BALKAN KÜLTÜR ESERLERİ  
 
  KARADENİZ HAVZASI ANALİTİK KİMYA KONGRESİNİN 19.12.2018 14:03 (UTC)
   
 

(3. BBCAC) ARDINDAN

12-14 Eylül 2005 Tarihleri arasında Romanya’nın Köstence şehrinde yapılan 3.BBCAC toplantısına Türkiye’den katılan delegeler, toplantı vesilesi ile tarihimizde iz bırakan Bulgaristan ve Romanya’nın ilginç ve turistik yerlerini de görebilmek amacıyla kongre gidiş gelişini otobüsle yapma kararı verdi. Gönüllü katılacakların sayısı 35 i bulunca gezi planı kongre öncesi ve sonrası günleri de içine alacak şekilde bir turizm firması aracılığı ile yapıldı.

9 Eylül akşamı Ankara’dan hareket eden otobüse İstanbul’dan katılacak yolcular İstanbul Kadıköy ve Harbiye Tiyatrosu önünden alındı. 11 Üniversitemizden 33 kişi, bir rehber ve 2 şoför ile yola çıkıldı.  Sabah 9.00 da Kapıkule sınır kapısına ulaşılmasına rağmen otobüsün evrak eksikleri, daha doğrusu otobüs firmasının Ali Rahmi ve Ahmet isimli şoförlerine noter aracılığı ile vermesi gereken yurt dışı yolcu taşıma belgesini vermeyi unutması yüzünden tüm yolcuların geri dönmesi tehlikesi ile karşılaşıldı. Hafta sonu noterlerin kapalı olduğu da dikkate alınınca sorunun çözümü de olanaksız görünüyordu. Bozuk moral ile bekleme sırasında çözüm yollarını tartışmak da işe yaramadı.  Ancak üniversite hocalığının henüz yitirilmemiş saygınlığı ve sözüne güvenen memurlar sayesinde yasal sınırlar içerisinde noter yerine faks ile bu eksiksiz giderilebildi. 2-3 saat gecikme ile Bulgaristan sınırına ulaşıldı. Bu kez yeşil pasaportlular dahil tüm yolculardan 45 Euro haraç karşılığı vize alınması istendi. Bu işlemler de vakit aldı. Eksik evrak önemli değildi.Yeter ki görevli başına 10 USD veya 10 E rüşvet verilsin. Bu rüşvet olayı hem pasaport kontrol eden polisler, hem de gümrük memurları tarafından olağan bir işlem olarak görülüyor, her şey tamamlanınca kulübeye çağrılan şoförden isteniyor, her sınır giriş çıkışında aynı senaryo tekrarlanıyordu. Rehber Ömer beyin rehberlik görevi de esasen her mola yerinden harekette yolcuları saymak, her sınırda istenen rüşvetleri ödemekti. Zira Bulgaristan ve Romanya’ya ilk gidişi idi.  

Kırklareli –Dereköy sınır kapısından geçerek doğrudan sahil yolundan ve Burgaz üzerinden Varna’ya ulaşma yerine Kapıkule sınırı seçilmesinin nedeni Bulgaristan gezimize rehberlik yapacak, yolları gösterecek rehberimiz Cemil beyi almaktı. Elindeki levhadan kolayca tanındık ve Cemil’i de aldıktan sonra Sivilingrad- Harmanlı üzerinden Varna’ya gitmek üzere E-5 yoluyla hareket ettik.

Cemil, Bulgaristan doğumlu olup, Sofya Politeknik Yüksekokulunda kimya tahsilini tamamlamış, bu yolculuğumuza rehberlik etmesi için kendini bizim turizm firmasının Bulgaristanlı ortağı görevlendirmişti. Cemil temiz görünümlü, güler yüzlü, sempatik, biraz mahcup bakışlı, az konuşan, kibar ve uzunca boylu bir gençti. Önce kısaca kendini tanıttı ve Bulgaristan hakkında genel bilgi verdi.

Cemil, Dereköy’e gidemeyeceğini bildirince Kapıkule’den alınmasına karar verilmişti. Gerçi bu satırların yazarı E-5 in güneyini ve batı  Bulgaristan’ı, az çok biliyordu, Sofya’ya da gitmişti, ama Balkan dağları ve orta Bulgaristan’ı ilk kez görecekti. TIR şoförü olarak bir çok kez Avrupa’ya gidip gelen şoförler de hep E-5 üzerinden gidip, gelmişler, Arnavut asıllı Ali Rahmi ise yazar gibi Üsküp’e de Bulgaristan üzerinden birkaç kez gidip gelmişti.  Türk rehber Ömer bey ise tüm Balkanlara ilk gezisini yapıyordu. . Bu güzergah değişikliğine güney, iç ve orta Bulgaristan’ı görme imkanı doğduğundan fazla itiraz edilmemiş, aksine memnun olunmuştu.  

  Bulgaristan, Osman Gazi’nin oğlu I. Orhan zamanında Türklerin Çanakkale boğazını aşarak Osmanlının ilk Avrupa’ya çıkışı ile kısmen imparatorluğa katılmış, 1382 yılında Sofya işgal edilmişti. 1387 yılında Niğbolu kalesinin fethi ve 1389 de I. Kosova savaşı  sonunda ise ülkenin tamamı 400 yıl sürecek Osmanlı hakimiyetine girmişti.1396 Yılında tüm Hıristiyanlar tekrar bu bölgeleri almak için büyük bir ordu ile Osmanlıya saldırdı. Yıldırım Beyazıt komutasındaki ordu bu tüm doğu ve batı Avrupa’nın birleşik ordusunu  bu kez Niğbolu kalesi önündeki ovada yenerek birçoğunu esir aldığı gibi, Tuna ötesindeki Eflak ve Boğdan’ı (bugünkü Romanya ve Moldavya) da işgal etti.  

1877 Yılında Rusların baskısı ile Osmanlı içerisinde özerk Bulgar prensliği oluşturulmak istendi. Tarihimizde “93 Rus harbi” ( Hicri-Rumi 1293) olarak bilinen 1877-78 Kırım Savaşı ardından Rus ordularının  Niğbolu, Plevne ve Siliststre kalelerini işgaline kadar ülkenin tamamı Osmanlı egemenliğinde kalmıştı. 1978 Berlin Antlaşması ile ülkenin kuzeyinin tamamı Bulgar Prensliğine verildi. 1912 yılında Balkan harbi sonrası Ayestefonos (Yeşilköy) antlaşması ile Rus baskısı sonucu tüm Bulgaristan Osmanlı’dan bağımsız bir devlet olarak kabul edilmiş, Bulgar Krallığı kurulmuştu.  1. Dünya Savaşında Osmanlı ile tekrar işbirliğine girse de artık imparatorluk dışında kalmıştı. 2. Dünya Savaşı sonrası ise SSCB, yani koruyucuları Ruslar üzerinden Komünist rejimi benimsemişti. 1990 yılına kadar bu rejim ile yönetildi. Diğer tüm Varşova Paktı üyeleri gibi Bulgaristan da bu yılda Komünist rejim ve onun despot başı Zirkov’u devirerek Batı Avrupa yanlısı liberal yönetim ve serbest piyasa ekonomisine geçişi benimsedi. Derhal eski yasalarını Batı Avrupa Devletleri ve NATO direktifleri doğrultusunda değiştirdi. Diğer doğu bloğu ülkeleri gibi AB ‘ye giriş başvurusunu yaptı.  Yasalarındaki eksiklikleri ve özelleştirmeyi kısa sürede tamamladı. AB’den bu geçiş süreci ve ekonomisini desteklemek için büyük destek ve teşvikler aldı. 2007 Yılı Nisan ayında Romanya ile birlikte tam üye olarak AB’ne katılacak.

Osmanlı, Balkanları Anadolu’dan daha çok benimsemiş, kendisini vatan yaptığını sanmıştı. Örnek olarak Belgrat, Sofya, Selanik, Saray Bosna Osmanlıya Kayseri, Malatya, Diyarbakır ve Trabzon’dan daha önce katılmıştı. Seferlerde ordu Belgrat’ta toplanırdı.Akıncı Türkler Avrupa’daki yeni işgal edilen topraklara yerleştirildiği gibi Anadolu içlerinde oturan Türkler de bu verimli topraklara göçe teşvik edilirdi. 1789 Fransız ihtilaline kadar şoven milliyetçilik moda olmadığı gibi, Türkler de diğer ırk mensupları gibi kendini Osmanlı üst kimliği içinde tanımlardı. Bu nedenlerle Anadolu’da olduğu gibi, imparatorluğun her yanında Türkler Hıristiyan komşuları ile yan yana ülkenin her yanında yaşarlardı. Hatta çoğu Makedonya, Bulgaristan, Moldavya, Dobruca ve  Kosova başta olmak üzere  bir çok bölgeyi kendilerine “vatan” olarak seçmişler, Osmanlı o topraklardan koparılmaya ve Anadolu’ya sürülmeye zorlandığında bile vatanlarını terk etmemişlerdi. Bu nedenle eski imparatorluk bölgelerinde hep Türkler yaşamış ve halen yaşamaktadır.  

Dobruca bölgesinin merkezi olan Köstence şehrinde yapılacak olan Kongre nedeniyle bu gidişte, bir yandan tarihimize, Avrupa’daki serüvenimize ve de Avrupa’dan sürülmemize tanıklık eden bu sayılan bölge, şehir ve kaleleri vaktin ve olanakların elverdiği ölçüde görme, orada kalan Türkleri ziyaret etme bu zahmetli, yorucu otobüs yolculuğunun ana amacı idi.

