BALKAN KÜLTÜR ESERLERİ  
 
  BALKANOLOJİ ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER 27.05.2018 11:52 (UTC)
   
 
    BALKANOLOJİ ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER

Balkan ülkelerindeki  kültür sanat çalışmalarına önem verilmediği ğibi,Bulgaristan Türklerinede bu konuda hiçbir şeilde kültürel ve tarihsel,sosyal ve edebiyat ve egitim  alanında gerekli destek saglanmadığı ğibi bu ülkeler  Osmanlı  hükümdarlığı döneminde  pek çok  medeniyetin ve  Mimari ve Dini kurum ve vakıf eserlerine sahip olduğundan   bu güzel kültür eserleri her geçen günle  bakımsızlıktan ve ilğisizlikten ,diğer taraftanda  balkan ülkelerindeki iktidar ve devletlerin kin ve milliyetçi ve aşırı ırkçılığından çok viranelik ve pevruşa ve yıpranmış  olup birçok mimari eserimizde yıkıldı yıkılaçak  zar zor ayaklarının üzerinde durmakta güçlük çekmektedirler. Bu nedenle daha güzel Anavatan Türkiyemizde  beklide ilk defa kurulan veya kurulmuş olan BALKANOLOJİderneği güzel vataım TCnin

İstanbul şehrinde Totaliter Jivkof rejminin zulüm ve baskılarına karşı 1984 ve 85 yılları arasındaki Türk ve Müslüman varlığına  karşı uyğulanan  saokırımı ,kültür,egitim, Dil-Din

İnanç ve mimari kültür eserlerimizin  ve kutsal  İNANCIMIZI EDA ETTİĞİMİZ Camilerin yıkılışına karşıBalkanoloji başkanlığınça nazarı itibare alınarak Balkanlarda, dil,Tarih, Kültür, İNAÇ  VE MİMARİMİZİN  KURTARILMASINI VE Osmanlının  medeniyetine  karşı saldırıların durdurulmasını  savunmak ve araştırmak için çalıştığımız   bu  külyür tarih merkezi oldukçada ilerlemeler göstermiştir.Balkanoloji merkez başkanblığının 1988 yılının başlarında kurulmasınla, kuruluş ve kuruluş aşamasından sonra  başkanlığımızda bulunan  aydın değerli  gazeteci,yazar, uzman ve bilim  adamlarımızla, üniversite  egitim  görevlileri ile, BİRÇOK PROFESÖRÜMÜZLE   GÜZELÇE  ÇALIŞMALARDA BULUNDUK.

Balkaoloji 1988 ve 91 yılları içersinde başlıça neler yaptı  , örneklik çalışmalarından biraz   tarihlere göre  bilği vermek isteyorum.Balkanoloji Kuruluş aşamasından başlayarak  1990 tarihine kadar  birçok   Basın toplantıları, bildirileri ve açıklamaları, olmuştur.  Birçok Balkan Türk büyüklerini tanıtım toplantıları  yapmıştır. Mesela, Tarihçi yazar, dernekç- Osman Nuri PEREMECİ,    Necmeddin    Deliormanlı, Abdulah mecik,   Ahmed RODOPLU   VE   OSMANPAŞA törenlerini ve tanıtımlarından başka semoozyum ve paneller,  balkanlarla ilpğili kültürel ve  egitimsel toplantılar    devamlı  Basın ve TV  KARŞISINDA bilği verilmiştir. Eger oğünkü gazeteleri acıp bir bakarsanız   Balkanolojide  kimler neler yapmış nasıl çalışmış göreceksiniz. Balkanolojinin bütün  çalışma faliyeti hep örneklik olmuştur.Her zama Bulgaristan  konusunda gerceklerin yaında olarak  gercekleri  savunmuştur.

1.Balkanıoloji olarak Bulgaristada Türk ve Müslüman unsuru olarak yapılan genel araştırma tespitimize göre 5,152.000 kişi  var olduğu  nufusun yüzde 56sı oluşturduğunu tespit  edilmiştir.Bu sayım Bulgaristanın 1986 yılındaki yaptıkları sayımın yekünü 9,200,000 olarak belirlenmesinle  ilğili   konum ortaya çıkmaktadır.

2.Bulgaristan 1956 yılı özellikle etnik durumla ilğili  olarak  verdikleri bir  raporda, BMT NA Bulgaristanda656,025 Türk varolduğunu197865 pomak müslümanın varlığını,5993 tatar türkünü  ğösterirken büyük dozda şarlatanlık  yapmıştır. Yarım milyona yakın  Pomak Türkünün ve bir okadarda  Müslüman  roman milletini  ve diğer  Müslüman yaşayanları  listesinde Bulgar unsuru olarak göstermiştir.Böylece kendisi gibi  BMT NINDA  LİSTELERİNLE OYNAMIŞ OLMAKTADIR. Nekadar hüzün bir tablo değimli .

Bhüzün ve şarlatanlık   Türk ve Müslüman unsurunu belirtirken İSTATİKLERİN  YAZILIŞINDA  ÇOK BÜYÜK OYUNLAR OYNANDIĞINI1920 YILINDA VE 1946 YILLARINDA DA GÖRÜLMÜŞTÜR. 1920 YILINDA690734 ADET Türk ve müslümandan,1946 yılında ise938418 adet Türk ve Müslümandan söz edilmektedir.

3.Bulgaristanda 26 yıllık bir süreden sonra  Bulgaristan Türklerinin ve Müslümanlarının  üreme hızı binde 12 olarak belirlenmiştir. Balkanolojinin yaptığı araştırmalar1956 sayımında

Yalnız temiz Türk varlığının  sayısı1.5 milyon üzerinde olması gerekirken bu sayımda 8 yaş ğurubu üzeri Türk sayısı502227 kişi söylenmektedir. Diğer yandan 8 yaş gurubu altında olanlar ise küçük çocuk sayısı 150600 kişi olarak sayı verilmektedir. Balkanolojinin çalışmalarına göre bu oranda bu yıllara göre nufus artışı   Türk ve Müslümanlarda binde 33 olmak  üzere  Bulgaristan İSTATİKLERİ 1946 YILI VERDİĞİ  ĞENEL NUFUS MİKDARI938418 OLARAK  ELE ALINIYOR. 1989 YILINDA3790 BİN OLARAK BİR Türk Müslüman varlığına ulaşılmış oluyor. Bunların 350.000 bini Göçe tabi olmasınla birlikte 1989 ve 90 yıllarında Bulgaristanda  yaşayan TÜRK  VE Müslüman sayısı3,440,120 olarak

Kaldığı  vurgulanıyor.Bulgaristanda  oynan ouunların varlığı şunu  gerçekten çok iyi ğösteriyorkiİster totaliter Jivkof dönemi ister gecen yakın ve diğer tarihlerde bu ouyunlar gerçekten Bulgarista  Türk ve Müslüma milletti üzerinde mütemadiyen  oyunlar ve şarlatanlıklar Bulgaristan idarecilerince yapılmıştır.

4.1984 VE 1985 YILLARINDA  Balkan Türkleri dayanışma ve Kültür derneginin tanıtım ve arşif sorumlusu olarak görevimde iken Niyazi akkılıç olarak şunu iyi bildirmek isteyorum.

BULGARİSTANDA  uyğulanan Totaliter  Jivkof rejminin  komunist  sistemindeki   yönetimindeki Türkleri araştırma yapan gel başkanlık olarak1986 yılındaki  sayımları dokumanlarını esas ele alarak yaptığımız çiddi bir araştırmaya göre Türk, POMAK, Müslüman roman,Tatar, ARrnavut,  Çerkez ve muhtelif Müslümanlar toplam yekün sayısı5152000 kişi olarak tespiti meydana çıkmıştır. Bu göstergede genel nufusun yüzde 56 sını Türk ve Müslümanların temsil ettiği görülmüştür.

