoğarıolup120 türk evi, ve konagınla sarayınla güzel bir şehirdir Türkler çoğunluktadır.

POPOVA ŞEHRİ 1 DEMİRYOLU GARI VE OTOĞARI OLUP  , 1 CAMİ,5 OKUL,1 KÜTÜPHANE İ OKUMA EVİ1 KÖPRÜSÜ, 1 BELEDİYE KONAGI,1 islam cemiyeti,vakfiyesi vardır.85 türk evi ve konakları   köşkleri bulunmaktadır.

İHTİMAN-Şehir eski bir Türk şehridir lakin çoğunluk elden giderek  Müslüman romanların eline kalmış. Güzel bir camisi olup,  Ocak beyi Gazi Mihal oğullarının baglıydı. Camiler, hanlar, hamamlar, bulunan çok mamur bir yürük beyleri oçagıydı.1 mederese,5 hanı,5 çeşmesi,Tarihi mahmudbey camisi hala ayakta dimdik durmaktadır. Çok endamlıdır.

İhtiman çok güzel bir Balkan şehri olmakla 600 üzerinde tek katlı tarihi evleri vardır. 2 tekkesi, 1 hamamı, ketkuda gürçü Mehmedpaşa çeşmesi , han kapısı,   önem kazanıyor.1 kalesi var. Çevre köylerinle birlikte 12 camisi vardır.,

Kostenets – şehri 1 demiryolu garı olup,evliya celebiye göre burada 9 cami varmış. 3 okul, bu ğün bunlarda yok olmuş. Bir kibrit fabrikası var.1 saat kulesi var.1 köprü,1 kilise, ilve orta lise okulları vardır.tarihi 1 köprüsü olup Türk evlerinle, konaklarınla yalı köşklerinle Türklük mazisi hatıralardan hiçte silinmemektedir.

MELNİK ŞEHRİ.-güzel tarihi bir balkan Türk şehridir. Şimdi Bulgarlar çoğunluk halindedir.

5 mektebi, 1 ÜNLÜ ŞARPÇILIK TESİSLERİ VE OKULU OLUP, 3 CAMİDEN BU ĞÜN 1 CAMİSİ KALMIŞ. 3 TARİHİ SOKAK KAPISI 1 Köprüsü, 5 çeşmesi, 875 adet tarihi Türk evi kültür evi olarak  kulanılmaktadır, konaklar, saraylar, köşkler burada çok güzel bir manzara arz etmektadir. Şehir adeta  türk ve Müslümanlık kokmaktadır.

Karnobat-karnibad şehri.H.768 TARİHİNDE VEZİR TİMURTAŞ TARAFINDAN Rumlardan alınmıştır.Türler zamanında Silistre ve Şumnuya baglı olan karnobat şehri Aşıkpaşazade tarihinde karinovası diye geçmektedir. Rakkas SİNAN Beyin yaptırdığı mimarı yapıda minareli camisi, 1 hamamı, mevcut olup şimdi bu cami yalnız Cuma günleri ibadete acılmaktadır. Meceli heyeti üyesiAhkammul-evkaf yazarı Ömer Hilmi karnabatlı Abdurahman hocanın oğludur.1890 yılındaölmüş. Uzun yıllar Rusçukta müftülük yapan Osman Nuride karnobatlıdır. Oğlu Ali Haydar Moskova sefiriyken intihar etti. Rupça köyünde ulan n Hüseyin aganın yaptığı cami halaayakta olup hızmet vermektedir. Caminin karnobatta birçok vakıf dükkanları varmış.

Burgaz şehri-Geldikleri bir zaman sarusaltukla  asyadan

Bir bir diyarı RUMU  DAGILDIĞI SANAN YADA-Burgaz henüz yeni gelişmekteydi. Camileri azdı. Rıhtım boyunda inçi gibi duran camiyı Bulgarlar 1913 yılında yıktılarGüya Burgaza etraf köylerden Türk ve Müslümanların ekın ederek Burgazı şişgal edeçeklermiş.

93 harbinden sonra civarda Türk köyleri basılmış halkın büyük çoğunluğu göçe zorlanmışlar.Tatar çami son zamana kadar ibadete acık bulunurdu.1935 yılında BulgarlarBurgaz Müftülüğünü kapattılar.Aydoslu Mehmed   Zekai , Eskicumalı hafız Ahmed,Yusuf aka,Burgazda müftülük yaptılar. İlk ve ruştiye mektepleri vardı. Burgaz ruştiye mektebi müdürü aylığını Türkiyeden almaktaydı.AYRIÇA   Ömer Lütfi, Salih Vicdanide aylığını Türkiyeden almaktaydılar. KIYMETLİ ÖĞRETMENLER OLARAK BİLİNEN Tatar Süleyman, cemaat işlerine bakardı. İsmail Celil Kemalist aydınlarındandı.Burgazda türk hayatı son zamanda sönük olmasınla şimdilik hiç iyi degildir.2009 yılındada Cami yıkımlarınla Türk İslam cemaatı uğraşı vermektedir.Burgaz Türk halkının isteklwerini red ediyor siderov taraftarları bakalım işin sonu nereye varacaktır

ZLATİTSA –TINAVA İLİNE BAGLI KÜÇÜK BİR TÜRK BALKAN ŞEHRİDİR..Demiryolu garı vardır..2çi  Sultan Murat zamanında yapılan 7 camisi, 2 mektebi, 1 kilisesi, 1 köprüsü, 1 saatkulesi, 1 okumaevi 1 kütüphanesi,2 tarihi konak kapısı çok sayıda tarihi türk evlerinin konaklarının  köşklerin sarayların varlığı göz doldurmaktadır.

PİRDOP KÜÇÜK BİR BALKAN ŞEHRİ OLUP DEMİRYOLU BAGI VARDIR.

1 hacıhan Camisi var olup, 1 köprü, 1 kilise, 3 mektebi 1 okuma evi 1 kütüphanesi 1 belediyesi vardır. Birçok tarihi türk mimari eserlerinlede kuşatılmıştır. Evler, konaklari köşkler saraylar ayrıça yer almaktadır.