Gerçi bu Rumeli deki toprakların kaybı sonucu bir çok Türk gönüllü veya zorlama sonucu diğer diyarlardaki kalan Türkler gibi Anadolu’ya göç etmişlerdi. Örnek olarak Birçok Girit Türkü daha adanın Yunanlılarca işgali sonrası göçe zorlanmış, Yunanistan’da kalan Türkler mübadele ile Anadolu’ya göç ettirilmişti. Ancak Bulgaristan ve Romanya ile benzeri bir mübadele antlaşması yapılmamıştı ve oralarda Türkler varlıklarını korumaya çabalamışlardı. II Dünya savaşı esnasında buralardan da gönüllü göçler olmuştu. Gönüllü göçler dışında bizim yaştakilerin tanık olduğu gibi birkaç kez özellikle Bulgaristan’ daki Türkler mesela 1951, 1963 ve 1989 yıllarında Türkiye’ye göçe zorlanmışlardı. Son zorlama göçten sonra Bulgaristan’daki rejim değişikliği olunca Türkiye’ye gelen bir milyon Türk’ün 300-400 bin kadarı tekrar vatanlarına dönmüştü. Seyahat boyunca bu konularda da bilgi almağa çalıştık.

Rehberimiz Cemil’in anlattığına göre 2002 yılında AB yetkililerinin isteği ve denetiminde yapılan ayrıntılı nüfus sayımına göre Bulgaristan’ın toplam nüfusu 7 milyon kadar olup, bu nüfusun bir milyonu kendisini Türk ve Müslüman olarak tanımlamış. Bu ise nüfusun % 14 ü gibi büyük bir oranı oluşturuyor. Nüfusun çoğu Kırcaali ve Filibe civarında yaşasa da yine de ülke genelinde büyük etkileri olmalıydı. İnsan düşünüyor. Bu kadar zorunlu göçe rağmen halen nüfusun %14 ü Türk ise, göçler olmasa belki bugün yarısı Türklerden oluşacaktı. Parlamentoda 3. büyük partinin Ahmet Doğan başkanlığındaki Türklerin partisi olması sürpriz değil. Ancak tüm gezilen yollarda TV kanallarında hiç Türklerin izi görülmüyor. Yine rehberimize göre 2 yıl sonra AB ‘ye katılacak ülkeye yollarını, limanlarını, tarihi eserlerini yenilemeleri için AB büyük fonlar ayırmış, bir çok AB kuruluşu ülkede yatırımlar yapmıştı. Ülkeye daha önceki gelişlerimizle farkı yerinde görme imkanı olacaktı. Gideceğimiz bölgeleri tanımasak da ülkedeki değişim her yeri etkilemiş olmalıydı.

Harmanlı’da E-5 anayoldan sağa saptık. Planımız Stara Zaraga-Balkanlar- Veliko Tarnova üzerinden Sofya-Varna ana yoluna ulaşmak, sonra bu yolu izleyerek Şumnu, Yeni Pazar üzerinden Varna’ya ulaşmaktı. Cemil AB fonundan daha kestirme bir otoyol yapıldığını söyledi. Bizim grubun elinde ayrıntılı bir Bulgaristan Karayolları haritası yoktu ve sadece genel Avrupa haritası vardı. Cemil ise kitap halinde 25-30 sayfalık bir harita ile gelmişti. Tahmini hesabımıza göre güzel bir yoldan Varna’ya ulaşım 3 saat sürmeliydi. Harmanlı’dan sonra bir türlü yeni açıldığı söylenen yolu bulamadığımız gibi köy yolundan beter, asfaltı bozulmuş, kasisli, dar ve engebeli yolları izlemek zorunda kaldık. Bir türlü ana yola ulaşamadık. Yol boyunca ne bir WC, ne lokanta, kahve veya hızlı yiyecek satan yer bulabildik. Tuvaleti olan benzinciyi bile ancak 1.5 saat sonra bulduk. Bu ülke 1,5 yıl sonra bu koşullarda AB ye alınacak, ama bizim görüşmelere bile başlamamız başarı sayılıyor. Bu gerçekler tüm yolcuları Varna’ya kadar kahretti.  Tüm yazılar ve işaretler Kril alfabesi ile yazıldığından alfabeyi çıkarmamıza rağmen izlememiz zor oldu. Bilmediğimiz yolları izleyerek yeni ana yola ulaşmaya boşuna çabaladık. Yol uzadı, lokanta, benzinlik ve WC yok. Sonunda Balkanlara tırmandık. Manzara açlığı unutturdu.

Balkan dağları ülkenin tam ortasından, doğu- batı doğrultusunda ikiye bölüyor. Dağları aştıktan sonra geniş bir düzlük başlıyor ve bu düzlük Romanya ile kuzey sınırını oluşturan Tuna kenarına kadar devam ediyor. Dağlar tamamen ormanla kaplı. Orman hem iğne yapraklı, hem de geniş yapraklı ağaçlardan oluşuyor. Dağların yükseklikleri çok fazla değil. En yüksek zirvesi ancak 1500 metre kadar. Yol boyundaki köyler boş gibi. Ne bir insan görünüyor, ne de bir etkinlik. Her taraf bağlık bahçelik. Fakat bağlar bakımsız ve kurumağa terk edilmiş. Halen biçilmemiş buğday tarlaları, kurumuş mısır ve ayçiçeği tarlaları da yaygın. Ayçiçekleri de henüz hasat edilmemiş. Gençler köylerini terk ederek ya yurt dışına ya da şehirlere kaçıyorlarmış. Tütünler bizim tütünlerden daha boylu ve büyük yapraklı. Virjinya tipi gibi görünüyor. Köylerde ve şehirlerde hiçbir minare ve cami göremedik. Gerçi kilise sayısı da azdı. Nüfusun %14 ü Türk ve Müslüman ise hiç olmazsa şehirlerde camiler görülmeli idi. Kimliklerini ne kadar koruyabilirler?

Şumnu yakınına geldiğimizi sanarak bir yol kavşağında durduk. Ancak kesinlikle Şumnu değildi ve çok uzak bir yerdi. Burada eski komünist rejimden kalma, Ukrayna’da olduğu gibi tescilli mola yerleri var. Yol kavşağının dört bir aralığında lokantalar, küçük dükkan ve büfeler, her şeyden önemlisi WC var. Yolcuları bu sonuncusu rahatlattı. 5 YTL ile tüm yolcuların WC parası ödendi. Herhalde hesaba akılları ermedi. Kredi kartı da kabul etmediler, ama biraz sohbet sonrası leva yerine Euro’yu da kabul ettiler. Bu kez yiyecekler bitti. Bu arada akşam yaklaştı. Rehberimiz Varna’ya 60 km kaldığımızı söyledi. Kararmadan Şumnu ve Yeni Pazar’ı görmeyi umuyorduk. Ancak epeyce yol aldıktan sonra ilk kez karşımıza km levhası çıktı ve Varna 80 km yazdı. Yolcu ve şoförlerin morali, rehberin verdiği bilgilere güvenleri azaldı. Şumnu yakınına geldiğimizde hava iyice karardı ve uzaktan sadece kalesini görebildik. Yorgunluk ve açlıktan Yeni Pazar’a da sapma istenmedi. Bundan sonrası otoyoldu ve daha hızlı bir yolculuktan sonra saat 22.00 de otelimize ulaştık.

Otel liman yakınında 3 yıldızlı, ama çoğu 4 yıldızlıdan daha güzel tertemiz bir oteldi. Adı Aqua Hotel Varna. Otele yerleşim kolay oldu. Daha vakit geçirmeden yürüyerek şehir merkezine gittik. Orada çok ilginç, güzel görünümlü sokak kahveleri, pastaneler ve publar vardı. Garsonları güzel mini şort ve etekli genç kızlardı. Servisleri de iyi idi. Şehir ortasından geçen ana yol araç trafiğine kapalı. Varna yol boyunca görülen perişanlıktan çok farklı olup, burası AB ye girişi hak ediyor. O standartlarını yakalamış. Grubun oturduğu sokak lokantasının özellikle salataları çok nefisti.

    Yorgunluğa rağmen şehirdeki gezinti gece yarısına kadar sürdü. Ertesi gün başka bir rehber eşliğinde şehrin 15 km batısındaki  “Taş Orman” denen 800 m uzunluğunda ve 50-100 m genişliğinden ağaç fosillerinden oluşan kalıntılar gezildi. Ancak bu ağaç fosilleri çok daha eski tarihli olduğundan Midilli adasındakiler gibi saydam ve daha canlı fosiller değildi. Şehrin deniz kenarındaki büyük parkında ve şehir içinde kısa bir tur attıktan sonra yeni Rehber ve Kapıkule’den aldığımız Türk asıllı Cemil rehberi Varna’da bırakarak Romanya yolunu tuttuk. Zaman darlığı yüzünden 1 saat sürecek yunus balıkları gösterisini de seyretme imkanı olamadı. Aynı şekilde pasaportlarda transit vize süresinin 30 saat olduğu yazılmasına rağmen komünist rejimden içine sinen korkunun etkisi ile Cemil rehber “24 saat içinde ülke dışına çıkmak ve en az 2 saat önce sınır kapısında sıraya girmiş olmanız gerekir” şeklinde şartlandırıcı korkutması sonucu gidiş yolunu bir saat uzatmayla kolaylıkla görebileceğimiz Silistre kalesini görmeden Romanya sınırına doğru hareket etme zorunda kalındı.

Varna’dan Kavarna’ya kadar yol Karadeniz sahilini izledi. Karadeniz’in  bu kesimi, daha doğrusu batı sahilleri Türk sahillerine hiç benzemiyor. Bütün batı sahili düz ova. Yer yer çok hafif tepecikler var. Varna yakınındaki yapılar daha çok sayfiye yerleri olup villa ve otellerden oluşuyor. Bu sahilde başta Almanlar olmak üzere batı Avrupa ülkeleri vatandaşları çok sayıda konut satın almış, otel yaptırmışlar. Romanya’ya gidiş yolu Balçık ve Kavarna şehirlerinden geçerek Durankulak sınır kapısına ulaştı. Toplam yol 1,5 saat aldı ve 11.00 de sınırda olundu. Hiç sıra olmadığı gibi bizim otobüsten başka araç da yoktu. Halbuki Balçık’a geldikten sonra sağa saparak Dobric üzerinden kolaylıkla Silistre’ye ulaşıp, kaleyi gezdikten sonra feribotla  Tuna’ yı geçerek Romanya’ya ulaşmak mümkün olabilirdi. Silistre’den sonra Tuna birkaç kola ayrılarak kuzeye yönelmekte ve deltasına dağılmaktadır. Diğer bir ifade ile en büyük debili hali ancak Silistre’de görülebilirdi. İstenirse tekrar aynı yoldan sınıra ulaşılabilirdi.