5.Bulgaristan  Türkleri yeni bir müjde ile karşılaşıyor..Balkanoloji  başkanlığı  Nuriosmaniyede TIKLIM TIKLIM   KAPILARIN ARDINA KADAR DOPDOLU BULGARİSTAN TÜRKÜ. SEVİNÇ VE GÖZYAŞLARINLA SANKİ HAVAYA UÇAÇAK KUŞLAR GİBİ SEVİNMEKTEYDİLER. ÇÜNKÜ   12 KASIM1989  TARİHİNDE Bulgaristan Demokrasiye ve hak ve adaletin Özgürlüğüne Barış İÇİN ATTIĞI İLK ADIMLARI BİR BEBEK MİSALİ ATMIŞ BULUNUYORDU.Artık yeni bir Demokrasi dönemine giriliyordu.Bulgaristan  h.Ö.H.Kuruluyor. Türklerin PARTİSİöne geciyor.

Jivkofun  yaptığı reziliklerin önüne geçileçegini ve  alınan  İsimlerin geri iade edileçeğini

 Bildirilerde yer alıyordu.Bulgarista Türkleri bir kuş gibi sevinçe  giriyordu.

6.Diğer bir yandanda Balkanoloji dereğinin yaptığı bir basın toplantısındaki müjde gene  balkan Türkleri içindi. Çünkü Bulgaristandan  göç edenlerin  çalışma bakanlığımıza türkiyede  muracaat etiği 51824 türkten   bunların  hemen  13716 sını  işe alarak ekmek kapısının acıldığını müjdeleyen Balkanoloji başkanlığı olmuştur.

7.Tarih1.01.1990 Güney ve Kuzey Bulgaristandan  Balkanoloji başkanlığına  aglantılar ve acı ,sızılar  gene  yayılmaya başlamıştı.Bulgaristanda terk ettikleri evlerini, malını, mülkünü, idarede bulunan  Kırcali  komunist önderler vermek istemedikleri geri iade edmediklerinden mallarına el konulduğundan ,Bulgarların  iade etmediklerinden haberler çok sık gelmeye başlamıştı. Balkanolojiye gelen ikinçi bir haber bu konuda şunu şöyle  dile getiriyordu, Tarih7.01.1990 günlü bir mektupta Jivkof yönetiminin fanatik ve ırkçı  Bulgarları ve koyo milliyetçi Bulgarların kışkırtmalarınla Türk ve Bulgarları biribirine girme planları yürütüldüğünü  bildirmekteydi.Kırcali  BKPnin yöneticisi Milço Pençev- Türklerin ne isimlerini ve nede zaptedilen insanlık haklarını  geri iade etmeyeceklerini açıkça  bildirdiğini dile getiriliyordu.Komunist rejminin hiçbir kararında geri dönülmeyecegindenkonu oluyordu.

8.Bulgaristan  halkı arasında birde şu korku paniği yaratılmıştı.Türkiye ordusu Kıbrıs GİBİ ACABA  bULGARİSTANAsaldırırmı diye korkuya kapılışmışlar.ANİ SALDIRIR.Saldırırsa hazırlığımız nedir. NELER YAPARIZ. NELER EDERİZ DÜŞÜNÇESİNDEYKENbULGARİSTAN SAVUNMA BAKANLIĞI hemen açıklamayı yapıyor.Güney  sınırlarımız Türkiye İÇİN  Güvenlik içindedircevaplar geliyordu.

9.10.01.1990 tarihinde Balkanoloji başkanlığına şu haber  gelmişti. Türk ve Bulgar Dışişleri bakanlıkları görüşme leri ve aldıkları  kararlar ve açıklamalar yine çok sevindiriçi idi.

Çünkü Sofya  Saldırmazlık  anlaşması isteyordu.Türkiye ile  barış yolarını arayordu.

10. Balkanoloji aradanğecmeyor iki gün tarih 13.01.1990 günlü bir haberde Bulgaristan Gazeteciler birliği Türkiye Gazeteciler birliğini ziyaret ediyor. Bulgaristan birlik başkanı sn. Stevan Prodev  Bulgaristanda kan akmasın., Türkiye-Bulgaristan artık çok sıkı bir dost ülke olmasını israr ediyordu.İşbirliğinin genel koşullarıda geçmişteki yaşanan olayları unutarak geleçege emin adımların atılması idi.GEÇEN ACILI ĞÜNLERİN UNUTULMASINI  İSTEDİ.,Jivkofun tüm yaptıklarını, yasaklarını  zulümlerini barbarlık olarak değerlediriyordu.

TürkBulgar dostluğunun,ikili ilişkilerin tekrardan her könuda, kültürel, ekonomik, sosyl, ticari alanda  normale dönüşmesini ve dostluğun kuvvetlenmesi için arzu ettiklerini açıkladılar.

11.28.5.1991  tarihli bir haberdeBulgaristan Dışileri yardımçı bakanı sayın Victor velkof Ankarada açıkca Günah  çıkardı. Artık olanlara itenlere sürgü çekip   her iki ülkenin  işbirliğinde bulunulmasını istedi dileklerde dosluğun var olmasını istedi.

12. Balkanoloi başkanlığına gelen bir haberde31.5.1991 tarihiBulgaristan Gazeteciler birliği tarafından çıkarılan   Toprak ve İnsanlar adlı dergide sayın Özalı göklere çıkardı. GAZETECİLER  ÖZALA METHİYELER YAGDIRDI.Özalda vcevap olarak onlar beni çok iyi analiz etmişler dedi.

13.21.9.1991 yılındaBulgaristanda H.ö.h Türklerin partisi oldu.Bulgaristan BU GÜZEL HABERE ÇOK SEVİNDİLER..Ankara içinde çok sevindiriçi bir gelişme olarak kabul gördü.

14.Türk Basını – Bulgaristan Türklerini çok muntazam bir şekilde destekledi ve savundu.

Genel olarakta hiçbir zaman ırkçı tavırlar takınmadı.tutum göstermedi.Bulgaristan olaylarını devamlı ılımlı bir şekilde akılçı bir tavırla savundu.Devamlı Jivkof dönem rejmini  baskıcı, zulümçü ve insanlık suçu işlediklerini  gösterdi. Hiçbir zaman soydaşlarımıza çiddiyeten direnmeleri için,Silaha, sopaya, taşa, tabançaya,  topa, bombaya, sarılarak direnişlere yönlendirilmesine hiç uyğunluk göstermeden  aleni yolardan her şeyi insança yapılarak  müsterih olunulmasını sagladılar. Bu konu Balkanoloji  merkezinde dahi ele alındığını  bilenlerimiz çoktur.Bulgasristan Türkleri zekidir ve çok anlayışlıdır.olmazada imkan vermez.

15.Türk Basını her zaman adil davranışınla ve mevcüt  Balkan Derneklerinle her zaman sıkı işbirliğinde bulunmuştur.Bulgaristana karşı  Jivkof döneminde her zaman  savaş çıkarma  senaryolarından kacınmıştır.Balkanoloji başkanlığının uzman kadrosunla Türkiye basını

Her zaman Bulgaristan Toprak Bütünlüğününesayğı göstermiştir. Ayrıçada ayrılıkçı kışkırtmalara,söylemlere, hitaplara hiç  girilmemiştir.

16.Türk basını- Bulgaristan siyasetinde kopma  noktasına gelindiği takdirde bile kinçi olmayarak üzerine düşen basın meslek  ilkelerine uyğun hızmet etmişlerdir.Balkanoloji olarak şunu  söylemekte yarar gördüm.  Dostisteyen insana Allah yeter.Yar isteyene ise Kuran yeter.

Balkanoloji başkanlığınça yapılan araştırmalara göre bu ğün  artık  normaleşen  Bulgaristan  ülkesinde  ve balkanlarda 9000üzerinde  iş adamı ve firma hızmet vermektedir.Artık  TCnin

Şunu iyi anlaması gerekiyor.Bulgaristanla ve Balkanlarla  ilişkilerini  kuvvetlendirmelidir.Balkanlarda yaşayan Türk ve MÜSLÜMANhalklarını  yakından severek

Kuçaklamalıyız.Onların iç ve dış dünyalarının  güçel ve Sıçak olması için NE balkan ülkelerinde,ede Bulgaristanda yaşayan Türklerimize haklarının daha ziyade  gaspa  ve baskılara uğramaması için bu gibi çirkin olaylara   artık set çekilmesini talep etmekteyiz.