Kalofer-Plovdife baglı bir balkan şehri olup tarihi önemi ömemlidir.BURADA Türk beylerinle birliktr Bulgar Türk paşaları birlikte yaşayarak  güzel  tarihi evlerde ve konaklarda oturmuşlar. Köşk ve saraylarıda çok güzelmiş. Hala bazıları varlığını korumakta olup kültür ve müze evi olarak  kulanılmaktadır.1 yıkık camisi,1 kilisesi, 1 milli şair Bulgar milliyetçisi Botefin doğduğu evi müze olarak bulunuyor.5 okulu, 25 dükkanı, 3 atölyesi, 1 dikiş  imaathanesi, 60 türk paşası evleri,80 kadarda Bulgar paşa evleri vardır.1 konak, 1 belediye sarayı, 1 demiryolu garı olup çok şiirin bir şehirdir müzesi okuma evi ve kütüphanesi dahi vardır.  ASENOVGRAD-STANİMAKA Şehri  yine Plovdife baglı bir ilçe merkezi olup genelde türk ve Müslümanlar  çoğunluktadır. Tek camisi olduğundan şimdi yeni bir cami yapılmaktadır.2 kilisesi olup Türklük döneminden kalmadır.5 okulu ,1 hamamı, 1 belediye konagı, 1 kütüphanesi1 okuma evi 1 otoğarı olup,2 çeşmesi ile birlikte çok sayıda tarihi türk evleri konakları ve köşkleri sarayları vardır.2 mezarlığı 1 islam çemiyetleri var olup  zengin bir ilçedir.               BULGARİSTANDA ALEVİLERİN DAGILIMI

İLLERE GÖRE/VARNA-RAZGRAD—SİLİSTRE-TIRGOVİŞTE-RUSSE-SLİVEN-STARAZAGORA- HASKOVA-KIRDJALİ

RAZGRAD İLİNDE OLANLAR.

1.BİSERTSİ,2.LAVİNO3.MIDREVO4.OSTROVO 5.SVEŞTARİ, 6.SEVAR 

RUSSE İLİ  POMEN KÖYÜ.  SLİVEN İLİ  MALKOSELO VE YABLANOVA KÖYLERİ

SİLİSTRA – DULOVA- BRADVARİ-ÇERNİK- PRESLAVTSİ KÖYLERİ.

Eskzagranın –çirpan yenişar köyü.  Tırgoviştenin moğilets ve baykova köyleri.

Haskovanın voyvoda-golemantsi- elena – karamantsi- manastır-orlovo-trakiets ornapolana

Kırcaaliye baglı olanlar BAŞTİMO-Bivolane-VRELA- POTOLAR-ÇOBANKÖY-Gornakrepost-dıjdovmik- zvezdelina- zırnitsa- lale- ranen- toful köyleri ğibi

Devamı erkadan geleçek    Balkanoloji başkanı NİYAZİ AKKILIÇ-İSTANBUL.

5

 

 
  balkonoloji-niyazi akkılıç
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  niyaziye göre zaman tamamdır.
  Reklam
  ATATÜRK SÖZLERİ
Bugün Kurban Bayramı, kurbanlar kesilecek sevap niyetiyle etler dağıtılacak herkese. Yürekler bir olacak gönüllere kilitlenecek. Gökler rahmet bereketiyle yağmurlar boşaltacak yeryüzüne. Bugün hepimizin yüreği şenlenip bayram sevinciyle coşacak. Hepimizin Kurban Bayramı kutlu olsun. İSTİKLAL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler hakk'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı:
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Mehmet Akif Ersoy