Bulgaristan sınırı çıkışında da şoförler hem polislere  hem de gümrük memurlarına rüşvet verdi. Yolculara kolaylık sağlasalar da şoförü tekrar yalnız başına çağırıp, alenen para istemişler. Tek tek tüm pasaport kayıtlarının bilgisayara yapılması 1 saat aldı. Aynı işlem Romanya tarafında Banda Bece de tekrarlandı. Sınırın çıkışında Romanya rehberi Seyfettin karşıladı. Seyfettin asıl rehber Mehmet Beyin şoförü idi ve o da oğlu Levent’e bizi emanet etti. Bu arada hanımların gireceği temiz bir WC her iki kapıda da bulunamadı. Bu ihtiyaçlarını sınır sonrası Mangalya’da bir benzinlikte giderebildiler.

Sınırdan Köstence’ye (Constanta) 55-60 km süren br yol izlenerek kolayca ulaşıldı. Bulgaristan’da göremediğimiz cami minaresini Mangalya’da görebildik. Meğer bu cami meşhur Esma Sultan camisiymiş. Mangalia adı bildiğimiz mangal kömürü hazırlayan bu kasaba insanından gelen öz Türkçe ad. Yol boyunca yerleşim yeri isimleri “Tuzla”, “Çamurlu” gibi bilinen isimler olması ilginçti. Ayrıca gezegen isimleri de levhalarla gösteriliyordu. Bunlarda sahillerdeki turistik otel isimleriymiş. Köstence’de otel arama macerası da ayrı bir alemdi. Meğer Levent otelin yerini bulamamış.

Otel Köstence’nin turistik “Mamamia” yarım adasında Baveria Blue otel idi. Otel çok temiz ve 4 yıldızlı güzel bir oteldi. Esasen Mamamia yarım adası otellerle dolu ve tam ortasından geçen turistik bir teleferik dikkati çekti. Grubu Vitola Papescou ve Esmagül isimli iki görevli bayan karşıladı. Asistanlar da öğrenci yurduna yerleştirildi. Fakat hiç biri yurtları beğenmedi ve sonra onlar da çevredeki otellere ve Baveria otele taşındılar. Deniz kenarında nefis bir balık lokantası yorgunluğu unutturdu. Akşam verilen kokteyl hiç de zengin değildi.

Kongre başkanına kongrenin yapıldığı Ovadius üniversitesine nasıl ve ne zaman götürüleceğimiz sorulduğunda alınan cevap “Çok kolay, otel yakınındaki duraktan 310 no.lu otobüsle üniversite kapısına kadar gider, orada inersiniz” cevabı şaşırttı. Ülkemizin kongre organizasyonunda aldığı mesafe, yabancı konukları havaalanlarından karşılayarak otellerine ulaştırma, otellerinden kongre salonlarına kadar bir görevli eşliğinde taşıma düşünüldüğünde bu cevabın ne kadar şaşırtıcı olduğu daha iyi anlaşılır. Neyse ki Ankara’dan götürülen otobüs yolcuları yanında diğer misafirleri de sabah kolayca kongre merkezine ulaştırıldı.

Kongre kayıtları da bir alemdi. Yolcuları karşılayan 2 görevlinin kongre evraklarını tek tek dağıtması bir saat aldı. Bizde en küçük bir kongrede bile 3-5 görevli bu işlemleri 10-15 dakikada tamamlar. Açılış konuşmasını kongre başkanı bayan R. Mucanu, Mühendislik Fakültesi dekanı ve üniversite rektörü yaptılar. Solon sıradan bir amfi idi.

Kongre katılımcıları hiç de kongrenin adı ile uyumlu değildi. Karadeniz ülkelerinin çoğundan katılımcı yoktu. Türk çıkarması olmasa kongre belki de gerçekleşemezdi. 120 katılımcının 53’ünün Türk oluşu bu iddiamızı desteklemek için yeterli olsa gerek. Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan’dan hiç katılımcı yoktu, Rusya’dan tek bir bayan, Bulgaristan’dan bir bey, Yunanistan’dan 2 bey,  Makedonya’dan 7 kişi, gerisi 8 ülkeden 8 davetli konuşmacı ve Romenler. Daha garibi kongre başkanı ve Ovadius üniversitesinden de bir kişi çağrılı konuşmacı olurken en kalabalık grubun katıldığı Türkiye ve Makedonya’dan, diğer bir ifade ile Romanya dışındaki hiçbir Karadeniz ülkesinden gerçek çağrılı konuşmacının olmaması idi. Belki bundan daha da garip durum, 7 sürekli komite üyesinden 4 ünün kongreye katılmamış olması idi. Kongre merkezi ve çevresinde hiçbir internet bağlantısı yoktu. Esasen üniversitede mevcut 2 bağlantının birinin dekanın, diğerinin rektörün bürosunda bulunması idi.  Türkler arasında en yaygın konuşma ise bu ülkenin 1,5 yıl sonra AB’ye tam üye olarak katılması onaylanırken Türkiye ile ucu açık görüşmelerin başlanmasını bile erteleme girişimindeki çelişki idi. İster, istemez “Biz Müslümanız diye, Avrupalı bizi istemiyor” düşüncesi güç kazanıyor.   

Kongre ve organizasyonun daha çok eleştirilecek yanı var. Belki de böyle bir kongre devam ettirilemez. Zira gelecek kongrenin hangi ülkede yapılacağına bile karar verilemedi. Romen konuşmacılardan birkaçının gelmemesi ve çağrılı konuşmacılardan 2 kişinin de gelmemesi ayrı bir eleştiri konusu.

Kongre sırasında ve akşamları Türkiye’den giden ve bir turizm – seyahat acantası açan rehberimiz Mehmet Bey yönetim ve rehberliğinde şehir gezleri kongrenin aksaklığını unutturdu. Bazı boşluklarda Türklerin özel otobüsleri ile kendi rehberlerinin yönetiminde şehir turu yapmaları ayrı bir güç gösterisi oldu. Bu küçük turlarda meşhur kilise, cami ve ilginç binalar görüldü. İsteyen alış-veriş yaptı. Köstence’de 7 cami faal durumda ve ibadete açık. Şehir merkezinde Köstence camisi ve minaresi bakımlı. Önemli bir Müslüman nüfus olmalı.

Rehberimiz Mehmet beyin söylediğine göre 24 milyon nüfuslu Romanya’da 2 milyon Türk asıllı Müslüman yaşıyor. Çoğu da Karadeniz sahili ve Tuna deltasını içine alan Dobruca bölgesinde. Türkler 3 grupta toplanabilir. Kırım Tatarları, Gül Türkleri ve diğer yerleşik eski Türkler. Parlemontada 20 Türk asıllı milletvekili varmış. Bizim grup da kongre sonrası Türklerin yoğun yaşadığı delta bölgesine gezi planlamıştık Mehmet Beyin rehberliğinde o bölgenin merkezi olan Tulcea (Tulça) şehri ve çevresine yapacağımız geziye çıkıyoruz. Yol boyundaki bir çok yerleşim yerinin ismi Türkçe. Bunlardan en meşhuru Babadag (aynen yazılıyor ve okunuyor).

Babadag da bulunan bu minareli ve büyük cami 1522 yılında  Gazi Ali Paşa tarafından yaptırılmış olup halen dimdik ayakta ve ibadete açık. İmamını da biz göndermişiz. Diyanet Başkanlığının gönderdiği Sakaryalı imam 2 yıldır bu camide görev yapıyor. Ancak cemaat yokluğundan şikayetçi. Türkleri tespit etmiş, onların evlerine giderek din dersi verdiğini, onları camiye gelmeye ikna etmeye ve kaybettikleri İslamiyet’i öğretmeğe çalıştığını söyledi. İmama göre 70 hane, Babadag’lı birine göre 155 hane Türk var. Hepsi de içki düşkünüymüş. Bu gerçeği Tulça da gördüğümüz Türklerde de bizzat saptadık. Türkçeleri de tartışmalı. Türkçe bilenler ve biraz akıcı konuşanlar rejim değişikliği sonrası Türkiye’ye gelerek inşaatlarda çalışanlar.

Köstence’den Tulça’ya kadar tüm yol  boyuna iki taraflı ceviz dikilmiş ve çok güzel, iri cevizleri görünüyor. Bu cevizler sahipsiz olup devlete ait.İsteyen gidip topluyor ve aç kalmıyormuş. Komünist sistemden kalma iyi bir sosyal yardım aracı. Tuna deltası düz ovalık ve çok büyük üzüm bağları var. Bir bağ onlarca hektar. her biri bir şarap fabrikasının yıllık ihtiyacını karşılar. Bu bölgede özellikle İtalyanlar eski kooperatif arazilerini bağ yapmak üzere satın alıyorlarmış. 10 yıl önce hektarı 100 USD iken şimdi 600 USD e kadar yükselmiş. Çok verimli topraklar, bu fiyat yine de çok ucuz. Mısır ve Ayçiçeği tarlaları da geniş yer kaplıyor. Buğdayda ortalama verim 450 kg/dönüm.

Tulça’ya yaklaştıkça Tuna deltası daha iyi görünüyor. Delta 250 km kare Avrupa’nın en büyük deltası. Her taraf su kanalı, nehir, ada, adacık, yarımada, kamışlık, ormanlık. Ormanda hakim ağaç kavak ve söğüt. Kayın ve gürgen de var. Tulça’da Rex otele yerleştikten sonra kısa bir şehir turu ve öğle yemeği ardından deltanın kalbine doğru otobüsle ulaşılacak en uç noktaya kadar bir geziye çıkıldı.