DAHASIDA BALKAN ÜLKELERİ ARASINDA SİYASET ARENASINDA KÜLTÜR

Egitim,sosyal,ekonomik acıdan işbirlikçi olmalıyız.Unutmayalım. TCnin  Balkan ve Avrupa yollarına acılan tek kapısı  Bulgaristandır..Bu nedenle Türkiye- Bulgaristan ikili münasebetlerini hernevi  geliştirmesine  ve dostlukların  geliştirilmesine  Türklerimizin yararına olacagından,,Türkiyemize bu konuda büyük fedakarlık ve sadakat göstermesi bekleniyor.Çünkü Balkanlarda  10 milyonlarca  ırkdaşımız ve Müslümanlarımız yaşamaktadır.Bunun için çok sıkı şekilde   ekonomik- tiçaaret- egitim, Kültürel, Sosyal  yaklaşımları göstermek,Dilimize ve dinimize özeliklede Türkçemize sahip çıkarak oradaki genç nesillerimize  kitaplar gönderilse  okularda Türkçe dersler görseler onları ve geleçegimizi bilinizki  teminat altına alınmış olaçaktır.Balkanoloji olarak Türkçemize çok önem vermeliyiz.Türkçemiz üzerinde çalışmaları ciddiyetle yapılmalı ve  bir anlaşma  çercevesinde konularak imzalanmalıdır. Sonra faaliyata gecirmek için hemen yürürlüğe konmalıdır.Balkan Türklerinin Bulgaristanda buna çok büyük ihtiyacı vardır.Bilelimki Demokrasinin  Özgürlük bagları ançak Jivkof dönemindeki kalıntıları böyle   temizleyerek   cözümlemiş olaçaktır.Balkanoloji başkanlığı  son yıllarda  Osmanlı  döneminden  Balkanlara ve Bulgaristana armagan edilen  Osmanlı Mimarisinin  korunması ve medeniyet eserlerimize  sahip çıkılarak son  envanter ve arşiv  plan proje  çalışmaları içinde   şimdiye kadar çok yönlü çalışmalarınla  birçok  belge,bulğu, eser ve şehitlik, mezar kabristanı , çami ve mesçit,  türk evleri, köprüler,tabya, kale,burç, saatkuleleri v.s  araştırmalarlan büyük başarılara imza atmışlardır.Osmanlı hükümdarlığında dört koldan mimari eserler yani medeniyetimize  yükseltme çalışılması yapılmıştır. İLKöçelik Dini mekanlara ve yapılara   önem verilerek yapılan işatlarda   devamlı  şehirlerin merkezine ve köylerin ortalarına  kurularak yapılmıştır.

Cami-mesçit,Tekke,ZAVİYE,Türbeler,Dini kurum olarak vakıflar buna dahildir.

Ticari yapılara gelinçedeHAN, HAMAM, BEDESTEN, Kervansaray,arasta,ve carşı gibi mimari eserlerdir.Sssyal yapılara gelinçe,Mektep,mederese,kütüphane,gibi egitim kurumları.

Askeri konulara gelinçede Kale, kule, Burç, Tabyalar, gibi  kışlalar, çepanelikler  olmasdır.Balkanlardaki mimari  medeniyet zenginliğimiz de  İslam önçesinden birvasıf  olduğunu  belirtmek gerekir.  Bunun için Bulgaristandaki Osmanlı hükümdarlığına ait Türk şehir ve köylerinede  Türk MİMARİSİNİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİKALMIŞTIR.Lakin zamanların gecmesinle,Tarihin aşamaya uğramasınla kültür eserlerimiz balkanlarda   çok  yalnızlığa itilmiş ve sahipsiz kalarak hüzünlü ve dertlidirler.Hepside son yıllarda kan aglamaktadırlar.Gününümüzde bu eserlerin büyük bir kısmıda yok olmuştur.Orjinal halini koruyan eser sayısı ise  çok azalmıştır. Osmanlının Türk ve Müslüman kültür medeniyetine ait eserlerin inşa edilmesi bize sayısız eserin bırakılması sıkıntılı olmayıp maalesef bize bir armaga kaldıklarını  bilmeliyiz.Silistrede kale Komutanı topçu ferik-Tümgeneral Musa  Hulisi

Paşaydı.Silistre kuşatmasındaki görevinde iken kalenin merkezde olup yarın  daire şeklinde taş yapı olan Mecidiye Tabyası ve cevresinde  onu koruyan 140 m uzunluğunda arap tabyaydı. Kalan birde toprak tabya vardı. Bunun yanında yılanlı tabya, ve diğer tabyaları biribirine bağlayan  toprak siperlerden oluşan bir savunma hattında10000  civarında Osmanlı askeri savunuyordu.Şumnu şehrinde bulunan Osmanlı Başkomutanıserdarı Ekrem Osmanpaşa kuşatmayı kırmak için hemen harekete geçmediğinden Ruslar baskıyı artırdı  70 GÜNLÜK BİR SAVUNMA NETİÇESİNDE  HAZİRAN 1853 YILINDA  Musa paşa şehit düşme haberi geldi.Yaptığımız Balkanoloji çalışmalarına göre Kırcali  ilinde   elde edilen  bulgulara göre 160 adet cami  artı 80 adette  mescit var olduğu görülmüştür.Balkanoloji araştırmalarına göre Vidinde Pazvantoğlu cami

Vidinde kütüphane ve İstanbul kapısı vardır.

3.Vidinde akcayır köyünde TIRcıların ibadet ettiği çami

4. Montana şehrinde yıkık  çami tamirat bekleyor.

5.Lom şehrinde  cami

6.Galiçe nahiyesinde  cami

7.Kırcalinin albantlar köyünde cami  15 ci y.y.kalmadır.

8Asenovgrad şehrinde  güzel  cami

9.Kırcali  ili  cebel  cami

LOVCA ŞEHRİNDE  CAMİ

10.Filibe kuyumçuoğlu   konağı.

12.SİLİSTRE İLİ KAMERLER KÖYÜ 4 ADET TARİHİ TÜRK EVİ.

13.Küstendilde merkezde  Cuma  cami

14. Küstendilde tarihi  türk evleri.

15.kırcalide  kırca alin kabristanı ve kitabeleri.

16. kırcali ili Ardino şehrinde  cami

17.kırcali ilinde 443 köy ve cami var olduğu biliniyor.

18. Varnada  saat  kulesi   yapımı 18 ci y.y.

19.Kırcali ilinde  perperek köyüde  yeni cami

20.  Tuna şehri ruscukta  merkezde  saat kulesi.

21. Ruscuk şehrinde osmanle eski tiren garı ve istsyonu.

22. TIRĞOVİŞTEDE    CUMA SAAT KULESİ

23.Tırğovişte ili Bojurka köyünde cami ve Türk evleri.

24.Tırğoviştenin zapad  semtinde  türk evleri

25. Filibede  Türk evi 150 adet üzerinde ve çeşitli işlevlerde.

26. Kırcaalide  türk kalesi

27. Kırcaalide Türk  şehitliği.

28. Silistrede TÜRK  ŞEHİTLİKLERİ.

29. Kırcali şehrinde yedikızlar cami    1812 yılı yapılmıştır.

30. Razgrad ili  akçalar köyünde taş çeşme ve yel değirmeni.

Bulgaristanda  herköyün ve  her şehrin  cami  cumatı  islamiyesi denen bir heyeti vardır.

Araştırmacı ayverdinin  eserlerine göre 1982  araştırmasında  Bulgaristanda  3399 adet Türk mimari eserlerinden bahis ediliyor. Bunların 2356 adedi cami ve mesçit olarak veriyor.142 adette mederese diyor.Balkanoloji çalışmalarına göre Türk köylerinin  sayısı 3199 adet olmasına göre,her köy ve şehrinde kendi acısından Türk ve Müslüman YAŞADIĞINA GÖREDE CAMİ, OKUL, KÜTÜPHANE VE BAZILARINDADA VAKIFLAR VARDIR.

Balkan ülkesi Bosna hersekte ise 3560 adet  mimari eserimiz varlığı  biliniyor. Hırvatistanda ise  187 adet  mimari eserimiz vardır.  Yeni bagımsızlığına kavuşan KOSOVA Cumhuriyetinde ise  alınan bilgilere göre 361 bazı bilğilerde ise622 adet gözükmektedir.

Yapılan araştırmalar sonunda  yunanistanda 1milyon türkün şehit olduğu gibi Bulgaristandada  2 milyon  şehit varlığından varılan araştırmalarımız göstermektedir.