www.htmlmekani.tr.gg
FİKRİ HÜR, İRFANI HÜR VİJDANI HÜR ,BİREYLER OLMALIYIZ. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK AKLIN VE BİLİMİN ÖNCÜLÜGÜNDE TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ÇAGDAŞ UYGARLIK DÜZEYİ ÜZERİNDE OLMASI VE GELİŞMESİDİR. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ULUSLARA EGEMENLİK -FERTLERE ÖZGÜRLÜK! BALKANOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ ÇAGRI BALKANOLOJİ Merkezinin ilk kurma kararını toplantısı25 Mayıs1988 yılı Toplantı yeri Kartagümrük/Fatih-İstanbul Adesinde kararlaştırılarak Balkanlarda Türk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Dernegi olarak kurulmuştu.Lakin Dernek Üc yıl sonra 1991 yılında maddi olanaksızlıklar Tarafından kapandı. Bu duruma meydan vermemek için ve Balkanlardaki Kültür, Dil, Mimari Tarih EGİTİM, Edebiyat ve Sanat kıyımına tahamül edemeyen sayın NİYAZİ AKKILIÇ-İSTANBUL/Gaziosmanpaşa Merkezinde ÖZEL kurduğu, BALKANOLOJİ ARAŞTIRMALARI Merkezi Salih paşa caddesiN.14. adresinde Altaylardan Tunaya Darneginin catısı altındadır.Kurucular ve üye. 1.-NİYAZİ AKKILIÇ Başkan Emekli Memur. 2.İDRİZ KAHRAMAN Başkan Yardımcısı Gazeteci ve Emekli. 3.MELEK TABAK ALTAY TUNA Dernegi Sekreteri 4.NİZAMİ ALPER AKKILIÇ Kurucu üye-öğrençi. 5.HÜSNÜ ZAKİR-ÖĞRETMEN Kurucu üye Bulgaristan BALKANOLOJİNİN BAŞLIÇA AMACI Niyazi Akkılıçın 40 yı boyunça topladığı 600 yıllık eski kitaplar, belgeleri, süreli yayınlardaki Balkan haberleri, belgeleri, resimleri korumak Mimari Türk-İslam İzlerini ve Mirasımızı araştırmak ve Tanıtmak ENVANTERİNİ VE Arşivini düzenlemek, kültürel eserlerimizi itinalı bir şekilde deizmek, restore ettirmek, Araştırmacıları, Uzmanların hızmetine sunmak, Katoloklar ve kitaplar hazırlamak Radyo ve Televizyon gazete ve Dergi, gibi duysal görsel, yazısal, yayın araçları ile ülke ve BalkaN Türk Dünyasının Tarihi kültürel sanat varlığını DİĞER Ülkelere ve Dış Dünyamıza tanıtmak için Sergiler, Paneller, Konferanslar düzenlemek ve İnsanların Dikkatine Hızmet ve tanıtımına sunmaktır.BU NEDENLE tarihimizdenen bu ğüne kadar Balkan Ülkelerinden Anavatan Türkiyemize Göç ETMİŞ Bulunan Balkan-Rummeli Göçmen Vatandaşı Türk ve Müslüman vatandaşlarımızın ellerindeki kültürel Tarihi BİLGİLERİ-Resimleri,tapu, evlilik, gazete- matbuat,broşür,kitap, vesika gazete, dergi, okul şahadetnamesi v.s. herne varsa bildirmeleri içi ÇAGRIDA BULUNMAKTAYIZ. Bu Çagrı aynen Balkanlarda yaşayan Türk ve Müslüman kardeşlerimiz içinde geçerli olup gereken ilgiyi Balkanoloji Araştırmaları Merkezine göstermelerini beklemekteyiz.Bu Çagrı Balkanlarda zor kalan Türkçemizin ve Tüm ECDADIMIZIN, SİZLERE HİTABEN KUTSAL ÇAGRISIDIR. Bu Çagrı ecdat yadiğarı yıkılan, yakılan,kırılan, yok olan, ayni zamanda ayakta dimdik kalmayı saglayan ben varım diyen Camilerimiz, Mescitlerimiz, Saat KULELERİMİZ, Çeşmelerimiz, Tarihi Türk evleri, konakları, Sarayları, köşkleri, pınarları, hastaneleri, demiryoları istasyonları, kütüphaneleri, Çiftlikleri, v.s. her adım başı Türklük kokan Tarihi kültür sanat eserlerimizin tanıtım ve araştırılmadsı için Han Vhamamlarımız, dag, tepe, bag, bahçe, tarlalarımız, okul ve Dükkanlar, arölyeler, işlikler, fabrikalar Osmanlıda bvu ğüne kadar her nr varsa hepsinin bildirilmesi için bu merkeze baş vurmanızı ve irtibata geçmenizi bekleriz. niyaziakkilic@hotmail.com http./balkanolojicom.tr.gg../ Tel.+905357910694 Veya Altay Tuna Göç Dernegi-Balkanoloji Araştırma Merkezibaşkanlığı. Salihpaşa cad.N.14/K.5.. Berec-Gaziosmanpaşa/İstanbul. Adresine bekleriz. Güzel Anadolumuzda hür ve Müsatakil /bagımsız/ yaşamak için Balkanları-Rumelliyi unutamayız. Rumeliyi –Balkanları unutmak Kendimizi inkara çalışmaktır.Bizler kültür hazinesinin bireyleri olarak, Ulusumuzun gencinden yaşlısına kadar, memur, köylü, işçi, şair, yazar, Cumhurbaşkanından Başbakanına kadar Millet vekilleri, gazeteci, televizyoncu, yayıncı, üniversite öğretim üyeleri, Bakanlarımız ve Bilim adamlarımız Aydınlarımız ve öğretmenlerimize kadar dernekçilerimize yedisinden yetmişine kadar hepimize BÜTÜN Balkan kökenli ve Anadolu olan hepimize çandan yalvarıyoruz ve çağrıyoruz. Geliniz Balkanolojide3 Buluşalım.Sizler bizlere sahip çıkarsanız bizlerde dünya durdukça yaşamaya devam edeçegiz.BNoşuna öşmedi bu kadar insan. Boş yere akmadı oluk oluk kan. Kalk artık ulusum. Kalk artık uya. Yalvarıyoruz. Yalvaruyoruz. Sözde sizlerin sazda sizlerin. Madi ve Manevi yardemlarınızı bekleyoruz.Çünkü bizleri BNalkanlarda Binlerce köy, şehir samanlıklarında, tavanlarında, sandık köşelerindeki, hatta kömürlüklerdeki çöplüklerdeki onları ateşlerden topşlayarak farelerin kemirmesinden, örümçek aglarıdan kurtararak 10 BİNLERCE VE 100BİNLERCE DOLAYINI BULABILECEK KÜLTÜR TARİH İNÇİSİNİ İstanbul ilinin Gaziosmanpaşa ilçesinin Salih paşa Sokagı N.14. K.5. Berec ADRESİNE Balkanoloji Araştırmaları Balkan Türklerinin abide Şahsiyeti sayın Araştırmacı BaşkanNİYAZİ AKKILIÇ Beye göndermenizi bekler candan teşekür etmeyide bir borc biliriz. Unutma ve şu mısralarıda hatırlayalım. Boşuna akmadı bunça kan Boşuna ölmedi bu kadar insan, Boş yere akmadı oluk oluk kan. Kalk artık ulusum , kalk arttık uyan. Balkanoloji başkanı Niyazi AKKILIÇ DİYORKİ,Balkanlardaki Türk Kültürünü varlığını araştırmak, bulmak, tanıtmakl, yaymak ve yaşatmak her Türkün en Kutsal görevidir. Eger Milletleri bir ulu Meşe AGACINA BENZETİRSEK BU AGAÇ MUHTAC OLDUĞU NEMİ GEÇMİŞTEN ALIR VE O SAYEDE İSTİKBALE/GELECEGE/ KÖK SALAR.Atalarımızın bıraktığı Tarihi Kültürel eserler Gelecegimizin en büyük teminatıdır.. /güvencesidir/Onları yok olmaktan kurtarmak bizim birinci görevimizdir. İşte bunun Çagrısını AnaDOLU Türküne ve Balkan Türklerine içtenlikle yaparak bu göreve bir nebze olsun yardımlarını beklemekteyiz. Saygı ve selamlarımızla Balkanoloji Araştırma Merkezi başkanı Niyazi Akkılıç-İstanbul. İrtiat. niyaziakkilic@hotmail.com. http./balkanolojicom.tr.gg./ http/hurbalkancom.tr.gg./ Tel.+905357910694. Salihpaşa cad.N.14. Gaziosmanpaşa/İSTANBUL. HÜRMET VE SAGI DOLU SELAMLARIMIZLA. Balkan Türklerini catımıza haberlerini ve desteklerini bekleyoruz. BALKANOLOJİ BAŞKANI-Niyazi Akkılıç-istanbul.
  TÜRK TARİHİNDE ÜÇ ATA
OĞUZ ATA ,KORKUT ATA KEMAL ATA 1:OĞUZ ATANIN İLİ BİZİM ORTAK İLİMİZ. 2:KORKUT ATANIN DİLİ ,BİZİM ORTAK İLİMİZ 3:BİZİM ORTAK YOLUMUZ
Osmanlıda Giyinim