Avrupa’nın en büyük nehirlerinden ve su yollarından biri olan Tuna nehri Almanya’nın Karaorman (Schwarzwald) dağlarından doğar, önce kuzeye, sonra sıra ile doğu, güney, doğu ve en son kuzeye doğru yönelen yatağından akarak yine diğer bir Karaorman (Caraorman) da Karadeniz’e ulaşır. 2860 km uzunluğundaki serüveninde Almanya’nın Ulm, Agusburg, Regensburg ve Passau, Avusturya’nın Linz ve Viyana, Slovakya’nın Bratislava, Macaristan’ın  Estergon ve Budapeşte, Sırbistan’ın Belgrat şehrini izleyerek önce uzunca bir yolda Bulgaristan ve Romanya sınırını oluşturur, Silistre’den sonra kuzeye ve Romanya içine yönelir, sonra da Romanya’nın Moldavya ve Ukrayna sınırını da oluşturan geniş deltasından istemeyerek Karadeniz’e kavuşur. Yolu boyunca bir çok büyük nehrin de suyunu topladığından  büyük debisi yanında genişliği de 1-2 km’yi bulur. Bu ünlü nehir kat ettiği 9 ülkenin taşımacılığını da üstlenir.  

 Tulça’dan sonra yol boyunca Malkoç, Beştepe, Muradiye, Marone, Morigöl gibi Türk köylerinden geçildi. Arada Victoria gibi Romen köyleri de var ancak hiçbir köyde cami görülmezken kiliseler görülüyor. Uçta Morigöl köyünü çıkınca karayolu biti ve orada otobüsten inilerek  Kara ormanların tam kalbine kadar 2 tekne ile gidildi. Yol boyunca kamp kuran yabancı ve yerli balık avcıları, teknede balık tutmağa çalışan Tuna balıkçıları seyredilerek bir adacığa kurulan 2-3 otel ve birkaç balıkçı lokali, kulübe ve çay bahçesinin bulunduğu Kara orman bölgesine ulaşıldı. Orada bir kahve molasından sonra tekrar otobüsle dönüldü.

Malkoç oğlunun köyü Malkoç’ta durmak istedik, ama sokaklarda kimse görülmediği gibi bir cami avlusu ve kahvehane de yoktu. Bu arada kont Drakula ve Malkoçoğlu hikayelerini hatırladık. Meşhur Vampir olarak bilinen Kont Drakula aslen 1.50 m boyunda cüce bir kimyacı (simyacı) imiş. Kanda insana yarayan her tür besinin bulunduğunu kendince saptamış.  Kan ile beslenerek ve kan içerek ölümsüzlüğe ulaşacağına karar vermiş. Koyun, dana, sığır kanı derken işi genç kızların kanını içmeye kadar ilerletmiş. Yine de 48 yaşında ölmüş. Yerine kazıklı Voyvoda olarak bildiğimiz oğlu geçmiş. Oğlu da kendisi gibi cüceymiş. Dobruca’nın  batısındaki dağlık bölgeyi yönetiyormuş. Bu bölgenin valisi olan Osmanlı paşası Voyvoda’ya savaşsız Osmanlıya katılması için elçi göndermiş. BU cüce kont ise elçileri kazığa oturtarak ölülerini Osmanlı askerlerinin alabileceği bir yere bırakmış. Osmanlı Paşası da bu Voyvoda’nın üzerine Malkoçoğlu komutasında bir cengaver birlik gönderip, asi Kont’u yakalatmış ve aynı şekilde kazığa oturtarak öldürtmüş. Kellesini de askerlerine göndermiş.  

Akşam üzeri cami ziyareti denendi fakat kapalı idi. Oldukça büyük ve minareli Anadolu stili cami ancak bahçe duvarları dışından görülebildi. Cami aydınlatılıyordu. Cemaatinin olup olmadığını öğrenemedik. Yol boyunca karşılaştığımız Türk asıllıların tamamı Türkiye’de inşaatlarda çalışmışlar. Nefis balık çorbası ve balıktan oluşan mönülü akşam yemeği sonrası sabah erken kalkmak üzere otel odalarına çıkıldı.

Otel çok rahat ve lükstü. Özellikle Kral dairesi çok geniş, çift TV’li oturma odalı, bavul ve giyinme için ayrıca odaları olan bir daire gibi döşenmiş.

Sabah 6.30 da yine yol boyunca cevizler ve üzüm bağları seyredilerek Köstence üzerinden Mangallı’ya gelindi. Diğer yol izlenmediğinden o yol üzerindeki Nalbant, Rahman, Campana,Urusia, Lazu  gibi Türk köyleri görülemedi. Buna karşın Mangallı ve buradaki Esma Sultan camisi görüldü. Porselen alanlar oldu. Tekrar sınıra, yani Durankulak’a gelindi. Balçık be Dobric üzerinden 170 km süren yol sonrası Silistre’ye ulaşıldı. Kaleyi bulmak çok kolay oldu. Basamaklarından tahmin edilerek durdurulan otobüsten indikten sonra ilk gelen Türk asıllı genç kişiler tahmin edildiği gibi yolun karşı tarafındaki kaleye çıkan merdiveni gösterdiler.

Silistre kalesi çok ihtişamlı olup 325 basamak merdiven ile kaleye ulaşılıyor. Kale çok geniş bir alanı kaplıyor. Tuna ve deltasına hakim konumda. Kaleden Tuna’nın görünüşü muhteşem. Topların başında resimler çekildi, iç mekan gezildi. Bir ordu tam tekmil bu kalede kalabilir. Hemen yanı başına TV kulesi dikmişler. Sergilenen kitap ve savaş malzemeleri de hızla görüldükten sonra aşağı inildi. Yemek yiyecek bir yer bulunamadı ve Rusçuk’a hareket edildi.  Burada maalesef Belgrat’tan sonraki son Tuna köprüsünü araç trafiğinin yoğunluğu nedeni ile görmek mümkün olamadı. Türk TIR parkı ve Türk lokantalarında da yeterli yemek bulunamadı. Tavsiye üzerine Trabzonlu Hacı babanın lokantasının yolu tutuldu. Hacı baba oldukça çıkan 36 kişilik kafileyi kuru ve taze fasulye, mantar, ızgara tavuk, Adana ve et şişten oluşan mönüsü ile 30 dakikada doyurdu. Çayları da nefisti. Ancak şehir uzakta kaldı ve yine köprü ve Tuna görülemedi. Sonra son hedef Plevne kalesine hareket edildi. Kısa süre sonra hava karardı. Gerçi sürekli yağan yağmur Silistre kalesini ziyaretimiz süresince durduğu gibi Plevne’ye geldiğimizde de durmuştu. Ancak hava kapalı olduğundan kaleyi görmek ve yerini bulmak oldukça vakit aldı. Sorularımız da yanıtsız kaldı. Meğer kalenin buradaki adı “Panorama Plevne” imiş. Öyle sorunca bulduk. Kalenin tam zirvesine komünist rejim zamanında dev ölçekte silindirik bir anıt yapmışlar. Yüksekliği en az 50-60 m ‘yi bulan dev anıt binanın içini görmek mümkün olamadan dönüş yoluna koyulduk. 35 km uzaklıkta ve Tuna üzerindeki Niğbolu kalesini görme de mümkün olamadı.

Yağmur ve karanlığa tüm Bulgaristan yollarındaki işaret levhası azlığı ve levhaların küçük yazısı eklenince her kavşakta bir yol bulma şaşkınlığı yaşandı. Yol tarifleri de iyi işaretleme olmayınca işe yaramadı. Her kavşakta ve dönemeçte 2. levhanın olmaması nedeniyle yanlış yola sapıldı. Bu da sinirleri çok gerdi.

Özellikle kuzey-güney anayola kavuşulacak Verniko Tornava şehrinde ana yola çıkıldığı sanılırken kendimizi şehir merkezinde bulduk. Bir ara yol biti, yolu taksi şoförlerine sorduk, sağa dönüp devam etmemiz söylendi. Yine yol biter gibi oldu, gittikçe kötüleşti. Birden tekrar “uygun bir yerden dönelim, yanlış geldik” diye düşünürken bu kez ortaya çıkan işaret levhası doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Biraz sonra kötü yolun yerini güzel bir asfalt yol aldı. Bu yol izlenerek etraf iyice görülmese de güzel manzaralı Balkan dağları çok kolaylıkla geçildi.

Çok güzel yol aldığımızı sanırken Stara Zagora ve Novi Zagora ve Zagora levhaları birbirine girdi. Bu üç şehir etrafında dolaşır bulduk. Bir türlü Harmanlı’ya ulaşmak mümkün olmadı. Birden yeni bir yola geçit veren ve İstanbul yazan  yeni bir işaret levhası karşımıza çıktı. Çok güzel ve yeni yoldan Harmanlı’ya ulaşmayı umarken yolun sonuna ulaştık, kapalı yoldan tek çıkış Zagora kasabasına idi. Sorduğumuz TIR şoförü bu stanbul levhası görerek saptığımız yoldan gerisin geri ilk giriş ayrımına kadar gitmemizi söyleyince moraller iyice bozuldu, sinirler gerildi, saat 23.00 de ulaşmayı düşündüğümüz sınır kapısına ancak saat 5.30-6.00 arası ulaşabildik.

Türk tarafına geçiş ve oradan çıkış da üç saat alınca saat 8.30 oldu ve kahvaltı için Edirne’ye gelince memleketimizin ve esnaflarımızın kıymetini daha iyi takdir ettik. Gençler toprağı öpmek istedi. AB ‘nin her istediği yasal değişikliği ve özelleştirmeyi tamamlayarak AB ‘e katılmayı garanti eden bu ülkelerin AB yaşam standartlarına ulaşması için herhalde en az 2 nesle ihtiyaç var.