Türkler  Vatan İÇİN ÖLMEYE ŞEHİTLİK GİBİ YÜKSEK  BİR MEKANI VERMİŞLERDİR.  VE OKADARKİ Türkler nerede ise Tarih boyunça bilim ve kültür olarak dilimiz Türkçemiz olarak, Müslüman Dininimize olan sadakat ve sevgimizlede ayni milli ruhu   hep beraber  yaşayarak  taşımaya devam etmekteyiz.Bu ruhla  Balkanlarda yüzde 80 olan Türk ve MÜSLÜMAN VARLIĞİ  ARTİK 12,750,586 KİŞİYİ  BULMAKTADIR.

Balkanoloji  dil, tarih, kültür  başkanı Niyazi  Akkılıç- G.osmapaşa- İstanbul.28.4.2008.y.

İrtibat.Tel.  0535.7910694.  email..niyaziakkilic@hotmail.com.  http://www.hurbalkancom.tr.gg/   http://balkanolojicom.tr.gg/ bu  konuda  bilği ve                                       görüşlerinizi   memnuniyetle  bekleyorum. 


 
  balkonoloji-niyazi akkılıç
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  niyaziye göre zaman tamamdır.
  Reklam
  ATATÜRK SÖZLERİ
Bugün Kurban Bayramı, kurbanlar kesilecek sevap niyetiyle etler dağıtılacak herkese. Yürekler bir olacak gönüllere kilitlenecek. Gökler rahmet bereketiyle yağmurlar boşaltacak yeryüzüne. Bugün hepimizin yüreği şenlenip bayram sevinciyle coşacak. Hepimizin Kurban Bayramı kutlu olsun. İSTİKLAL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler hakk'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı:
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Mehmet Akif Ersoy

www.htmlmekani.tr.gg
FİKRİ HÜR, İRFANI HÜR VİJDANI HÜR ,BİREYLER OLMALIYIZ. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK AKLIN VE BİLİMİN ÖNCÜLÜGÜNDE TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ÇAGDAŞ UYGARLIK DÜZEYİ ÜZERİNDE OLMASI VE GELİŞMESİDİR. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ULUSLARA EGEMENLİK -FERTLERE ÖZGÜRLÜK! BALKANOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ ÇAGRI BALKANOLOJİ Merkezinin ilk kurma kararını toplantısı25 Mayıs1988 yılı Toplantı yeri Kartagümrük/Fatih-İstanbul Adesinde kararlaştırılarak Balkanlarda Türk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Dernegi olarak kurulmuştu.Lakin Dernek Üc yıl sonra 1991 yılında maddi olanaksızlıklar Tarafından kapandı. Bu duruma meydan vermemek için ve Balkanlardaki Kültür, Dil, Mimari Tarih EGİTİM, Edebiyat ve Sanat kıyımına tahamül edemeyen sayın NİYAZİ AKKILIÇ-İSTANBUL/Gaziosmanpaşa Merkezinde ÖZEL kurduğu, BALKANOLOJİ ARAŞTIRMALARI Merkezi Salih paşa caddesiN.14. adresinde Altaylardan Tunaya Darneginin catısı altındadır.Kurucular ve üye. 1.-NİYAZİ AKKILIÇ Başkan Emekli Memur. 2.İDRİZ KAHRAMAN Başkan Yardımcısı Gazeteci ve Emekli. 3.MELEK TABAK ALTAY TUNA Dernegi Sekreteri 4.NİZAMİ ALPER AKKILIÇ Kurucu üye-öğrençi. 5.HÜSNÜ ZAKİR-ÖĞRETMEN Kurucu üye Bulgaristan BALKANOLOJİNİN BAŞLIÇA AMACI Niyazi Akkılıçın 40 yı boyunça topladığı 600 yıllık eski kitaplar, belgeleri, süreli yayınlardaki Balkan haberleri, belgeleri, resimleri korumak Mimari Türk-İslam İzlerini ve Mirasımızı araştırmak ve Tanıtmak ENVANTERİNİ VE Arşivini düzenlemek, kültürel eserlerimizi itinalı bir şekilde deizmek, restore ettirmek, Araştırmacıları, Uzmanların hızmetine sunmak, Katoloklar ve kitaplar hazırlamak Radyo ve Televizyon gazete ve Dergi, gibi duysal görsel, yazısal, yayın araçları ile ülke ve BalkaN Türk Dünyasının Tarihi kültürel sanat varlığını DİĞER Ülkelere ve Dış Dünyamıza tanıtmak için Sergiler, Paneller, Konferanslar düzenlemek ve İnsanların Dikkatine Hızmet ve tanıtımına sunmaktır.BU NEDENLE tarihimizdenen bu ğüne kadar Balkan Ülkelerinden Anavatan Türkiyemize Göç ETMİŞ Bulunan Balkan-Rummeli Göçmen Vatandaşı Türk ve Müslüman vatandaşlarımızın ellerindeki kültürel Tarihi BİLGİLERİ-Resimleri,tapu, evlilik, gazete- matbuat,broşür,kitap, vesika gazete, dergi, okul şahadetnamesi v.s. herne varsa bildirmeleri içi ÇAGRIDA BULUNMAKTAYIZ. Bu Çagrı aynen Balkanlarda yaşayan Türk ve Müslüman kardeşlerimiz içinde geçerli olup gereken ilgiyi Balkanoloji Araştırmaları Merkezine göstermelerini beklemekteyiz.Bu Çagrı Balkanlarda zor kalan Türkçemizin ve Tüm ECDADIMIZIN, SİZLERE HİTABEN KUTSAL ÇAGRISIDIR. Bu Çagrı ecdat yadiğarı yıkılan, yakılan,kırılan, yok olan, ayni zamanda ayakta dimdik kalmayı saglayan ben varım diyen Camilerimiz, Mescitlerimiz, Saat KULELERİMİZ, Çeşmelerimiz, Tarihi Türk evleri, konakları, Sarayları, köşkleri, pınarları, hastaneleri, demiryoları istasyonları, kütüphaneleri, Çiftlikleri, v.s. her adım başı Türklük kokan Tarihi kültür sanat eserlerimizin tanıtım ve araştırılmadsı için Han Vhamamlarımız, dag, tepe, bag, bahçe, tarlalarımız, okul ve Dükkanlar, arölyeler, işlikler, fabrikalar Osmanlıda bvu ğüne kadar her nr varsa hepsinin bildirilmesi için bu merkeze baş vurmanızı ve irtibata geçmenizi bekleriz. niyaziakkilic@hotmail.com http./balkanolojicom.tr.gg../ Tel.+905357910694 Veya Altay Tuna Göç Dernegi-Balkanoloji Araştırma Merkezibaşkanlığı. Salihpaşa cad.N.14/K.5.. Berec-Gaziosmanpaşa/İstanbul. Adresine bekleriz. Güzel Anadolumuzda hür ve Müsatakil /bagımsız/ yaşamak için Balkanları-Rumelliyi unutamayız. Rumeliyi –Balkanları unutmak Kendimizi inkara çalışmaktır.Bizler kültür hazinesinin bireyleri olarak, Ulusumuzun gencinden yaşlısına kadar, memur, köylü, işçi, şair, yazar, Cumhurbaşkanından Başbakanına kadar Millet vekilleri, gazeteci, televizyoncu, yayıncı, üniversite öğretim üyeleri, Bakanlarımız ve Bilim adamlarımız Aydınlarımız ve öğretmenlerimize kadar dernekçilerimize yedisinden yetmişine kadar hepimize BÜTÜN Balkan kökenli ve Anadolu olan hepimize çandan yalvarıyoruz ve çağrıyoruz. Geliniz Balkanolojide3 Buluşalım.Sizler bizlere sahip çıkarsanız bizlerde dünya durdukça yaşamaya devam edeçegiz.BNoşuna öşmedi bu kadar insan. Boş yere akmadı oluk oluk kan. Kalk artık ulusum. Kalk artık uya. Yalvarıyoruz. Yalvaruyoruz. Sözde sizlerin sazda sizlerin. Madi ve Manevi yardemlarınızı bekleyoruz.Çünkü bizleri BNalkanlarda Binlerce köy, şehir samanlıklarında, tavanlarında, sandık köşelerindeki, hatta kömürlüklerdeki çöplüklerdeki onları ateşlerden topşlayarak farelerin kemirmesinden, örümçek aglarıdan kurtararak 10 BİNLERCE VE 100BİNLERCE DOLAYINI BULABILECEK KÜLTÜR TARİH İNÇİSİNİ İstanbul ilinin Gaziosmanpaşa ilçesinin Salih paşa Sokagı N.14. K.5. Berec ADRESİNE Balkanoloji Araştırmaları Balkan Türklerinin abide Şahsiyeti sayın Araştırmacı BaşkanNİYAZİ AKKILIÇ Beye göndermenizi bekler candan teşekür etmeyide bir borc biliriz. Unutma ve şu mısralarıda hatırlayalım. Boşuna akmadı bunça kan Boşuna ölmedi bu kadar insan, Boş yere akmadı oluk oluk kan. Kalk artık ulusum , kalk arttık uyan. Balkanoloji başkanı Niyazi AKKILIÇ DİYORKİ,Balkanlardaki Türk Kültürünü varlığını araştırmak, bulmak, tanıtmakl, yaymak ve yaşatmak her Türkün en Kutsal görevidir. Eger Milletleri bir ulu Meşe AGACINA BENZETİRSEK BU AGAÇ MUHTAC OLDUĞU NEMİ GEÇMİŞTEN ALIR VE O SAYEDE İSTİKBALE/GELECEGE/ KÖK SALAR.Atalarımızın bıraktığı Tarihi Kültürel eserler Gelecegimizin en büyük teminatıdır.. /güvencesidir/Onları yok olmaktan kurtarmak bizim birinci görevimizdir. İşte bunun Çagrısını AnaDOLU Türküne ve Balkan Türklerine içtenlikle yaparak bu göreve bir nebze olsun yardımlarını beklemekteyiz. Saygı ve selamlarımızla Balkanoloji Araştırma Merkezi başkanı Niyazi Akkılıç-İstanbul. İrtiat. niyaziakkilic@hotmail.com. http./balkanolojicom.tr.gg./ http/hurbalkancom.tr.gg./ Tel.+905357910694. Salihpaşa cad.N.14. Gaziosmanpaşa/İSTANBUL. HÜRMET VE SAGI DOLU SELAMLARIMIZLA. Balkan Türklerini catımıza haberlerini ve desteklerini bekleyoruz. BALKANOLOJİ BAŞKANI-Niyazi Akkılıç-istanbul.
  TÜRK TARİHİNDE ÜÇ ATA
OĞUZ ATA ,KORKUT ATA KEMAL ATA 1:OĞUZ ATANIN İLİ BİZİM ORTAK İLİMİZ. 2:KORKUT ATANIN DİLİ ,BİZİM ORTAK İLİMİZ 3:BİZİM ORTAK YOLUMUZ
Osmanlıda Giyinim