sitene ekle

Myspace Graphics
  DELİORMAN TÜRKLERİNE
BALKAN TÜRK VARLIGINA DOGRU YOLU GÖSTERECEK ÇOBAN YILDIZIBİR ÜMİD VEİMAN GÜNEŞİ HALİNDE DOĞARAK YÜKSELMİŞTİR.DELİORMAN TÜRKLERİ İÇİN TEKYOL DEMOKRASİDİR-ZAFERDİR-ADALETİR.BU ZAFER ÖZGÜRLÜĞÜN TEK YOLUDUR.KABUL ETMELİYİZ.
NİYAZİ AKKILIÇ

BALKONOLOJİ ARAŞTIRMASINDAN ÖZETLER
BULGARİSTANDA TÜRKLÜK MÜÇADELESİ
Balkanoloji araştırma merkezi başkanlığı olarak özetlemek istersek,Altaylardan Tunaya
Göçmenler Dernegi ve onun rehberliğinde yörütülen Balkan dil, kültür, Tarih, Mimari Egitim, Edebiyat v.s. Araştırmalarımız Balkanoloji Araştırma Merkezi adı altında Başkan
Niyazi Akkılıç yönetiminde Balkan-RumelliTürk kültür varlıklarının Mirasını araştırmak ve tanıtmak plan ve projeli uygulamalarlan arşiv ve Eanvanterini çıkarıp Balkan Türklerine sunabilmektir. Başlıçada genel amacımız bu yönde yapılan çalışmalardır.
Balkanoloji Merkezinin bu yönde yürüttüğü araştırma ve çalışmaları destekleyen Ana DOLU Türkleri VE Balkanlardaki TÜRKLER VE Göç etmiş bulunan Balkanlı aydınlarımızın bu konuda BALKANOLOJİ olarak açık ve net olarak her Türkün – her bir AYDIN KİŞİNİN öğretim üyesi veya gazeteci – Tarihçi kim neler Balkanlar ile ilgili neler bilirseler, bize fikir ve düşünçelerini hiç sakınmadan bildirmelerini içabında kendi özel fikir ve düşünçelerinide sunarak katkı ve desteklerini ve bizimle birlikte yer almalarını bir Balkanlı Türkü olarak beklemekteyiz. Emai,l. niyaziakkilic@hotmail.com. http./balkanolojicom.tr.gg./ http./hurbalkancom.tr.gg../ +905357910694 olarak arayabilir ve iletişim kurabiliriz.Muhterem Balkanlı Türkleri-Bizler yani atalarımız Balkanlara-Anadoludan gelen ve göç eden yürük Türkmen Türkleridir.
Balkanolojinin başlıça genel amacıda önçelikle Balkanlardan Anavatan Türkiyemize göç gelmiş olan Balkan Türklerinle ve Oralarda kalan akrabalarımızla balkanlı türklerlen kültürel, sosyal, Tarihsel baglarımızın derin köklerini araştırmak tanıtmak ve yaşatmak için yerliyerinde bilimsel araştırmalar yapılarak Türk kültür tarih varlığını yeninesle daha iyi tanıtmak için bunuda belirli zamanlarda bizim olan ve yüreklerimizde ve beleklerimizde halen bizim bilinen Balkanları ve oradaKİ VE YAŞAYAN ÜÇBEYLERİ VE Türklerlen ilğili bilinen bütün haber ve bilgileri, hep berabercesine, Birlik- Beraberlik- Dirlik ve Dayanışma içersinde hepberaberçe kanımız çiğerimiz olarak paylaşmaktır. Bunun için Balkanoloji araştırma merkezi sizlerden düşünçe ve fikirlerinizden bu konuda katkılarınızı ivedilikle beklemekteyiz.BULGARİSTANDAN DÜNDEN BU GÜNE YAPILAN GÖÇLE
1878-80 Yılları1,000.000. kişi aile,
1880-1912 yılları440.000kişi ailr.
1912-1951yılları154.000kişiaile.
1951-1978 yılları130.000kişi aile
1978-1990 yılları345.000 kişi aile
1990-2000ylları185.000 kişi aile
Böylece Bulgaristandan Rus-Türk harbinden sonra başlayan ve 2000 yılına kadar süren 130 yıllık bir zaman içinde Bulgaristandan 2,254. 000 Türk ailesi göç ermiştir. BU göç ailelerini ortalama 3 kişi olarak hesap etsek 6.762.000 Türk bulgaristandan göç etmiş oluyor.
Bu ğüm yapılan Araştırmalara göre Balkanlardan GELEN Türk Göçmenlerinin sayısı Anadoluda 36575 850 kişi olarak biliniyor bu rakamın 18725250 si Bulgaristan kökenli olduğu amlaşılmaktadır.Bunun için Bulgaristan ve Türkiyede secimlerde yapılan ikili anlaşmalar bu konuda büyük rolü olmaktadır. Bulgarista HÖH-nin lideri olan sn. Ahmed Doğan için bu rakamlar Bulgaristan Türkleri için Barışın VE Daletin saglanmasında Demokrasinin genel unsurlarıdır.Unutmayalım ve devamlı kalplerimizden silinmeyen AZILI KOMUNİST Rejminin Mimarı Todor Jivkof döneminde Mestanlı meydanı basan taklar ve altında ölenler sonra benkovskide küçük Türkkanın Anakuçagında öldürülmesi ve yine HAK VE ÖZGÜRLÜK MÜÇADELESİ VEREN Niyazi İbrahimin oglu StaraZagora İLİNİN Rıjena/Hamursuz / köyünde boğzlanmadını babası Müslüman Pomak Türklerinin haklarını savunup müçadele verdiğinden öldürülerek tam g göç etmeside altı ay sonraya bırakılması ve baskıda bulunması nasıl unutulur. Bu iki küçük çoçuğun ölüm sonrası Analar ve Babalarda şehit edilmedimi, Birçokları Zındanlara gönderilmedimi, SÜRGÜNLERE Balenelere gönderilmedimi. Bütün Bulgaristan Türk aydınları, gazeteci, yazarı, doktoru v,s. Baskılara tabii olmadını. Zorla isimler degişmedimi, dil- din kültür ve Türkçemiz yasaklanmadımı hangisini sayalım okadar çok yasaklar vardıki. Bütün bunlar nasıl unutulur.