Bulgaristan ve Romanya genel olarak Türkiye’den daha geri ve özellikle müteşebbis ruhtan yoksun. Kongre düzenlemekte de acemiler. Öyle güzel kongre merkezleri olmadığı gibi büyük salonları da yok gibi. Gezilen şehirlerde bizdeki gibi internet kahveleri de göze çarpmadı.  Adeta bedavaya satarak özelleştirmeyi tamamlamışlar, ancak müteşebbis ruhu gelişmemiş. Daha çok liberal batı Avrupa ülkeleri tesislerini kurmuşlar. Sistem değişikliğinden sonra hemen hemen her alanda Türk müteşebbisler de özellikle Romanya’ya akın etmişler. Sonra çoğu dönmek zorunda kalmış. Mesela bir ara tüm fırınlar Türklerin elindeyken, bu işten uzaklaşmışlar veya uzaklaştırılmışlar. Artık yeni yatırım ve şirket kurmada asgari sermaye koşulu getirilmiş ve bu sermaye de 75000 E. Eskiden kurulanlar için de bir yıl içinde öz sermayelerini 50000E ya yükseltme koşulu uygulanıyormuş. Böyle olunca sadece büyük Türk firmaları kalmış.Bunlarda da başı tekstil ve beyaz eşya çekiyor. MD


 
  balkonoloji-niyazi akkılıç
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  niyaziye göre zaman tamamdır.
  Reklam
  ATATÜRK SÖZLERİ
Bugün Kurban Bayramı, kurbanlar kesilecek sevap niyetiyle etler dağıtılacak herkese. Yürekler bir olacak gönüllere kilitlenecek. Gökler rahmet bereketiyle yağmurlar boşaltacak yeryüzüne. Bugün hepimizin yüreği şenlenip bayram sevinciyle coşacak. Hepimizin Kurban Bayramı kutlu olsun. İSTİKLAL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler hakk'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı:
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Mehmet Akif Ersoy

www.htmlmekani.tr.gg
FİKRİ HÜR, İRFANI HÜR VİJDANI HÜR ,BİREYLER OLMALIYIZ. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK AKLIN VE BİLİMİN ÖNCÜLÜGÜNDE TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ÇAGDAŞ UYGARLIK DÜZEYİ ÜZERİNDE OLMASI VE GELİŞMESİDİR. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ULUSLARA EGEMENLİK -FERTLERE ÖZGÜRLÜK! BALKANOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ ÇAGRI BALKANOLOJİ Merkezinin ilk kurma kararını toplantısı25 Mayıs1988 yılı Toplantı yeri Kartagümrük/Fatih-İstanbul Adesinde kararlaştırılarak Balkanlarda Türk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Dernegi olarak kurulmuştu.Lakin Dernek Üc yıl sonra 1991 yılında maddi olanaksızlıklar Tarafından kapandı. Bu duruma meydan vermemek için ve Balkanlardaki Kültür, Dil, Mimari Tarih EGİTİM, Edebiyat ve Sanat kıyımına tahamül edemeyen sayın NİYAZİ AKKILIÇ-İSTANBUL/Gaziosmanpaşa Merkezinde ÖZEL kurduğu, BALKANOLOJİ ARAŞTIRMALARI Merkezi Salih paşa caddesiN.14. adresinde Altaylardan Tunaya Darneginin catısı altındadır.Kurucular ve üye. 1.-NİYAZİ AKKILIÇ Başkan Emekli Memur. 2.İDRİZ KAHRAMAN Başkan Yardımcısı Gazeteci ve Emekli. 3.MELEK TABAK ALTAY TUNA Dernegi Sekreteri 4.NİZAMİ ALPER AKKILIÇ Kurucu üye-öğrençi. 5.HÜSNÜ ZAKİR-ÖĞRETMEN Kurucu üye Bulgaristan BALKANOLOJİNİN BAŞLIÇA AMACI Niyazi Akkılıçın 40 yı boyunça topladığı 600 yıllık eski kitaplar, belgeleri, süreli yayınlardaki Balkan haberleri, belgeleri, resimleri korumak Mimari Türk-İslam İzlerini ve Mirasımızı araştırmak ve Tanıtmak ENVANTERİNİ VE Arşivini düzenlemek, kültürel eserlerimizi itinalı bir şekilde deizmek, restore ettirmek, Araştırmacıları, Uzmanların hızmetine sunmak, Katoloklar ve kitaplar hazırlamak Radyo ve Televizyon gazete ve Dergi, gibi duysal görsel, yazısal, yayın araçları ile ülke ve BalkaN Türk Dünyasının Tarihi kültürel sanat varlığını DİĞER Ülkelere ve Dış Dünyamıza tanıtmak için Sergiler, Paneller, Konferanslar düzenlemek ve İnsanların Dikkatine Hızmet ve tanıtımına sunmaktır.BU NEDENLE tarihimizdenen bu ğüne kadar Balkan Ülkelerinden Anavatan Türkiyemize Göç ETMİŞ Bulunan Balkan-Rummeli Göçmen Vatandaşı Türk ve Müslüman vatandaşlarımızın ellerindeki kültürel Tarihi BİLGİLERİ-Resimleri,tapu, evlilik, gazete- matbuat,broşür,kitap, vesika gazete, dergi, okul şahadetnamesi v.s. herne varsa bildirmeleri içi ÇAGRIDA BULUNMAKTAYIZ. Bu Çagrı aynen Balkanlarda yaşayan Türk ve Müslüman kardeşlerimiz içinde geçerli olup gereken ilgiyi Balkanoloji Araştırmaları Merkezine göstermelerini beklemekteyiz.Bu Çagrı Balkanlarda zor kalan Türkçemizin ve Tüm ECDADIMIZIN, SİZLERE HİTABEN KUTSAL ÇAGRISIDIR. Bu Çagrı ecdat yadiğarı yıkılan, yakılan,kırılan, yok olan, ayni zamanda ayakta dimdik kalmayı saglayan ben varım diyen Camilerimiz, Mescitlerimiz, Saat KULELERİMİZ, Çeşmelerimiz, Tarihi Türk evleri, konakları, Sarayları, köşkleri, pınarları, hastaneleri, demiryoları istasyonları, kütüphaneleri, Çiftlikleri, v.s. her adım başı Türklük kokan Tarihi kültür sanat eserlerimizin tanıtım ve araştırılmadsı için Han Vhamamlarımız, dag, tepe, bag, bahçe, tarlalarımız, okul ve Dükkanlar, arölyeler, işlikler, fabrikalar Osmanlıda bvu ğüne kadar her nr varsa hepsinin bildirilmesi için bu merkeze baş vurmanızı ve irtibata geçmenizi bekleriz. niyaziakkilic@hotmail.com http./balkanolojicom.tr.gg../ Tel.+905357910694 Veya Altay Tuna Göç Dernegi-Balkanoloji Araştırma Merkezibaşkanlığı. Salihpaşa cad.N.14/K.5.. Berec-Gaziosmanpaşa/İstanbul. Adresine bekleriz. Güzel Anadolumuzda hür ve Müsatakil /bagımsız/ yaşamak için Balkanları-Rumelliyi unutamayız. Rumeliyi –Balkanları unutmak Kendimizi inkara çalışmaktır.Bizler kültür hazinesinin bireyleri olarak, Ulusumuzun gencinden yaşlısına kadar, memur, köylü, işçi, şair, yazar, Cumhurbaşkanından Başbakanına kadar Millet vekilleri, gazeteci, televizyoncu, yayıncı, üniversite öğretim üyeleri, Bakanlarımız ve Bilim adamlarımız Aydınlarımız ve öğretmenlerimize kadar dernekçilerimize yedisinden yetmişine kadar hepimize BÜTÜN Balkan kökenli ve Anadolu olan hepimize çandan yalvarıyoruz ve çağrıyoruz. Geliniz Balkanolojide3 Buluşalım.Sizler bizlere sahip çıkarsanız bizlerde dünya durdukça yaşamaya devam edeçegiz.BNoşuna öşmedi bu kadar insan. Boş yere akmadı oluk oluk kan. Kalk artık ulusum. Kalk artık uya. Yalvarıyoruz. Yalvaruyoruz. Sözde sizlerin sazda sizlerin. Madi ve Manevi yardemlarınızı bekleyoruz.Çünkü bizleri BNalkanlarda Binlerce köy, şehir samanlıklarında, tavanlarında, sandık köşelerindeki, hatta kömürlüklerdeki çöplüklerdeki onları ateşlerden topşlayarak farelerin kemirmesinden, örümçek aglarıdan kurtararak 10 BİNLERCE VE 100BİNLERCE DOLAYINI BULABILECEK KÜLTÜR TARİH İNÇİSİNİ İstanbul ilinin Gaziosmanpaşa ilçesinin Salih paşa Sokagı N.14. K.5. Berec ADRESİNE Balkanoloji Araştırmaları Balkan Türklerinin abide Şahsiyeti sayın Araştırmacı BaşkanNİYAZİ AKKILIÇ Beye göndermenizi bekler candan teşekür etmeyide bir borc biliriz. Unutma ve şu mısralarıda hatırlayalım. Boşuna akmadı bunça kan Boşuna ölmedi bu kadar insan, Boş yere akmadı oluk oluk kan. Kalk artık ulusum , kalk arttık uyan. Balkanoloji başkanı Niyazi AKKILIÇ DİYORKİ,Balkanlardaki Türk Kültürünü varlığını araştırmak, bulmak, tanıtmakl, yaymak ve yaşatmak her Türkün en Kutsal görevidir. Eger Milletleri bir ulu Meşe AGACINA BENZETİRSEK BU AGAÇ MUHTAC OLDUĞU NEMİ GEÇMİŞTEN ALIR VE O SAYEDE İSTİKBALE/GELECEGE/ KÖK SALAR.Atalarımızın bıraktığı Tarihi Kültürel eserler Gelecegimizin en büyük teminatıdır.. /güvencesidir/Onları yok olmaktan kurtarmak bizim birinci görevimizdir. İşte bunun Çagrısını AnaDOLU Türküne ve Balkan Türklerine içtenlikle yaparak bu göreve bir nebze olsun yardımlarını beklemekteyiz. Saygı ve selamlarımızla Balkanoloji Araştırma Merkezi başkanı Niyazi Akkılıç-İstanbul. İrtiat. niyaziakkilic@hotmail.com. http./balkanolojicom.tr.gg./ http/hurbalkancom.tr.gg./ Tel.+905357910694. Salihpaşa cad.N.14. Gaziosmanpaşa/İSTANBUL. HÜRMET VE SAGI DOLU SELAMLARIMIZLA. Balkan Türklerini catımıza haberlerini ve desteklerini bekleyoruz. BALKANOLOJİ BAŞKANI-Niyazi Akkılıç-istanbul.
  TÜRK TARİHİNDE ÜÇ ATA
OĞUZ ATA ,KORKUT ATA KEMAL ATA 1:OĞUZ ATANIN İLİ BİZİM ORTAK İLİMİZ. 2:KORKUT ATANIN DİLİ ,BİZİM ORTAK İLİMİZ 3:BİZİM ORTAK YOLUMUZ
Osmanlıda Giyinim

sitene ekle

Myspace Graphics
  DELİORMAN TÜRKLERİNE
BALKAN TÜRK VARLIGINA DOGRU YOLU GÖSTERECEK ÇOBAN YILDIZIBİR ÜMİD VEİMAN GÜNEŞİ HALİNDE DOĞARAK YÜKSELMİŞTİR.DELİORMAN TÜRKLERİ İÇİN TEKYOL DEMOKRASİDİR-ZAFERDİR-ADALETİR.BU ZAFER ÖZGÜRLÜĞÜN TEK YOLUDUR.KABUL ETMELİYİZ.
NİYAZİ AKKILIÇ