sitene ekle

Myspace Graphics
  DELİORMAN TÜRKLERİNE
BALKAN TÜRK VARLIGINA DOGRU YOLU GÖSTERECEK ÇOBAN YILDIZIBİR ÜMİD VEİMAN GÜNEŞİ HALİNDE DOĞARAK YÜKSELMİŞTİR.DELİORMAN TÜRKLERİ İÇİN TEKYOL DEMOKRASİDİR-ZAFERDİR-ADALETİR.BU ZAFER ÖZGÜRLÜĞÜN TEK YOLUDUR.KABUL ETMELİYİZ.
NİYAZİ AKKILIÇ

BALKONOLOJİ ARAŞTIRMASINDAN ÖZETLER
BULGARİSTANDA TÜRKLÜK MÜÇADELESİ
Balkanoloji araştırma merkezi başkanlığı olarak özetlemek istersek,Altaylardan Tunaya
Göçmenler Dernegi ve onun rehberliğinde yörütülen Balkan dil, kültür, Tarih, Mimari Egitim, Edebiyat v.s. Araştırmalarımız Balkanoloji Araştırma Merkezi adı altında Başkan
Niyazi Akkılıç yönetiminde Balkan-RumelliTürk kültür varlıklarının Mirasını araştırmak ve tanıtmak plan ve projeli uygulamalarlan arşiv ve Eanvanterini çıkarıp Balkan Türklerine sunabilmektir. Başlıçada genel amacımız bu yönde yapılan çalışmalardır.
Balkanoloji Merkezinin bu yönde yürüttüğü araştırma ve çalışmaları destekleyen Ana DOLU Türkleri VE Balkanlardaki TÜRKLER VE Göç etmiş bulunan Balkanlı aydınlarımızın bu konuda BALKANOLOJİ olarak açık ve net olarak her Türkün – her bir AYDIN KİŞİNİN öğretim üyesi veya gazeteci – Tarihçi kim neler Balkanlar ile ilgili neler bilirseler, bize fikir ve düşünçelerini hiç sakınmadan bildirmelerini içabında kendi özel fikir ve düşünçelerinide sunarak katkı ve desteklerini ve bizimle birlikte yer almalarını bir Balkanlı Türkü olarak beklemekteyiz. Emai,l. niyaziakkilic@hotmail.com. http./balkanolojicom.tr.gg./ http./hurbalkancom.tr.gg../ +905357910694 olarak arayabilir ve iletişim kurabiliriz.Muhterem Balkanlı Türkleri-Bizler yani atalarımız Balkanlara-Anadoludan gelen ve göç eden yürük Türkmen Türkleridir.
Balkanolojinin başlıça genel amacıda önçelikle Balkanlardan Anavatan Türkiyemize göç gelmiş olan Balkan Türklerinle ve Oralarda kalan akrabalarımızla balkanlı türklerlen kültürel, sosyal, Tarihsel baglarımızın derin köklerini araştırmak tanıtmak ve yaşatmak için yerliyerinde bilimsel araştırmalar yapılarak Türk kültür tarih varlığını yeninesle daha iyi tanıtmak için bunuda belirli zamanlarda bizim olan ve yüreklerimizde ve beleklerimizde halen bizim bilinen Balkanları ve oradaKİ VE YAŞAYAN ÜÇBEYLERİ VE Türklerlen ilğili bilinen bütün haber ve bilgileri, hep berabercesine, Birlik- Beraberlik- Dirlik ve Dayanışma içersinde hepberaberçe kanımız çiğerimiz olarak paylaşmaktır. Bunun için Balkanoloji araştırma merkezi sizlerden düşünçe ve fikirlerinizden bu konuda katkılarınızı ivedilikle beklemekteyiz.BULGARİSTANDAN DÜNDEN BU GÜNE YAPILAN GÖÇLE
1878-80 Yılları1,000.000. kişi aile,
1880-1912 yılları440.000kişi ailr.
1912-1951yılları154.000kişiaile.
1951-1978 yılları130.000kişi aile
1978-1990 yılları345.000 kişi aile
1990-2000ylları185.000 kişi aile
Böylece Bulgaristandan Rus-Türk harbinden sonra başlayan ve 2000 yılına kadar süren 130 yıllık bir zaman içinde Bulgaristandan 2,254. 000 Türk ailesi göç ermiştir. BU göç ailelerini ortalama 3 kişi olarak hesap etsek 6.762.000 Türk bulgaristandan göç etmiş oluyor.
Bu ğüm yapılan Araştırmalara göre Balkanlardan GELEN Türk Göçmenlerinin sayısı Anadoluda 36575 850 kişi olarak biliniyor bu rakamın 18725250 si Bulgaristan kökenli olduğu amlaşılmaktadır.Bunun için Bulgaristan ve Türkiyede secimlerde yapılan ikili anlaşmalar bu konuda büyük rolü olmaktadır. Bulgarista HÖH-nin lideri olan sn. Ahmed Doğan için bu rakamlar Bulgaristan Türkleri için Barışın VE Daletin saglanmasında Demokrasinin genel unsurlarıdır.Unutmayalım ve devamlı kalplerimizden silinmeyen AZILI KOMUNİST Rejminin Mimarı Todor Jivkof döneminde Mestanlı meydanı basan taklar ve altında ölenler sonra benkovskide küçük Türkkanın Anakuçagında öldürülmesi ve yine HAK VE ÖZGÜRLÜK MÜÇADELESİ VEREN Niyazi İbrahimin oglu StaraZagora İLİNİN Rıjena/Hamursuz / köyünde boğzlanmadını babası Müslüman Pomak Türklerinin haklarını savunup müçadele verdiğinden öldürülerek tam g göç etmeside altı ay sonraya bırakılması ve baskıda bulunması nasıl unutulur. Bu iki küçük çoçuğun ölüm sonrası Analar ve Babalarda şehit edilmedimi, Birçokları Zındanlara gönderilmedimi, SÜRGÜNLERE Balenelere gönderilmedimi. Bütün Bulgaristan Türk aydınları, gazeteci, yazarı, doktoru v,s. Baskılara tabii olmadını. Zorla isimler degişmedimi, dil- din kültür ve Türkçemiz yasaklanmadımı hangisini sayalım okadar çok yasaklar vardıki. Bütün bunlar nasıl unutulur.