Bulgarlaştırma ve soykırımı için yapılan katliamlı baskıları zulmün pençesinden kurtulmak için Binlerce Şehitimizin akan Sıçak kanları için onları yad etmek savunmak için davaya milli şuurla destek verenler BELENE SÜRGÜNÇÜLERİ VE Cezaevi mahkümları v.s. her bir tutuklu ve zulum gören Türkler ve Müslümanlar kendi milli yapılarınla ve Milliyetçi Türklük duyğularınla mücadeleler vererek örnek olmaya gayret göstermekteydiler. Türk milletine örnek olmak için Önçe Türkçemiz Dil Egitimimizin yeniden destek görmesi için Her Bulgaristan Türkünün BAŞI Göklere ERMESİNİ BEKLERKEN MAALESEF HALA DAHA TÜM Demokrasilere ve ÖZGÜRLÜKLERE RAGMEN Avrupa Ülkesi olan Bulgarista Yinede Türk okullarını önemsemediler. Türk Milletvekileri ve lider SNaHMED Doğan yine yalnız kaldı. Ataka milliyetcilerine yenilmiş oldu. OBİR GÜNEŞTİ LAKİN Bulgaristan Türklerine Sıçaklığını verip kanadı altına alamadı. BURADA Türk MİLLETİ YİNE ÖKSÜZ VE YETİM KALDI. Bulgarlaşmada dökülen ASİL Türk kanlarının tam terzisini bularak tartamadılar. BU KANI YERDE BIRAKMAMAK İÇİN BAŞTA Bulgaristan Türklerinin baskılarını ve zulmü unuturabilmek için bir nebze Türk OKULLARINI AÇARAK Türkçe egitime yön verilmemesi çok çok acıların ve zızıların nar taneçiği olarak bırakılmıştır.UYARIYORUM. sakın daha geç sayılmaz. Asla asla unutmayınız ve unutmayınızki unutulmasın tarihin mazisi hatırlasın ve özgürlük günesinin aydınlığı herkesi Demokrasi içinde ısıtabilsin.Bulgaristan bu gün Türk ve Müslüman 3750560 kişi bu olayların gerçekleşmesini beklemektedir.Ey Balkanlı Türküm dur hemen gitme. Durduğun yere hele bir bak. ŞU ANDA Balkanlardasın. Bulgaristanda geldiğin Deliorman veya Güller vadisindesin hiç fark etmez.Bu Topraklar Anavatandan koparıldıktan sonra topragın bereketinebıraktığın evine yurduna malına bahçe ve tarlanaı nasıl yitirdiğini biliyorsun. Kalmadımı BEŞPARASIZ VE HİÇ PULSUZ BULGARLARA TESLİM EDİLMEDİMİ.Arkasında kocaman bir Türk mirası ve hatırası olan bu topraklar atalarımızın alın terinle kazandığı topraklar degilmiydi. Bunun için sen hala Evladı Fatihanların bir neferisin ve evladısın. Torunusun.Unutma sen hala fatihanların topraklarındasın. Çünkü TAPULAR Ankarada HALA ARŞİVLERİMİZDE SAKLANMAKTADIR.
Şehitlerimizin ve Gazilerimizin bu topraklarda akan Sıçak kanları vardır. Bunu size milli duyğularumla anımsatıyorum. Bastığın Bulgaristan Topraklarında unutma 600 yıllık ceddinin ve atalarının müçadele şerefi şanı, emegi var. Anıları ve tarihi var olup yazılmış tarihi miras tapularımız vardır. Başını rg ve şunuda hiç unutma durduğun yere bir bak. Bir Fatiha oku. SONRA GENE DURDUĞUN YERE BAK UNUTMADAN Milli Müçadelemizi
Tanı daha fazla tarihinden bilgi almak isterseniz bizi ara niyaziakkilic@hotmail.com.
http./balkanolojicom.tr.gg../ http./hurbalkancom.tr.gg../ +905357910694. ara ve sor öğren.
Şehitlerimizin yüzüne nasıl bakacaksınız. Nerede kaldı Türklerin DOĞAL HAKLARI. Nerede kaldı Şehit Türkümün akıtılan saf temiz kanları. Bunları Bulgaristan Baş Duşmanı Jivkof yönetiminin Devamçılarına peşkeşmi çekileçektir. Yoksa ADALET YERİNE GELEÇEKMİDİR.Böyle giderse Türk ve Bulgar bie arada yaşaması zorlaşaçak gibi geliyor Buşlgaristan Türk halkına. Avrupa Birliğine girdik onlarıda ikna etmedeBulgarlar kadar zormudur. UYANIK milletvekili Türklerimiz nerede YOKSA kara para veya dalevera peşindelermi. BÖYLE BİR VAKA VARSA NASIL ÇIKARSINIZ KARANLUIIKLARDAN AYDINLIĞA. Unutma Bulgarisrand Nigboludan başlar Türk Müslüman İMTİHANLARI, vidin, PLEVEN, VARNA, ŞUNMNU, ŞİPKA KAZANLIK eskizagra, tırnava, Filibe , Burgaz, elena gibi uzar gider Türkün verdiği kahraman şehitlerinin kanı unutmayın egri işler yapmayınız. Sizlerde kafirler gibi bu kanlarda boğulma ihtimallerine sakın düşmeyiniz. Yine SULANMAsın ATATOPRAKLARI ŞEHİT KANLARINLA METİN OLUP Milletin sadık erleri olalım.şimdi Balkanoloji olarak ATATÜRKÜN SÖZLERİNLE BİTİRİYORUM.
Bizler Altaylardan Tunaya göçmen TÜRKLERİ VE ÜYELERİ Balkanoloji Araştırma çalışanları olarakta, Bulgaristanda Şehitlerimizi büyük saygıyla anıyoruz. Türk milleti ve onun çocukları olarak her zaman ACDADINI TANIDIKÇA, ONLARA SAHİP ÇIKTIKÇA YİNE BÜYÜK İŞLER YAPAÇAKTIR. Türk Medeniyetinin ufkundan doğan yeni bir güneş gibi devamlı parlayaçak ve Tarih sayfasında yine Türk ası ilebet yazılacaktır. Mustafa Kemal AtaTürk.. metini yazan ve hazırlayan . Balkanoloji kültür tarih başkanı Niyazi AKKILIÇ-İSTANBUL. SAYGI VE HÜRMETLE BALKAN Türklerinden yanıt ve destekler beklemekteyim. 9.01.2009.yılı. NİYAZİAKKILIÇ-İSTANBUL.


BALKANOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ADINA YAPTIĞIMIZ BALKAN TÜRKLERİ VE MÜSLÜMANLARININ UYGARLIĞINDAN BU ĞÜNE KADAR BALKANLARDAKİ GELENEK, GÖRENEK, ÖRF VE ADETLERİMİZ DİLİMİZ, DİNİMİZ, KÜLTÜR VE TARİHİMİZ EGİTİM VE EDEBİYATIMIZ KİMLİĞİMİZ VE VARLIĞIMIZ HER YÖNÜYLE BİLİMSEL AÇIDAN ARAŞTIRILARAK KAYITLARA GEÇMEKTEDİR. BU GÜNE KADAR BİRÇOK ÇALIŞMALARDA BULUNDUK. GENELLİKLE BULGARİSTAN DAKİ MİMARİ KÜLTÜR İZLERİMİZİN DÜNÜ VE BUĞÜNÜ 600YILLIK MİMARİMİZ ESKİ EV VE KONAKLARIMIZ V.S. OLMAK ŞARTINLA BULGARİSTANDA TÜRK YAPISI KESİN OLMAYAN BİR 3339 ADET ESER GÖSTERİLİYORDU. BUNLAR ÇOK YETERSİZ OLDUĞUDA BİLİNİYORDU SON BULGARİSTAN ÇALIŞMASINI BAGLANTISINDA GÖRÜLDÜKİ 222812 ADET ESERİMİZİN YANLIZ 168750 ADEDİ TARİHİ TÜRK KLASİK STİL YAŞADIĞIMIZ ECDAT EVLERİ ÇIKMIŞTIR.1660ADET YENİ VE ESKİ CAMİ VE MESÇİT VARDIR.YANİ UZATMAYAÇAGIM BU ESERLERİN LİSTESİ 55ADET CEDVELDE TOPLANIYOR. TÜRKLÜK VE MÜSLÜMANLIK KÜLTÜRÜ OKADAR ÇOK DERİNKİ ANLATMAYLA SON BULMAYOR. BÖYLE BÜYÜK BİR IRKIN VE FATİHİN TORUNLARI OLARAK BİZLER GEÇMİŞİMİZE SAHİP ÇIKALIM. SET ÇEKENLERİ UYARALIM VE GERÇEGİ ANLATALIM. BİRLİK, DİRİLİK, BERABERLİK DAYANIŞMA BU DÖRT SÖZÜ KEMİKLEŞTİREREK TÜRKLÜĞÜMÜZE SAHİP ÇIKALIM. NETEKİM SAYIN ERDİNÇ BEYİN SÖYLEDİKLERİ ÇOK YERLİ YERİNDE TÜRKSEK SAPINA KADAR TÜRKLÜĞÜMÜZÜ BİLELİM VE KİMŞİĞİMİZE SAHİP ÇIKALIM. SÖZ EDİLEN ERDİNÇ KARDEŞİMİZİN GİBİLERİNİN DAHA ÇOK OLMASINI DİLER BALKANOLOJİ ÇATISI ALTINDA TOPLANMAMIZI BEKLEMEKTEYİM. BÖYLE ARKADAŞLARLAN GURUR DUYMAK TÜM TÜRK MİLLETİNİN HAKI OLMASINI İSTERİM ENDERİN SELAM VE SAYGILARIMLA NİYAZİ AKKILIÇ-İSTANBUL.BALKANOLOJİ BAŞKANI.