BALKONOLOJİ ARAŞTIRMASINDAN ÖZETLER
BULGARİSTANDA TÜRKLÜK MÜÇADELESİ
Balkanoloji araştırma merkezi başkanlığı olarak özetlemek istersek,Altaylardan Tunaya
Göçmenler Dernegi ve onun rehberliğinde yörütülen Balkan dil, kültür, Tarih, Mimari Egitim, Edebiyat v.s. Araştırmalarımız Balkanoloji Araştırma Merkezi adı altında Başkan
Niyazi Akkılıç yönetiminde Balkan-RumelliTürk kültür varlıklarının Mirasını araştırmak ve tanıtmak plan ve projeli uygulamalarlan arşiv ve Eanvanterini çıkarıp Balkan Türklerine sunabilmektir. Başlıçada genel amacımız bu yönde yapılan çalışmalardır.
Balkanoloji Merkezinin bu yönde yürüttüğü araştırma ve çalışmaları destekleyen Ana DOLU Türkleri VE Balkanlardaki TÜRKLER VE Göç etmiş bulunan Balkanlı aydınlarımızın bu konuda BALKANOLOJİ olarak açık ve net olarak her Türkün – her bir AYDIN KİŞİNİN öğretim üyesi veya gazeteci – Tarihçi kim neler Balkanlar ile ilgili neler bilirseler, bize fikir ve düşünçelerini hiç sakınmadan bildirmelerini içabında kendi özel fikir ve düşünçelerinide sunarak katkı ve desteklerini ve bizimle birlikte yer almalarını bir Balkanlı Türkü olarak beklemekteyiz. Emai,l. niyaziakkilic@hotmail.com. http./balkanolojicom.tr.gg./ http./hurbalkancom.tr.gg../ +905357910694 olarak arayabilir ve iletişim kurabiliriz.Muhterem Balkanlı Türkleri-Bizler yani atalarımız Balkanlara-Anadoludan gelen ve göç eden yürük Türkmen Türkleridir.
Balkanolojinin başlıça genel amacıda önçelikle Balkanlardan Anavatan Türkiyemize göç gelmiş olan Balkan Türklerinle ve Oralarda kalan akrabalarımızla balkanlı türklerlen kültürel, sosyal, Tarihsel baglarımızın derin köklerini araştırmak tanıtmak ve yaşatmak için yerliyerinde bilimsel araştırmalar yapılarak Türk kültür tarih varlığını yeninesle daha iyi tanıtmak için bunuda belirli zamanlarda bizim olan ve yüreklerimizde ve beleklerimizde halen bizim bilinen Balkanları ve oradaKİ VE YAŞAYAN ÜÇBEYLERİ VE Türklerlen ilğili bilinen bütün haber ve bilgileri, hep berabercesine, Birlik- Beraberlik- Dirlik ve Dayanışma içersinde hepberaberçe kanımız çiğerimiz olarak paylaşmaktır. Bunun için Balkanoloji araştırma merkezi sizlerden düşünçe ve fikirlerinizden bu konuda katkılarınızı ivedilikle beklemekteyiz.BULGARİSTANDAN DÜNDEN BU GÜNE YAPILAN GÖÇLE
1878-80 Yılları1,000.000. kişi aile,
1880-1912 yılları440.000kişi ailr.
1912-1951yılları154.000kişiaile.
1951-1978 yılları130.000kişi aile
1978-1990 yılları345.000 kişi aile
1990-2000ylları185.000 kişi aile
Böylece Bulgaristandan Rus-Türk harbinden sonra başlayan ve 2000 yılına kadar süren 130 yıllık bir zaman içinde Bulgaristandan 2,254. 000 Türk ailesi göç ermiştir. BU göç ailelerini ortalama 3 kişi olarak hesap etsek 6.762.000 Türk bulgaristandan göç etmiş oluyor.
Bu ğüm yapılan Araştırmalara göre Balkanlardan GELEN Türk Göçmenlerinin sayısı Anadoluda 36575 850 kişi olarak biliniyor bu rakamın 18725250 si Bulgaristan kökenli olduğu amlaşılmaktadır.Bunun için Bulgaristan ve Türkiyede secimlerde yapılan ikili anlaşmalar bu konuda büyük rolü olmaktadır. Bulgarista HÖH-nin lideri olan sn. Ahmed Doğan için bu rakamlar Bulgaristan Türkleri için Barışın VE Daletin saglanmasında Demokrasinin genel unsurlarıdır.Unutmayalım ve devamlı kalplerimizden silinmeyen AZILI KOMUNİST Rejminin Mimarı Todor Jivkof döneminde Mestanlı meydanı basan taklar ve altında ölenler sonra benkovskide küçük Türkkanın Anakuçagında öldürülmesi ve yine HAK VE ÖZGÜRLÜK MÜÇADELESİ VEREN Niyazi İbrahimin oglu StaraZagora İLİNİN Rıjena/Hamursuz / köyünde boğzlanmadını babası Müslüman Pomak Türklerinin haklarını savunup müçadele verdiğinden öldürülerek tam g göç etmeside altı ay sonraya bırakılması ve baskıda bulunması nasıl unutulur. Bu iki küçük çoçuğun ölüm sonrası Analar ve Babalarda şehit edilmedimi, Birçokları Zındanlara gönderilmedimi, SÜRGÜNLERE Balenelere gönderilmedimi. Bütün Bulgaristan Türk aydınları, gazeteci, yazarı, doktoru v,s. Baskılara tabii olmadını. Zorla isimler degişmedimi, dil- din kültür ve Türkçemiz yasaklanmadımı hangisini sayalım okadar çok yasaklar vardıki. Bütün bunlar nasıl unutulur.
Bulgarlaştırma ve soykırımı için yapılan katliamlı baskıları zulmün pençesinden kurtulmak için Binlerce Şehitimizin akan Sıçak kanları için onları yad etmek savunmak için davaya milli şuurla destek verenler BELENE SÜRGÜNÇÜLERİ VE Cezaevi mahkümları v.s. her bir tutuklu ve zulum gören Türkler ve Müslümanlar kendi milli yapılarınla ve Milliyetçi Türklük duyğularınla mücadeleler vererek örnek olmaya gayret göstermekteydiler. Türk milletine örnek olmak için Önçe Türkçemiz Dil Egitimimizin yeniden destek görmesi için Her Bulgaristan Türkünün BAŞI Göklere ERMESİNİ BEKLERKEN MAALESEF HALA DAHA TÜM Demokrasilere ve ÖZGÜRLÜKLERE RAGMEN Avrupa Ülkesi olan Bulgarista Yinede Türk okullarını önemsemediler. Türk Milletvekileri ve lider SNaHMED Doğan yine yalnız kaldı. Ataka milliyetcilerine yenilmiş oldu. OBİR GÜNEŞTİ LAKİN Bulgaristan Türklerine Sıçaklığını verip kanadı altına alamadı. BURADA Türk MİLLETİ YİNE ÖKSÜZ VE YETİM KALDI. Bulgarlaşmada dökülen ASİL Türk kanlarının tam terzisini bularak tartamadılar. BU KANI YERDE BIRAKMAMAK İÇİN BAŞTA Bulgaristan Türklerinin baskılarını ve zulmü unuturabilmek için bir nebze Türk OKULLARINI AÇARAK Türkçe egitime yön verilmemesi çok çok acıların ve zızıların nar taneçiği olarak bırakılmıştır.UYARIYORUM. sakın daha geç sayılmaz. Asla asla unutmayınız ve unutmayınızki unutulmasın tarihin mazisi hatırlasın ve özgürlük günesinin aydınlığı herkesi Demokrasi içinde ısıtabilsin.Bulgaristan bu gün Türk ve Müslüman 3750560 kişi bu olayların gerçekleşmesini beklemektedir.Ey Balkanlı Türküm dur hemen gitme. Durduğun yere hele bir bak. ŞU ANDA Balkanlardasın. Bulgaristanda geldiğin Deliorman veya Güller vadisindesin hiç fark etmez.Bu Topraklar Anavatandan koparıldıktan sonra topragın bereketinebıraktığın evine yurduna malına bahçe ve tarlanaı nasıl yitirdiğini biliyorsun. Kalmadımı BEŞPARASIZ VE HİÇ PULSUZ BULGARLARA TESLİM EDİLMEDİMİ.Arkasında kocaman bir Türk mirası ve hatırası olan bu topraklar atalarımızın alın terinle kazandığı topraklar degilmiydi. Bunun için sen hala Evladı Fatihanların bir neferisin ve evladısın. Torunusun.Unutma sen hala fatihanların topraklarındasın. Çünkü TAPULAR Ankarada HALA ARŞİVLERİMİZDE SAKLANMAKTADIR.
Şehitlerimizin ve Gazilerimizin bu topraklarda akan Sıçak kanları vardır. Bunu size milli duyğularumla anımsatıyorum. Bastığın Bulgaristan Topraklarında unutma 600 yıllık ceddinin ve atalarının müçadele şerefi şanı, emegi var. Anıları ve tarihi var olup yazılmış tarihi miras tapularımız vardır. Başını rg ve şunuda hiç unutma durduğun yere bir bak. Bir Fatiha oku. SONRA GENE DURDUĞUN YERE BAK UNUTMADAN Milli Müçadelemizi
Tanı daha fazla tarihinden bilgi almak isterseniz bizi ara niyaziakkilic@hotmail.com.
http./balkanolojicom.tr.gg../ http./hurbalkancom.tr.gg../ +905357910694. ara ve sor öğren.
Şehitlerimizin yüzüne nasıl bakacaksınız. Nerede kaldı Türklerin DOĞAL HAKLARI. Nerede kaldı Şehit Türkümün akıtılan saf temiz kanları. Bunları Bulgaristan Baş Duşmanı Jivkof yönetiminin Devamçılarına peşkeşmi çekileçektir. Yoksa ADALET YERİNE GELEÇEKMİDİR.Böyle giderse Türk ve Bulgar bie arada yaşaması zorlaşaçak gibi geliyor Buşlgaristan Türk halkına. Avrupa Birliğine girdik onlarıda ikna etmedeBulgarlar kadar zormudur. UYANIK milletvekili Türklerimiz nerede YOKSA kara para veya dalevera peşindelermi. BÖYLE BİR VAKA VARSA NASIL ÇIKARSINIZ KARANLUIIKLARDAN AYDINLIĞA. Unutma Bulgarisrand Nigboludan başlar Türk Müslüman İMTİHANLARI, vidin, PLEVEN, VARNA, ŞUNMNU, ŞİPKA KAZANLIK eskizagra, tırnava, Filibe , Burgaz, elena gibi uzar gider Türkün verdiği kahraman şehitlerinin kanı unutmayın egri işler yapmayınız. Sizlerde kafirler gibi bu kanlarda boğulma ihtimallerine sakın düşmeyiniz. Yine SULANMAsın ATATOPRAKLARI ŞEHİT KANLARINLA METİN OLUP Milletin sadık erleri olalım.şimdi Balkanoloji olarak ATATÜRKÜN SÖZLERİNLE BİTİRİYORUM.
Bizler Altaylardan Tunaya göçmen TÜRKLERİ VE ÜYELERİ Balkanoloji Araştırma çalışanları olarakta, Bulgaristanda Şehitlerimizi büyük saygıyla anıyoruz. Türk milleti ve onun çocukları olarak her zaman ACDADINI TANIDIKÇA, ONLARA SAHİP ÇIKTIKÇA YİNE BÜYÜK İŞLER YAPAÇAKTIR. Türk Medeniyetinin ufkundan doğan yeni bir güneş gibi devamlı parlayaçak ve Tarih sayfasında yine Türk ası ilebet yazılacaktır. Mustafa Kemal AtaTürk.. metini yazan ve hazırlayan . Balkanoloji kültür tarih başkanı Niyazi AKKILIÇ-İSTANBUL. SAYGI VE HÜRMETLE BALKAN Türklerinden yanıt ve destekler beklemekteyim. 9.01.2009.yılı. NİYAZİAKKILIÇ-İSTANBUL.


BALKANOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ADINA YAPTIĞIMIZ BALKAN TÜRKLERİ VE MÜSLÜMANLARININ UYGARLIĞINDAN BU ĞÜNE KADAR BALKANLARDAKİ GELENEK, GÖRENEK, ÖRF VE ADETLERİMİZ DİLİMİZ, DİNİMİZ, KÜLTÜR VE TARİHİMİZ EGİTİM VE EDEBİYATIMIZ KİMLİĞİMİZ VE VARLIĞIMIZ HER YÖNÜYLE BİLİMSEL AÇIDAN ARAŞTIRILARAK KAYITLARA GEÇMEKTEDİR. BU GÜNE KADAR BİRÇOK ÇALIŞMALARDA BULUNDUK. GENELLİKLE BULGARİSTAN DAKİ MİMARİ KÜLTÜR İZLERİMİZİN DÜNÜ VE BUĞÜNÜ 600YILLIK MİMARİMİZ ESKİ EV VE KONAKLARIMIZ V.S. OLMAK ŞARTINLA BULGARİSTANDA TÜRK YAPISI KESİN OLMAYAN BİR 3339 ADET ESER GÖSTERİLİYORDU. BUNLAR ÇOK YETERSİZ OLDUĞUDA BİLİNİYORDU SON BULGARİSTAN ÇALIŞMASINI BAGLANTISINDA GÖRÜLDÜKİ 222812 ADET ESERİMİZİN YANLIZ 168750 ADEDİ TARİHİ TÜRK KLASİK STİL YAŞADIĞIMIZ ECDAT EVLERİ ÇIKMIŞTIR.1660ADET YENİ VE ESKİ CAMİ VE MESÇİT VARDIR.YANİ UZATMAYAÇAGIM BU ESERLERİN LİSTESİ 55ADET CEDVELDE TOPLANIYOR. TÜRKLÜK VE MÜSLÜMANLIK KÜLTÜRÜ OKADAR ÇOK DERİNKİ ANLATMAYLA SON BULMAYOR. BÖYLE BÜYÜK BİR IRKIN VE FATİHİN TORUNLARI OLARAK BİZLER GEÇMİŞİMİZE SAHİP ÇIKALIM. SET ÇEKENLERİ UYARALIM VE GERÇEGİ ANLATALIM. BİRLİK, DİRİLİK, BERABERLİK DAYANIŞMA BU DÖRT SÖZÜ KEMİKLEŞTİREREK TÜRKLÜĞÜMÜZE SAHİP ÇIKALIM. NETEKİM SAYIN ERDİNÇ BEYİN SÖYLEDİKLERİ ÇOK YERLİ YERİNDE TÜRKSEK SAPINA KADAR TÜRKLÜĞÜMÜZÜ BİLELİM VE KİMŞİĞİMİZE SAHİP ÇIKALIM. SÖZ EDİLEN ERDİNÇ KARDEŞİMİZİN GİBİLERİNİN DAHA ÇOK OLMASINI DİLER BALKANOLOJİ ÇATISI ALTINDA TOPLANMAMIZI BEKLEMEKTEYİM. BÖYLE ARKADAŞLARLAN GURUR DUYMAK TÜM TÜRK MİLLETİNİN HAKI OLMASINI İSTERİM ENDERİN SELAM VE SAYGILARIMLA NİYAZİ AKKILIÇ-İSTANBUL.BALKANOLOJİ BAŞKANI.


DUYURU

BALKANOLOJİ MERKEZİ
Balkanlarda Türk Dil Kültür Tarih Araştırmaları merkezinin kuruluşunun yegane amacı bütü Balkan Ülkelerindeki gecen 600 yıllık Türk –Müslüman Kültür Medeniyetinin varlığını araştırmak ve bu ülkelerde çeşitli sebebler yaratılarak kaybolan Mimari anıtlarımızın ve kültürel güzeliğimizin yıkılması, yok edilmesi, kaybolması, yakılması ve yıktırılması gibi birçok nedenlerlen GEÇMİŞ TARİHİMİZDEN BU ĞÜNE KADAR KENDİNİ KORUYABİLMİŞ VE DİMDİK AYAKTA KALAN Mimari kültür izlerimizin ve Osmanlı
Yapıtarınıo tek tek köy ve şehir demeden araştırarak , meydana getirmek istediğimiz Balkan Mimari Eserlerinin dünü ve buğünü diye Envanterini ve arşivini çıkarıp gereğinçe düzenlemektir.Bizlere bu konuda daha ayrıntılı ve verimli çalışabilmek için, daha bilimsel çalışmalarda bulunmak ve katkı saglamak, bilği alışverişini hızlandırmak, özğür ve daha çok yaratıcı birer bireyler olarak Balkanlılara genç Araştırmacılar yetiştirmek ve böylecede ilmi ve bilimsel sonuçlar çıkararak ortaya koyabilmektir.Böylecede Balkanlardaki yıkılan köprüleri yeniden inşa etmek demek Balkan Ülkeleri halkları arasında yeniden bagları genişleterek İşbirliği ve Dostluklar kurarak, kuvvetlendirmektir.Kardeşliği güçlendirmek gayesinlede Dünyamızın ve insanlığın daha güzel olabilmesi için Evrensel mücadeleleri Dünya Barışına, Demokrasi yolunda hak ve adaletini saglamakla yeni içerikli elemanlar saglanmasında, yetiştirilmesinde düşündüğümüz amaçlardan yeganesidir.
Balkanoloji di, kültür tarih araştırma merkezinin ayrıça kısa adıda BALKANOLOJİolarak
Saptanmıştır.Bu Kuruluş 1988 yılında bir Balkanlı Osmanlı kuruluşu olarak kurularak
İstanbul-Gaziosmanpaşa ilçesinde Tüm Balkan Türklerini kapsayan bir bilimsel araştırma kuruluşu olarakTarihi Türkiyemizin İstabul kentinde nufusun önemli bir bölümü Balkan Türkleri oluşturması göze alınarakBalkanlarda Dil, Kültür, Tarih Mimari ARAŞTIRMA MERKEZİ Kordinatörü ve Araştırmacı Sn. Niyazi Akkılıç Başkanlığında kurulmuştur.
Kuruluşumuz bütü Balkan Türklerine ve Göçmen Derneklerine kapısı açık olup gerekli Balkan ülkelerinle ilğili balkan Türklerinden bildikleri bilgileri, belgeleri, eserleri ulaştırmada gayret gösteren birçok Balkan Türkleri derneklerine ve Altay Tuna Dernegi Üyelerine gönülden teşekürler eder ve mütemadiyen daha hızlı bir akışla şu iletişime yer vermelidirler. niyaziakkilic@hotmail.com. http./balkanolojicom.tr.ğğ./ +9053579106.
Adres.Salih kardeşler cadesi.N.14. Berec-Gaziosmanpaşa/İstanbul.Niyazi Akkılıç.
  EĞEMENLİK-ÖZĞÜRLÜK
ULUSLARA EGEMENLİK FERTLERE ÖZĞÜRLÜK
M.K.ATATÜRK.