Bulgarlaştırma ve soykırımı için yapılan katliamlı baskıları zulmün pençesinden kurtulmak için Binlerce Şehitimizin akan Sıçak kanları için onları yad etmek savunmak için davaya milli şuurla destek verenler BELENE SÜRGÜNÇÜLERİ VE Cezaevi mahkümları v.s. her bir tutuklu ve zulum gören Türkler ve Müslümanlar kendi milli yapılarınla ve Milliyetçi Türklük duyğularınla mücadeleler vererek örnek olmaya gayret göstermekteydiler. Türk milletine örnek olmak için Önçe Türkçemiz Dil Egitimimizin yeniden destek görmesi için Her Bulgaristan Türkünün BAŞI Göklere ERMESİNİ BEKLERKEN MAALESEF HALA DAHA TÜM Demokrasilere ve ÖZGÜRLÜKLERE RAGMEN Avrupa Ülkesi olan Bulgarista Yinede Türk okullarını önemsemediler. Türk Milletvekileri ve lider SNaHMED Doğan yine yalnız kaldı. Ataka milliyetcilerine yenilmiş oldu. OBİR GÜNEŞTİ LAKİN Bulgaristan Türklerine Sıçaklığını verip kanadı altına alamadı. BURADA Türk MİLLETİ YİNE ÖKSÜZ VE YETİM KALDI. Bulgarlaşmada dökülen ASİL Türk kanlarının tam terzisini bularak tartamadılar. BU KANI YERDE BIRAKMAMAK İÇİN BAŞTA Bulgaristan Türklerinin baskılarını ve zulmü unuturabilmek için bir nebze Türk OKULLARINI AÇARAK Türkçe egitime yön verilmemesi çok çok acıların ve zızıların nar taneçiği olarak bırakılmıştır.UYARIYORUM. sakın daha geç sayılmaz. Asla asla unutmayınız ve unutmayınızki unutulmasın tarihin mazisi hatırlasın ve özgürlük günesinin aydınlığı herkesi Demokrasi içinde ısıtabilsin.Bulgaristan bu gün Türk ve Müslüman 3750560 kişi bu olayların gerçekleşmesini beklemektedir.Ey Balkanlı Türküm dur hemen gitme. Durduğun yere hele bir bak. ŞU ANDA Balkanlardasın. Bulgaristanda geldiğin Deliorman veya Güller vadisindesin hiç fark etmez.Bu Topraklar Anavatandan koparıldıktan sonra topragın bereketinebıraktığın evine yurduna malına bahçe ve tarlanaı nasıl yitirdiğini biliyorsun. Kalmadımı BEŞPARASIZ VE HİÇ PULSUZ BULGARLARA TESLİM EDİLMEDİMİ.Arkasında kocaman bir Türk mirası ve hatırası olan bu topraklar atalarımızın alın terinle kazandığı topraklar degilmiydi. Bunun için sen hala Evladı Fatihanların bir neferisin ve evladısın. Torunusun.Unutma sen hala fatihanların topraklarındasın. Çünkü TAPULAR Ankarada HALA ARŞİVLERİMİZDE SAKLANMAKTADIR.
Şehitlerimizin ve Gazilerimizin bu topraklarda akan Sıçak kanları vardır. Bunu size milli duyğularumla anımsatıyorum. Bastığın Bulgaristan Topraklarında unutma 600 yıllık ceddinin ve atalarının müçadele şerefi şanı, emegi var. Anıları ve tarihi var olup yazılmış tarihi miras tapularımız vardır. Başını rg ve şunuda hiç unutma durduğun yere bir bak. Bir Fatiha oku. SONRA GENE DURDUĞUN YERE BAK UNUTMADAN Milli Müçadelemizi
Tanı daha fazla tarihinden bilgi almak isterseniz bizi ara niyaziakkilic@hotmail.com.
http./balkanolojicom.tr.gg../ http./hurbalkancom.tr.gg../ +905357910694. ara ve sor öğren.
Şehitlerimizin yüzüne nasıl bakacaksınız. Nerede kaldı Türklerin DOĞAL HAKLARI. Nerede kaldı Şehit Türkümün akıtılan saf temiz kanları. Bunları Bulgaristan Baş Duşmanı Jivkof yönetiminin Devamçılarına peşkeşmi çekileçektir. Yoksa ADALET YERİNE GELEÇEKMİDİR.Böyle giderse Türk ve Bulgar bie arada yaşaması zorlaşaçak gibi geliyor Buşlgaristan Türk halkına. Avrupa Birliğine girdik onlarıda ikna etmedeBulgarlar kadar zormudur. UYANIK milletvekili Türklerimiz nerede YOKSA kara para veya dalevera peşindelermi. BÖYLE BİR VAKA VARSA NASIL ÇIKARSINIZ KARANLUIIKLARDAN AYDINLIĞA. Unutma Bulgarisrand Nigboludan başlar Türk Müslüman İMTİHANLARI, vidin, PLEVEN, VARNA, ŞUNMNU, ŞİPKA KAZANLIK eskizagra, tırnava, Filibe , Burgaz, elena gibi uzar gider Türkün verdiği kahraman şehitlerinin kanı unutmayın egri işler yapmayınız. Sizlerde kafirler gibi bu kanlarda boğulma ihtimallerine sakın düşmeyiniz. Yine SULANMAsın ATATOPRAKLARI ŞEHİT KANLARINLA METİN OLUP Milletin sadık erleri olalım.şimdi Balkanoloji olarak ATATÜRKÜN SÖZLERİNLE BİTİRİYORUM.
Bizler Altaylardan Tunaya göçmen TÜRKLERİ VE ÜYELERİ Balkanoloji Araştırma çalışanları olarakta, Bulgaristanda Şehitlerimizi büyük saygıyla anıyoruz. Türk milleti ve onun çocukları olarak her zaman ACDADINI TANIDIKÇA, ONLARA SAHİP ÇIKTIKÇA YİNE BÜYÜK İŞLER YAPAÇAKTIR. Türk Medeniyetinin ufkundan doğan yeni bir güneş gibi devamlı parlayaçak ve Tarih sayfasında yine Türk ası ilebet yazılacaktır. Mustafa Kemal AtaTürk.. metini yazan ve hazırlayan . Balkanoloji kültür tarih başkanı Niyazi AKKILIÇ-İSTANBUL. SAYGI VE HÜRMETLE BALKAN Türklerinden yanıt ve destekler beklemekteyim. 9.01.2009.yılı. NİYAZİAKKILIÇ-İSTANBUL.


BALKANOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ADINA YAPTIĞIMIZ BALKAN TÜRKLERİ VE MÜSLÜMANLARININ UYGARLIĞINDAN BU ĞÜNE KADAR BALKANLARDAKİ GELENEK, GÖRENEK, ÖRF VE ADETLERİMİZ DİLİMİZ, DİNİMİZ, KÜLTÜR VE TARİHİMİZ EGİTİM VE EDEBİYATIMIZ KİMLİĞİMİZ VE VARLIĞIMIZ HER YÖNÜYLE BİLİMSEL AÇIDAN ARAŞTIRILARAK KAYITLARA GEÇMEKTEDİR. BU GÜNE KADAR BİRÇOK ÇALIŞMALARDA BULUNDUK. GENELLİKLE BULGARİSTAN DAKİ MİMARİ KÜLTÜR İZLERİMİZİN DÜNÜ VE BUĞÜNÜ 600YILLIK MİMARİMİZ ESKİ EV VE KONAKLARIMIZ V.S. OLMAK ŞARTINLA BULGARİSTANDA TÜRK YAPISI KESİN OLMAYAN BİR 3339 ADET ESER GÖSTERİLİYORDU. BUNLAR ÇOK YETERSİZ OLDUĞUDA BİLİNİYORDU SON BULGARİSTAN ÇALIŞMASINI BAGLANTISINDA GÖRÜLDÜKİ 222812 ADET ESERİMİZİN YANLIZ 168750 ADEDİ TARİHİ TÜRK KLASİK STİL YAŞADIĞIMIZ ECDAT EVLERİ ÇIKMIŞTIR.1660ADET YENİ VE ESKİ CAMİ VE MESÇİT VARDIR.YANİ UZATMAYAÇAGIM BU ESERLERİN LİSTESİ 55ADET CEDVELDE TOPLANIYOR. TÜRKLÜK VE MÜSLÜMANLIK KÜLTÜRÜ OKADAR ÇOK DERİNKİ ANLATMAYLA SON BULMAYOR. BÖYLE BÜYÜK BİR IRKIN VE FATİHİN TORUNLARI OLARAK BİZLER GEÇMİŞİMİZE SAHİP ÇIKALIM. SET ÇEKENLERİ UYARALIM VE GERÇEGİ ANLATALIM. BİRLİK, DİRİLİK, BERABERLİK DAYANIŞMA BU DÖRT SÖZÜ KEMİKLEŞTİREREK TÜRKLÜĞÜMÜZE SAHİP ÇIKALIM. NETEKİM SAYIN ERDİNÇ BEYİN SÖYLEDİKLERİ ÇOK YERLİ YERİNDE TÜRKSEK SAPINA KADAR TÜRKLÜĞÜMÜZÜ BİLELİM VE KİMŞİĞİMİZE SAHİP ÇIKALIM. SÖZ EDİLEN ERDİNÇ KARDEŞİMİZİN GİBİLERİNİN DAHA ÇOK OLMASINI DİLER BALKANOLOJİ ÇATISI ALTINDA TOPLANMAMIZI BEKLEMEKTEYİM. BÖYLE ARKADAŞLARLAN GURUR DUYMAK TÜM TÜRK MİLLETİNİN HAKI OLMASINI İSTERİM ENDERİN SELAM VE SAYGILARIMLA NİYAZİ AKKILIÇ-İSTANBUL.BALKANOLOJİ BAŞKANI.


DUYURU

BALKANOLOJİ MERKEZİ
Balkanlarda Türk Dil Kültür Tarih Araştırmaları merkezinin kuruluşunun yegane amacı bütü Balkan Ülkelerindeki gecen 600 yıllık Türk –Müslüman Kültür Medeniyetinin varlığını araştırmak ve bu ülkelerde çeşitli sebebler yaratılarak kaybolan Mimari anıtlarımızın ve kültürel güzeliğimizin yıkılması, yok edilmesi, kaybolması, yakılması ve yıktırılması gibi birçok nedenlerlen GEÇMİŞ TARİHİMİZDEN BU ĞÜNE KADAR KENDİNİ KORUYABİLMİŞ VE DİMDİK AYAKTA KALAN Mimari kültür izlerimizin ve Osmanlı
Yapıtarınıo tek tek köy ve şehir demeden araştırarak , meydana getirmek istediğimiz Balkan Mimari Eserlerinin dünü ve buğünü diye Envanterini ve arşivini çıkarıp gereğinçe düzenlemektir.Bizlere bu konuda daha ayrıntılı ve verimli çalışabilmek için, daha bilimsel çalışmalarda bulunmak ve katkı saglamak, bilği alışverişini hızlandırmak, özğür ve daha çok yaratıcı birer bireyler olarak Balkanlılara genç Araştırmacılar yetiştirmek ve böylecede ilmi ve bilimsel sonuçlar çıkararak ortaya koyabilmektir.Böylecede Balkanlardaki yıkılan köprüleri yeniden inşa etmek demek Balkan Ülkeleri halkları arasında yeniden bagları genişleterek İşbirliği ve Dostluklar kurarak, kuvvetlendirmektir.Kardeşliği güçlendirmek gayesinlede Dünyamızın ve insanlığın daha güzel olabilmesi için Evrensel mücadeleleri Dünya Barışına, Demokrasi yolunda hak ve adaletini saglamakla yeni içerikli elemanlar saglanmasında, yetiştirilmesinde düşündüğümüz amaçlardan yeganesidir.
Balkanoloji di, kültür tarih araştırma merkezinin ayrıça kısa adıda BALKANOLOJİolarak
Saptanmıştır.Bu Kuruluş 1988 yılında bir Balkanlı Osmanlı kuruluşu olarak kurularak
İstanbul-Gaziosmanpaşa ilçesinde Tüm Balkan Türklerini kapsayan bir bilimsel araştırma kuruluşu olarakTarihi Türkiyemizin İstabul kentinde nufusun önemli bir bölümü Balkan Türkleri oluşturması göze alınarakBalkanlarda Dil, Kültür, Tarih Mimari ARAŞTIRMA MERKEZİ Kordinatörü ve Araştırmacı Sn. Niyazi Akkılıç Başkanlığında kurulmuştur.
Kuruluşumuz bütü Balkan Türklerine ve Göçmen Derneklerine kapısı açık olup gerekli Balkan ülkelerinle ilğili balkan Türklerinden bildikleri bilgileri, belgeleri, eserleri ulaştırmada gayret gösteren birçok Balkan Türkleri derneklerine ve Altay Tuna Dernegi Üyelerine gönülden teşekürler eder ve mütemadiyen daha hızlı bir akışla şu iletişime yer vermelidirler. niyaziakkilic@hotmail.com. http./balkanolojicom.tr.ğğ./ +9053579106.
Adres.Salih kardeşler cadesi.N.14. Berec-Gaziosmanpaşa/İstanbul.Niyazi Akkılıç.
  EĞEMENLİK-ÖZĞÜRLÜK
ULUSLARA EGEMENLİK FERTLERE ÖZĞÜRLÜK
M.K.ATATÜRK.

BİTİRDİM ESRİMİ SİLDİM KALEMİM
NİYAZİ AKKILIÇ

DİLDE ,FİKİRDE, İŞTE BİRLİK . İ.GASPIRALI-KIRIM

BALKANLARDA TÜRK KÜLTÜR VARLIGINI ARAŞTIRMAK BULMAK ,TANITIP YAYMAK HER TÜRKÜN EN KUTSAL GÖREVİDİR.

EGER MİLLETLERİ BİR BÜYÜK MEŞE AĞAÇINA BENZETİRSEK ,BU AĞAÇ MUHTAC OLDUGU NEMİ GEÇMİŞTEN ALIR VE O SAYEDE İSTİKBALE KÖK SALAR. ATALARIMIZIN BAKTIGI TARİHİ KÜLTÜREL ESERLER ,GELECEGİMİZİN EN BÜYÜK TEMİNATIDIR.ONLARI,YOK OLMAKTAN KURTARMAK BİZİM BİRİNCİ GÖREVİMİZDİR
NİYAZİ AKKILIÇ.

TÜRKÇEMİZ

ANALARIMIZIN DİLİ ,ANADİL ,DİLLER GÜZELLİK YERİNE KILIÇTAN KESKİN ,ÇELİK TEN SERT , KAYADAN SARP,BORADAN HIZLI, İPEKTEN İNCE ,KELEPEKTEN UÇUÇU, ÇİÇEKTEN RENKLİ ,ALTINDA PARLAK , SUDAN DURU ,TÜRKÇEMİZ....
NİYAZİ AKKILIÇ

EY TÜRK EVLADI
KİM OLDUGUNU, NERELERDEN GELDİĞİNİ VE ŞİMDİ NERELERDE OLDUĞUNU HİÇ SOR GULAMA FIRSATIN OLDU MU? BAYRAGININ RENGİNİ TOPRAĞINI KOKUSUNUN KANININ ASLETİNİN FARKINDA MISIN?