DUYURU

BALKANOLOJİ MERKEZİ
Balkanlarda Türk Dil Kültür Tarih Araştırmaları merkezinin kuruluşunun yegane amacı bütü Balkan Ülkelerindeki gecen 600 yıllık Türk –Müslüman Kültür Medeniyetinin varlığını araştırmak ve bu ülkelerde çeşitli sebebler yaratılarak kaybolan Mimari anıtlarımızın ve kültürel güzeliğimizin yıkılması, yok edilmesi, kaybolması, yakılması ve yıktırılması gibi birçok nedenlerlen GEÇMİŞ TARİHİMİZDEN BU ĞÜNE KADAR KENDİNİ KORUYABİLMİŞ VE DİMDİK AYAKTA KALAN Mimari kültür izlerimizin ve Osmanlı
Yapıtarınıo tek tek köy ve şehir demeden araştırarak , meydana getirmek istediğimiz Balkan Mimari Eserlerinin dünü ve buğünü diye Envanterini ve arşivini çıkarıp gereğinçe düzenlemektir.Bizlere bu konuda daha ayrıntılı ve verimli çalışabilmek için, daha bilimsel çalışmalarda bulunmak ve katkı saglamak, bilği alışverişini hızlandırmak, özğür ve daha çok yaratıcı birer bireyler olarak Balkanlılara genç Araştırmacılar yetiştirmek ve böylecede ilmi ve bilimsel sonuçlar çıkararak ortaya koyabilmektir.Böylecede Balkanlardaki yıkılan köprüleri yeniden inşa etmek demek Balkan Ülkeleri halkları arasında yeniden bagları genişleterek İşbirliği ve Dostluklar kurarak, kuvvetlendirmektir.Kardeşliği güçlendirmek gayesinlede Dünyamızın ve insanlığın daha güzel olabilmesi için Evrensel mücadeleleri Dünya Barışına, Demokrasi yolunda hak ve adaletini saglamakla yeni içerikli elemanlar saglanmasında, yetiştirilmesinde düşündüğümüz amaçlardan yeganesidir.
Balkanoloji di, kültür tarih araştırma merkezinin ayrıça kısa adıda BALKANOLOJİolarak
Saptanmıştır.Bu Kuruluş 1988 yılında bir Balkanlı Osmanlı kuruluşu olarak kurularak
İstanbul-Gaziosmanpaşa ilçesinde Tüm Balkan Türklerini kapsayan bir bilimsel araştırma kuruluşu olarakTarihi Türkiyemizin İstabul kentinde nufusun önemli bir bölümü Balkan Türkleri oluşturması göze alınarakBalkanlarda Dil, Kültür, Tarih Mimari ARAŞTIRMA MERKEZİ Kordinatörü ve Araştırmacı Sn. Niyazi Akkılıç Başkanlığında kurulmuştur.
Kuruluşumuz bütü Balkan Türklerine ve Göçmen Derneklerine kapısı açık olup gerekli Balkan ülkelerinle ilğili balkan Türklerinden bildikleri bilgileri, belgeleri, eserleri ulaştırmada gayret gösteren birçok Balkan Türkleri derneklerine ve Altay Tuna Dernegi Üyelerine gönülden teşekürler eder ve mütemadiyen daha hızlı bir akışla şu iletişime yer vermelidirler. niyaziakkilic@hotmail.com. http./balkanolojicom.tr.ğğ./ +9053579106.
Adres.Salih kardeşler cadesi.N.14. Berec-Gaziosmanpaşa/İstanbul.Niyazi Akkılıç.
  EĞEMENLİK-ÖZĞÜRLÜK
ULUSLARA EGEMENLİK FERTLERE ÖZĞÜRLÜK
M.K.ATATÜRK.

BİTİRDİM ESRİMİ SİLDİM KALEMİM
NİYAZİ AKKILIÇ

DİLDE ,FİKİRDE, İŞTE BİRLİK . İ.GASPIRALI-KIRIM

BALKANLARDA TÜRK KÜLTÜR VARLIGINI ARAŞTIRMAK BULMAK ,TANITIP YAYMAK HER TÜRKÜN EN KUTSAL GÖREVİDİR.

EGER MİLLETLERİ BİR BÜYÜK MEŞE AĞAÇINA BENZETİRSEK ,BU AĞAÇ MUHTAC OLDUGU NEMİ GEÇMİŞTEN ALIR VE O SAYEDE İSTİKBALE KÖK SALAR. ATALARIMIZIN BAKTIGI TARİHİ KÜLTÜREL ESERLER ,GELECEGİMİZİN EN BÜYÜK TEMİNATIDIR.ONLARI,YOK OLMAKTAN KURTARMAK BİZİM BİRİNCİ GÖREVİMİZDİR
NİYAZİ AKKILIÇ.

TÜRKÇEMİZ

ANALARIMIZIN DİLİ ,ANADİL ,DİLLER GÜZELLİK YERİNE KILIÇTAN KESKİN ,ÇELİK TEN SERT , KAYADAN SARP,BORADAN HIZLI, İPEKTEN İNCE ,KELEPEKTEN UÇUÇU, ÇİÇEKTEN RENKLİ ,ALTINDA PARLAK , SUDAN DURU ,TÜRKÇEMİZ....
NİYAZİ AKKILIÇ

EY TÜRK EVLADI
KİM OLDUGUNU, NERELERDEN GELDİĞİNİ VE ŞİMDİ NERELERDE OLDUĞUNU HİÇ SOR GULAMA FIRSATIN OLDU MU? BAYRAGININ RENGİNİ TOPRAĞINI KOKUSUNUN KANININ ASLETİNİN FARKINDA MISIN?

Türkün sesiTürklüğün sesi olmalıdır.
TÜRKLÜĞÜN DIŞINDAKİ SES TÜRKLÜĞÜN SESİ SAYILMAZ. Yahya Kemal.


BÜYÜK ŞEYLERLERİ YANLIZ BÜYÜK MİLLETLER YAPAR.
ATATÜRK

TÜRKLÜGÜN 6 İLKESİ
1:Siyasi varlıkta birlik .
2:Dil birligi
3:Yurt birligi
4:Irk ve menşe birligi
5:Tarihi karabet.
6:Ahlaki karabet

eger bir millet büyük se kendini tanımakla daha büyük olur.(ATATÜRK)

KUŞLAR GİBİ UÇMAYI BALIKLAR GİBİ YÜZMEYİ ÖĞREN dİK FAKAT Ç BASIT BİR SANATI UNUTTUK İNSAN GİBİ YAŞAMAYI BİLİYORMUSUN BUGÜN dÜNYA dOSTLAR GÜNÜ MESAJI SEV İĞİN dOSTLARINA GÖNdER EĞER BENdE O SEVdİĞİN dOSTLARINdAN BİRİYSEM BANAdA YOLLA BUNU ARKAdAŞLARINA GÖNdER BAK KAÇ CEVAP GELECEK EĞER 7 dEN FAZLA İSE SEVİLEN BİR dOSTSUN yazar:Alper akkılıç

ALLAHNASİP EDER,ÖMRÜM VEFA EDERSE ,MUSUL-KERKÜK VE ADALARI GERİ ALACĞIM.SELANİK DE DAHİL.BATI TRAKYAYI TÜRKİYE HUDUTLARI İÇİNE KATAÇAĞIM.MUSTAFA.KEMAL. ATATÜRK.