BİTİRDİM ESRİMİ SİLDİM KALEMİM
NİYAZİ AKKILIÇ

DİLDE ,FİKİRDE, İŞTE BİRLİK . İ.GASPIRALI-KIRIM

BALKANLARDA TÜRK KÜLTÜR VARLIGINI ARAŞTIRMAK BULMAK ,TANITIP YAYMAK HER TÜRKÜN EN KUTSAL GÖREVİDİR.

EGER MİLLETLERİ BİR BÜYÜK MEŞE AĞAÇINA BENZETİRSEK ,BU AĞAÇ MUHTAC OLDUGU NEMİ GEÇMİŞTEN ALIR VE O SAYEDE İSTİKBALE KÖK SALAR. ATALARIMIZIN BAKTIGI TARİHİ KÜLTÜREL ESERLER ,GELECEGİMİZİN EN BÜYÜK TEMİNATIDIR.ONLARI,YOK OLMAKTAN KURTARMAK BİZİM BİRİNCİ GÖREVİMİZDİR
NİYAZİ AKKILIÇ.

TÜRKÇEMİZ

ANALARIMIZIN DİLİ ,ANADİL ,DİLLER GÜZELLİK YERİNE KILIÇTAN KESKİN ,ÇELİK TEN SERT , KAYADAN SARP,BORADAN HIZLI, İPEKTEN İNCE ,KELEPEKTEN UÇUÇU, ÇİÇEKTEN RENKLİ ,ALTINDA PARLAK , SUDAN DURU ,TÜRKÇEMİZ....
NİYAZİ AKKILIÇ

EY TÜRK EVLADI
KİM OLDUGUNU, NERELERDEN GELDİĞİNİ VE ŞİMDİ NERELERDE OLDUĞUNU HİÇ SOR GULAMA FIRSATIN OLDU MU? BAYRAGININ RENGİNİ TOPRAĞINI KOKUSUNUN KANININ ASLETİNİN FARKINDA MISIN?

Türkün sesiTürklüğün sesi olmalıdır.
TÜRKLÜĞÜN DIŞINDAKİ SES TÜRKLÜĞÜN SESİ SAYILMAZ. Yahya Kemal.


BÜYÜK ŞEYLERLERİ YANLIZ BÜYÜK MİLLETLER YAPAR.
ATATÜRK

TÜRKLÜGÜN 6 İLKESİ
1:Siyasi varlıkta birlik .
2:Dil birligi
3:Yurt birligi
4:Irk ve menşe birligi
5:Tarihi karabet.
6:Ahlaki karabet

eger bir millet büyük se kendini tanımakla daha büyük olur.(ATATÜRK)

KUŞLAR GİBİ UÇMAYI BALIKLAR GİBİ YÜZMEYİ ÖĞREN dİK FAKAT Ç BASIT BİR SANATI UNUTTUK İNSAN GİBİ YAŞAMAYI BİLİYORMUSUN BUGÜN dÜNYA dOSTLAR GÜNÜ MESAJI SEV İĞİN dOSTLARINA GÖNdER EĞER BENdE O SEVdİĞİN dOSTLARINdAN BİRİYSEM BANAdA YOLLA BUNU ARKAdAŞLARINA GÖNdER BAK KAÇ CEVAP GELECEK EĞER 7 dEN FAZLA İSE SEVİLEN BİR dOSTSUN yazar:Alper akkılıç

ALLAHNASİP EDER,ÖMRÜM VEFA EDERSE ,MUSUL-KERKÜK VE ADALARI GERİ ALACĞIM.SELANİK DE DAHİL.BATI TRAKYAYI TÜRKİYE HUDUTLARI İÇİNE KATAÇAĞIM.MUSTAFA.KEMAL. ATATÜRK.


BALKANOLOJİ KÜLTÜR BAŞKANI NİYAZİ AKKILIÇ İBRET VERİÇİ SÖZLERİ

Balkan Türkleri bilinen Bulgaristan Türkleri Büyük önder ATATÜRK Düşünçelerine ve fikirlerinden esinlenerek ve cizdiği doğru politikalarından esinlenerek Bulgaristan Türkünün akılçı politikasınla doğru istikamette ilerleyerek,DELİORMAN VE RODOPLAR – Gülvadisi – Dobruca ve Tuna boyu Türkleri tek vüçüd birleşerek,Totaliter baskıçı Todor Jivkof yönetimine SİLAH KUŞANARAK SAVAŞMADAN, Dağa çıkarak isyan etmeden, TERÖR YARATMADANM,,Bulgaristanmda Zulümçü devletine resmi ve özel işyerlerini kırıp dökmeden Türklüğe yakışır bir şekilde,Avrupa ve diğer ülkelere örnek olabileçek şekilde Medeniyetinin Milli Türklük Şuurunla Sayın Liderlerinin AHMED DOĞAN ile Türk Milli ATATÜRKÇÜ Teşkilatının uyğuladığı DEMOKRASİ varlığının ğeleçegini, Özğürlük güneşinin doğacağını,Hak ve ADALETİN, Barışın var olaçagına inanarak H.Ö.H. nin kurulmasınla Jivkofun BKP nin 45 yıllık yönetimini YIKARAK tuz ve buz etmede Türklerin yıkıçı olmayarak çaLIŞMALARI HER ZAMAN TAMAMLAYIÇI OLDUĞUNU VE Bulgaristan Türkünün ulus olarak kültür değerlerine sahip çıkarak Türk varlığının BÜTÜNLÜĞÜNÜ GÖSTERMİŞ OLARAK ÖNEMİNİ,TANITIMINI VE YERİNİ LAYIK OLARAK GÖSTERMİŞTİR. Niyazi akkılıç-Balkanoloji başkanı.2.TÜRK DİLİ ,TÜRKÇE DEMEK TÜRK DEMEKTİR.
Ne Mutlu Türküm diyene.


3.Milletce, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, milli,Birlik ve Beraberlik için ,vatan için, fedakarca çalışan, serdenğeçen Alperen Mehmetçikler en kutsal duyğularlan selamlar sevği, sayğı, ile hürmetli dualarımızı balkan Türklüğü olarak içtenlikle sunarız.
4Her kahraman vatansever Bayrağının direğidir.Gönüllerde layık olmalı, her Türkün başı göklere değmelidir.Albayrağı saglam tutmak en büyük ödevimizdir.Sen Necipsin Türk MİLLETTİ BU SENİN KUTSAL VAZİFENDİR.. NİYAZİ AKKILIÇ- Balkanoloji başkanlığının sözlerinden.


5.Şehit gazilerimizin şanlı hatırı için Balkan Türkleri ve Deliorman Türkleri tüm Bulgaristan Türkleri şehit ve gazilerimize minnet ,şükran, sunarak, Dualarını kalplerinin enderinliğinden ifa etmektedirler.. Balkanoloji başkanı Niyazi akkılıç.istanbul


6.Sizler unutulmayan ruhumuzun çiçegi olan şanlı şehitlerimiz,Sizler her zaman HİLALİN ve Yıldızların cennet mekanınıda görmelisiniz. Sizler Türk Millettinin kırçiçegi ve Balkan TÜRKÜNÜN kardelanısınız ölümden korkmayan aşıklarsınız. SİZİNLE Tüm Dünya Türkleri gurur ve onur duyarak okudukları Dualarlan Fatihalarla yanınızdadır.NiyaziAkkılıç.Balkanoloji kültür başkanı – İstanbul7.Balkanlar 600 yıl Türklük yaşadı.Bu Memleket Tarihte Türktü,Şimdiki Durumundada Türklük yasşamaktadır.Balkanlarda Türk varlığı var oldukça, Türklük ebediyen var olaçaktır.Türk toplumunun yegane dayanağıda TC NİN Dimdik ayakta var olmasıdır.
Milletim TÜRK.Vatanım Türkiye,Ülküm Türklüktür.Ulu önder ATATÜRK REHBERİMİZDİR.En büyük Türkiye Canımız kanımız sizlere feda olsun. Balkanoloji başkanı Niyazi AKKILIÇ-İstanbul. Adımız Türk ve Andımızdır.Bulgaristan ve Deliorman Türkleri olarak,Türklük adına, Vatan ve Bayrağımız adına ,Türklük ugruna Canımızı ve kanımızı hiç esirgemeden korkmadan koyarız. Balkanoloji başkanı.NİYAZİ AKKILIÇ- İstanbul.Nasıl güçlü oluruz, Bir araya gelemezisek.Nasıl sahip çıkarız geleçeğimize, Geçmişimizi bilmezisek, Biz neler anlatırız ki var olan torunlarımıza ve genç neslimize. Atalarımızı tanıyıp araştırıp anlayamazisek .Nasıl karşı koyarız zulmün zorbalıklarına.Biribirimizi tanıyıp güçümüzü bilmezisek, Gelin bir yol bulalım ,Bir olalım. Balkanlarda Türk Birliğini kuralım. Böylecede yıkılmaz bir kale olalım. Türkün GÜÇÜNÜ BİRDEFA DAHA CİHANA GÖSTERELİM. Balkanoloji başkanı NİYAZİ AKKILIÇ-İSTANBUL. Aziz Balkan Türkleri,ARTIK BU GÜNÜMÜZÜ,Geçmişimizi ve geleçeğimizi çok doğru olarak bilerek konuşalım ve düşünçelerimizi istikbalimizin aynası olmasına yardımcı olalım.Türk ğibi Diri olalım Kale olarakta ayakta olalım.
Balkanoloji kültür başkanı Niyazi akkılıç- İstanbul.

Bu memleket, Dünya'nın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna
mevcudiyetin yüksek tecellisine sahne oldu. Bu sahne en aşağı yedibin
senelik Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgarlarıyla sallandı. Beşiğin
içindeki çacuk, tabiatın yağmurlarıyla yıkandı. O çocuk, tabiatın
şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından korkar gibi oldu sonra
onlar alıştı. Onları tabiatın babası tanıdı onların oğlu oldu. Birgün o
tabiatın çocugu tabiat oldu, şimşek, yıldırım, güneş oldu.
TÜRK oldu.
TÜRK budur;
Yıldırımdır,
Kasırgadır,
Dünya'yı aydınlatan Güneştir.
Bugün 38 ziyaretçi (107 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=