Türkün sesiTürklüğün sesi olmalıdır.
TÜRKLÜĞÜN DIŞINDAKİ SES TÜRKLÜĞÜN SESİ SAYILMAZ. Yahya Kemal.


BÜYÜK ŞEYLERLERİ YANLIZ BÜYÜK MİLLETLER YAPAR.
ATATÜRK

TÜRKLÜGÜN 6 İLKESİ
1:Siyasi varlıkta birlik .
2:Dil birligi
3:Yurt birligi
4:Irk ve menşe birligi
5:Tarihi karabet.
6:Ahlaki karabet

eger bir millet büyük se kendini tanımakla daha büyük olur.(ATATÜRK)

KUŞLAR GİBİ UÇMAYI BALIKLAR GİBİ YÜZMEYİ ÖĞREN dİK FAKAT Ç BASIT BİR SANATI UNUTTUK İNSAN GİBİ YAŞAMAYI BİLİYORMUSUN BUGÜN dÜNYA dOSTLAR GÜNÜ MESAJI SEV İĞİN dOSTLARINA GÖNdER EĞER BENdE O SEVdİĞİN dOSTLARINdAN BİRİYSEM BANAdA YOLLA BUNU ARKAdAŞLARINA GÖNdER BAK KAÇ CEVAP GELECEK EĞER 7 dEN FAZLA İSE SEVİLEN BİR dOSTSUN yazar:Alper akkılıç

ALLAHNASİP EDER,ÖMRÜM VEFA EDERSE ,MUSUL-KERKÜK VE ADALARI GERİ ALACĞIM.SELANİK DE DAHİL.BATI TRAKYAYI TÜRKİYE HUDUTLARI İÇİNE KATAÇAĞIM.MUSTAFA.KEMAL. ATATÜRK.


BALKANOLOJİ KÜLTÜR BAŞKANI NİYAZİ AKKILIÇ İBRET VERİÇİ SÖZLERİ

Balkan Türkleri bilinen Bulgaristan Türkleri Büyük önder ATATÜRK Düşünçelerine ve fikirlerinden esinlenerek ve cizdiği doğru politikalarından esinlenerek Bulgaristan Türkünün akılçı politikasınla doğru istikamette ilerleyerek,DELİORMAN VE RODOPLAR – Gülvadisi – Dobruca ve Tuna boyu Türkleri tek vüçüd birleşerek,Totaliter baskıçı Todor Jivkof yönetimine SİLAH KUŞANARAK SAVAŞMADAN, Dağa çıkarak isyan etmeden, TERÖR YARATMADANM,,Bulgaristanmda Zulümçü devletine resmi ve özel işyerlerini kırıp dökmeden Türklüğe yakışır bir şekilde,Avrupa ve diğer ülkelere örnek olabileçek şekilde Medeniyetinin Milli Türklük Şuurunla Sayın Liderlerinin AHMED DOĞAN ile Türk Milli ATATÜRKÇÜ Teşkilatının uyğuladığı DEMOKRASİ varlığının ğeleçegini, Özğürlük güneşinin doğacağını,Hak ve ADALETİN, Barışın var olaçagına inanarak H.Ö.H. nin kurulmasınla Jivkofun BKP nin 45 yıllık yönetimini YIKARAK tuz ve buz etmede Türklerin yıkıçı olmayarak çaLIŞMALARI HER ZAMAN TAMAMLAYIÇI OLDUĞUNU VE Bulgaristan Türkünün ulus olarak kültür değerlerine sahip çıkarak Türk varlığının BÜTÜNLÜĞÜNÜ GÖSTERMİŞ OLARAK ÖNEMİNİ,TANITIMINI VE YERİNİ LAYIK OLARAK GÖSTERMİŞTİR. Niyazi akkılıç-Balkanoloji başkanı.2.TÜRK DİLİ ,TÜRKÇE DEMEK TÜRK DEMEKTİR.
Ne Mutlu Türküm diyene.


3.Milletce, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, milli,Birlik ve Beraberlik için ,vatan için, fedakarca çalışan, serdenğeçen Alperen Mehmetçikler en kutsal duyğularlan selamlar sevği, sayğı, ile hürmetli dualarımızı balkan Türklüğü olarak içtenlikle sunarız.
4Her kahraman vatansever Bayrağının direğidir.Gönüllerde layık olmalı, her Türkün başı göklere değmelidir.Albayrağı saglam tutmak en büyük ödevimizdir.Sen Necipsin Türk MİLLETTİ BU SENİN KUTSAL VAZİFENDİR.. NİYAZİ AKKILIÇ- Balkanoloji başkanlığının sözlerinden.


5.Şehit gazilerimizin şanlı hatırı için Balkan Türkleri ve Deliorman Türkleri tüm Bulgaristan Türkleri şehit ve gazilerimize minnet ,şükran, sunarak, Dualarını kalplerinin enderinliğinden ifa etmektedirler.. Balkanoloji başkanı Niyazi akkılıç.istanbul


6.Sizler unutulmayan ruhumuzun çiçegi olan şanlı şehitlerimiz,Sizler her zaman HİLALİN ve Yıldızların cennet mekanınıda görmelisiniz. Sizler Türk Millettinin kırçiçegi ve Balkan TÜRKÜNÜN kardelanısınız ölümden korkmayan aşıklarsınız. SİZİNLE Tüm Dünya Türkleri gurur ve onur duyarak okudukları Dualarlan Fatihalarla yanınızdadır.NiyaziAkkılıç.Balkanoloji kültür başkanı – İstanbul7.Balkanlar 600 yıl Türklük yaşadı.Bu Memleket Tarihte Türktü,Şimdiki Durumundada Türklük yasşamaktadır.Balkanlarda Türk varlığı var oldukça, Türklük ebediyen var olaçaktır.Türk toplumunun yegane dayanağıda TC NİN Dimdik ayakta var olmasıdır.
Milletim TÜRK.Vatanım Türkiye,Ülküm Türklüktür.Ulu önder ATATÜRK REHBERİMİZDİR.En büyük Türkiye Canımız kanımız sizlere feda olsun. Balkanoloji başkanı Niyazi AKKILIÇ-İstanbul. Adımız Türk ve Andımızdır.Bulgaristan ve Deliorman Türkleri olarak,Türklük adına, Vatan ve Bayrağımız adına ,Türklük ugruna Canımızı ve kanımızı hiç esirgemeden korkmadan koyarız. Balkanoloji başkanı.NİYAZİ AKKILIÇ- İstanbul.Nasıl güçlü oluruz, Bir araya gelemezisek.Nasıl sahip çıkarız geleçeğimize, Geçmişimizi bilmezisek, Biz neler anlatırız ki var olan torunlarımıza ve genç neslimize. Atalarımızı tanıyıp araştırıp anlayamazisek .Nasıl karşı koyarız zulmün zorbalıklarına.Biribirimizi tanıyıp güçümüzü bilmezisek, Gelin bir yol bulalım ,Bir olalım. Balkanlarda Türk Birliğini kuralım. Böylecede yıkılmaz bir kale olalım. Türkün GÜÇÜNÜ BİRDEFA DAHA CİHANA GÖSTERELİM. Balkanoloji başkanı NİYAZİ AKKILIÇ-İSTANBUL. Aziz Balkan Türkleri,ARTIK BU GÜNÜMÜZÜ,Geçmişimizi ve geleçeğimizi çok doğru olarak bilerek konuşalım ve düşünçelerimizi istikbalimizin aynası olmasına yardımcı olalım.Türk ğibi Diri olalım Kale olarakta ayakta olalım.
Balkanoloji kültür başkanı Niyazi akkılıç- İstanbul.

Bu memleket, Dünya'nın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna
mevcudiyetin yüksek tecellisine sahne oldu. Bu sahne en aşağı yedibin
senelik Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgarlarıyla sallandı. Beşiğin
içindeki çacuk, tabiatın yağmurlarıyla yıkandı. O çocuk, tabiatın
şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından korkar gibi oldu sonra
onlar alıştı. Onları tabiatın babası tanıdı onların oğlu oldu. Birgün o
tabiatın çocugu tabiat oldu, şimşek, yıldırım, güneş oldu.
TÜRK oldu.
TÜRK budur;
Yıldırımdır,
Kasırgadır,
Dünya'yı aydınlatan Güneştir.
Bugün 8 ziyaretçi (20 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=