BALKANOLOJİ KÜLTÜR BAŞKANI NİYAZİ AKKILIÇ İBRET VERİÇİ SÖZLERİ

Balkan Türkleri bilinen Bulgaristan Türkleri Büyük önder ATATÜRK Düşünçelerine ve fikirlerinden esinlenerek ve cizdiği doğru politikalarından esinlenerek Bulgaristan Türkünün akılçı politikasınla doğru istikamette ilerleyerek,DELİORMAN VE RODOPLAR – Gülvadisi – Dobruca ve Tuna boyu Türkleri tek vüçüd birleşerek,Totaliter baskıçı Todor Jivkof yönetimine SİLAH KUŞANARAK SAVAŞMADAN, Dağa çıkarak isyan etmeden, TERÖR YARATMADANM,,Bulgaristanmda Zulümçü devletine resmi ve özel işyerlerini kırıp dökmeden Türklüğe yakışır bir şekilde,Avrupa ve diğer ülkelere örnek olabileçek şekilde Medeniyetinin Milli Türklük Şuurunla Sayın Liderlerinin AHMED DOĞAN ile Türk Milli ATATÜRKÇÜ Teşkilatının uyğuladığı DEMOKRASİ varlığının ğeleçegini, Özğürlük güneşinin doğacağını,Hak ve ADALETİN, Barışın var olaçagına inanarak H.Ö.H. nin kurulmasınla Jivkofun BKP nin 45 yıllık yönetimini YIKARAK tuz ve buz etmede Türklerin yıkıçı olmayarak çaLIŞMALARI HER ZAMAN TAMAMLAYIÇI OLDUĞUNU VE Bulgaristan Türkünün ulus olarak kültür değerlerine sahip çıkarak Türk varlığının BÜTÜNLÜĞÜNÜ GÖSTERMİŞ OLARAK ÖNEMİNİ,TANITIMINI VE YERİNİ LAYIK OLARAK GÖSTERMİŞTİR. Niyazi akkılıç-Balkanoloji başkanı.2.TÜRK DİLİ ,TÜRKÇE DEMEK TÜRK DEMEKTİR.
Ne Mutlu Türküm diyene.


3.Milletce, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, milli,Birlik ve Beraberlik için ,vatan için, fedakarca çalışan, serdenğeçen Alperen Mehmetçikler en kutsal duyğularlan selamlar sevği, sayğı, ile hürmetli dualarımızı balkan Türklüğü olarak içtenlikle sunarız.
4Her kahraman vatansever Bayrağının direğidir.Gönüllerde layık olmalı, her Türkün başı göklere değmelidir.Albayrağı saglam tutmak en büyük ödevimizdir.Sen Necipsin Türk MİLLETTİ BU SENİN KUTSAL VAZİFENDİR.. NİYAZİ AKKILIÇ- Balkanoloji başkanlığının sözlerinden.


5.Şehit gazilerimizin şanlı hatırı için Balkan Türkleri ve Deliorman Türkleri tüm Bulgaristan Türkleri şehit ve gazilerimize minnet ,şükran, sunarak, Dualarını kalplerinin enderinliğinden ifa etmektedirler.. Balkanoloji başkanı Niyazi akkılıç.istanbul


6.Sizler unutulmayan ruhumuzun çiçegi olan şanlı şehitlerimiz,Sizler her zaman HİLALİN ve Yıldızların cennet mekanınıda görmelisiniz. Sizler Türk Millettinin kırçiçegi ve Balkan TÜRKÜNÜN kardelanısınız ölümden korkmayan aşıklarsınız. SİZİNLE Tüm Dünya Türkleri gurur ve onur duyarak okudukları Dualarlan Fatihalarla yanınızdadır.NiyaziAkkılıç.Balkanoloji kültür başkanı – İstanbul7.Balkanlar 600 yıl Türklük yaşadı.Bu Memleket Tarihte Türktü,Şimdiki Durumundada Türklük yasşamaktadır.Balkanlarda Türk varlığı var oldukça, Türklük ebediyen var olaçaktır.Türk toplumunun yegane dayanağıda TC NİN Dimdik ayakta var olmasıdır.
Milletim TÜRK.Vatanım Türkiye,Ülküm Türklüktür.Ulu önder ATATÜRK REHBERİMİZDİR.En büyük Türkiye Canımız kanımız sizlere feda olsun. Balkanoloji başkanı Niyazi AKKILIÇ-İstanbul. Adımız Türk ve Andımızdır.Bulgaristan ve Deliorman Türkleri olarak,Türklük adına, Vatan ve Bayrağımız adına ,Türklük ugruna Canımızı ve kanımızı hiç esirgemeden korkmadan koyarız. Balkanoloji başkanı.NİYAZİ AKKILIÇ- İstanbul.Nasıl güçlü oluruz, Bir araya gelemezisek.Nasıl sahip çıkarız geleçeğimize, Geçmişimizi bilmezisek, Biz neler anlatırız ki var olan torunlarımıza ve genç neslimize. Atalarımızı tanıyıp araştırıp anlayamazisek .Nasıl karşı koyarız zulmün zorbalıklarına.Biribirimizi tanıyıp güçümüzü bilmezisek, Gelin bir yol bulalım ,Bir olalım. Balkanlarda Türk Birliğini kuralım. Böylecede yıkılmaz bir kale olalım. Türkün GÜÇÜNÜ BİRDEFA DAHA CİHANA GÖSTERELİM. Balkanoloji başkanı NİYAZİ AKKILIÇ-İSTANBUL. Aziz Balkan Türkleri,ARTIK BU GÜNÜMÜZÜ,Geçmişimizi ve geleçeğimizi çok doğru olarak bilerek konuşalım ve düşünçelerimizi istikbalimizin aynası olmasına yardımcı olalım.Türk ğibi Diri olalım Kale olarakta ayakta olalım.
Balkanoloji kültür başkanı Niyazi akkılıç- İstanbul.

Bu memleket, Dünya'nın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna
mevcudiyetin yüksek tecellisine sahne oldu. Bu sahne en aşağı yedibin
senelik Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgarlarıyla sallandı. Beşiğin
içindeki çacuk, tabiatın yağmurlarıyla yıkandı. O çocuk, tabiatın
şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından korkar gibi oldu sonra
onlar alıştı. Onları tabiatın babası tanıdı onların oğlu oldu. Birgün o
tabiatın çocugu tabiat oldu, şimşek, yıldırım, güneş oldu.
TÜRK oldu.
TÜRK budur;
Yıldırımdır,
Kasırgadır,
Dünya'yı aydınlatan Güneştir.
Bugün 36 ziyaretçi (64 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=